Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-SA12CKP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-SA12CKP. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-SA12CKP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-SA12CKP te teleladen.


PANASONIC CS-SA12CKP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (420 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-SA12CKP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * TK: Trockenkugeltemperatur KÜHLEN Innen Außen *DBT *WBT *DBT *WBT 32 23 43 26 16 11 16 11 30 24 18 16 -10 -11 * FK: Feuchtkugeltemperatur SICHERHEITSHINWEISE FERNBEDIENUNG INNENGERÄT STÖRUNGSSUCHE 28~29 30~31 32 33 34 35 MULTI-SPLIT-KLIMASYSTEM INFORMATIONEN KURZANLEITUNG RÜCKSEITE HINWEIS : Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur Erläuterungszwecken und können sich von dem tatsächlichen Gerät unterscheiden. Sie können durch künftige Verbesserungen am Gerät ohne vorherige Ankündigung geändert werden. ITALIANO INDICE Grazie per aver acquistato un climatizzatore Panasonic CONDIZIONI OPERATIVE Questo condizionatore può essere utilizzato con temperature rientranti nel seguente intervallo Temperatura (°C) Max. * DBT: Temperatura con bulbo secco RAFFREDDAMENTO Interna Esterna *DBT *WBT *DBT *WBT 32 23 43 26 16 11 16 11 30 24 18 16 -10 -11 * WBT: Temperatura con bulbo bagnato PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 36~37 TELECOMANDO 38~39 UNITÀ INTERNA 40 SOLUZIONE DEI PROBLEMI 41 MULTI SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE 42 INFORMAZIONI 43 GUIDA RAPIDA COPERCHIO POSTERIORE NEDERLANDS NOTA : Le illustrazioni contenute in questo manuale sono riportate esclusivamente a scopo esplicativo e potrebbero differire dall’apparecchio vero e proprio. I contenuti del presente manuale sono soggetti a modifica senza preavviso e verranno aggiornati in base alle innovazioni future. Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonicairconditioner GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik Temperatuur (°C) Max. [. . . ] • De ventilator stopt niet, zelfs niet als de eenheid stopt met werken. Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke leverancier voor onderhoud/reparatie. Deze apparatuur moet worden geaard om te voorkomen dat een elektrische schok of brand ontstaat. U kunt een elektrische schok voorkomen door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. - Bij buitengewoon krachtig onweer. BINNENUNIT EN BUITENUNIT Was de interne unit niet met water, benzeen, thinner of schuurpoeder om schade en roest bij de unit te vermijden. Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor tere apparatuur, voedsel, dieren, planten, versieringen of andere objecten. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot verslechtering van de kwaliteit. Voorkom dat een eventuele brand wordt aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat. Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot aan de luchtstroming om letsel te voorkomen. Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht • Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te reduceren. • Vervang het filter na elke 10 jaar en vervang beschadigde filters. Onderdeel nr: CZ-SA16P 9 LUCHTFILTER Stand Automatisch Bij koelen Bij verwarmen Verwijder het voorpaneel • Trek het voorpaneel omhoog, om het te verwijderen. Maak het frontpaneel dicht • Druk de beide uiteinden van het frontpaneel naar beneden en maak het goed dicht. 3 4 5 ONTVANGER AFSTANDSBEDIENING ALUMINIUM VIN JALOEZIE VOOR LUCHTSTROOM IN HORIZONTALE RICHTING • Handmatig regelbaar. 48 JALOEZIE VOOR LUCHTSTROOM IN VERTICALE RICHTING • Niet handmatig regelen. • Was/spoel de filters voorzichtig met water om schade aan het oppervlakte van de filters te voorkomen. • Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt van vuur of direct zonlicht. • Vervang beschadigde filters. PROBLEMEN OPLOSSEN De volgende symptomen geven niet een defect aan. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. Het apparaat begint pas na enkele minuten vertraging nadat het opnieuw is opgestart. ► • Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van de muur, het tapijt, meubels of kleding. [. . . ] • De schakelaars of knoppen werken niet zoals het hoort. Pb Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-SA12CKP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-SA12CKP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag