Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-RE18NKX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-RE18NKX. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-RE18NKX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-RE18NKX te teleladen.


PANASONIC CS-RE18NKX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3508 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CS-RE18NKX (4118 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-RE18NKX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 42 ~ 51 ITALIANO Prima di utilizzare l'unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in futuro. 52 ~ 61 NEDERLANDS Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksinstructies grondig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. QUICK GUIDE GUIDE RAPIDE GUÍA RÁPIDA KURZANLEITUNG GUIDA RAPIDA SNELLE GIDS © Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Unauthorized copying and distribution is a violation of law. F567918 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonicairconditioner INHOUDSOPGAVE MULTI- AIRCONDITIONING SYSTEEM GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN AFSTANDSBEDIENING BINNENUNIT PROBLEMEN OPLOSSEN INFORMATIE SNELLE GIDS 52 53 54~55 56~58 59 60 61 ACHTERKLEP OPMERKING: De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. Multi-Split buitendeel (CU-2E15LBE, CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE, CU-4E27CBPG) MULTI- AIRCONDITIONING SYSTEEM DEFINITIE Multi-airconditionersystemen spaart ruimte, omdat hierbij verschillende binnendelen op een enkel buitendeel aangesloten kunnen worden. BINNENUNIT · Het is mogelijk de binnenheden individueel of tegelijkertijd te laten functioneren. [. . . ] Zorg ervoor dat de afvoerslang goed aangesloten is en houdt de afvoer vrij van goten, houders en zorg ervoor dat deze niet in water ondergedompeld wordt om het lekken van water te voorkomen. Na een lange periode van gebruik of ook gebruik met brandbare apparatuur, moet u de ruimte goed luchten. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Om disfunctie of schade aan de afstandsbediening te voorkomen: · Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. · Men moet nieuwe batterijen van hetzelfde type insteken en daarbij de vermelde polariteit volgen. STROOM TOEVOER Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken. Dat kan een elektrische schok veroorzaken. 55 NEDERLANDS AFSTANDSBEDIENING Druk op de knop van de afstandsbediening 1 Sensor en indicator menselijke activiteit Maximale afstand: 8m HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN · Let s. v. p. goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt. 2 DE TEMPERATUUR INSTELLEN INDICATOR PATROL SENSOR POWER TIMER AUTO COMFORT POWERFUL/QUIET (Blauw) (Groen) (Oranje) (Groen) (Groen) (Blauw) (Oranje) · Instellingsbereik: 16°C ~ 30°C. · De unit laten werken binnen de aangeraden temperatuur kan leiden tot energiebesparing. 3 DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN Display van de afstandsbediening AUTO MODUS - Voor uw gemak · Tijdens werkingsmodus flikkert het werkingssignaal. · Stel elk van de timers in door onderstaande procedures uit te voeren: ON 1 12 13 Cancel 2 Cancel SET 14 OFF TIMER ON SET 2 3 11 12 14 1 OFF CANCEL AC RC SET CHECK CLOCK RESET 13 Stel de Bevestig tijd in · Voorbeeld van toepassing in de woonkamer: `s morgens: AAN om 07:00 (Wakker worden) UIT om 08:00 (Naar het werk) `s avonds: AAN om 17:00 (Weer thuis) UIT om 22:00 (Slapen) · Druk als u de AAN- of UIT-timer wilt uitschakelen op ON of OFF en selecteer respectievelijk of en druk daarna op CANCEL. · Als de timer is uitgeschakeld, handmatig of als gevolg van een stroomstoring, kunt u de timer herstellen door Stel de timer in op ON of OFF respectievelijk OFF te selecteren door op of SET te drukken en daarna op te drukken. · De timer die het eerst in werking zal treden, wordt weergegeven en wordt vervolgens geactiveerd. · Wanneer de ON-timer ingeschakeld is, start het apparaat eventueel (tot 35 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt, om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. · De timer-functie baseert op de, afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. Voor het instellen van de uurtijd verwijzen wij naar Voorbereiding Afstandsbediening op de achterkant hiervan. ON De unit stopt en de timer indicator flikkert. TIMER ON SET 1 Houd de knop 2 Houd de knop 5 seconden ingedrukt totdat u een 3 1 2 ingedrukt. SET CHECK CLOCK RESET 58 Opmerking: · Bij bepaalde fouten kunt u de unit opnieuw opstarten met beperkte functies, er klinken dan 4 piepgeluiden bij het opstarten. 4 Schakel de eenheid uit en deel de foutcode mee aan de geautoriseerde leverancier. BINNENUNIT · Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat reinigt. · Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe deel kan letsel veroorzaken. OPGEPAST REINIGINGSINSTRUCTIES · Gebruik geen benzeen, verdunner of schuurpoeder. · Gebruik alleen zeep ( pH7) of milde reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik. 4 2 TIP · Voer regelmatig schoonmaakwerkzaamheden uit zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit optimaal presteert. [. . . ] · Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen dagelijks uitgevoerd. · De unit staat in de ontdooistand (en AIR SWING (Luchzwenking) is ingesteld op AUTO). · Dit is een initiële stap tijdens de voorbereiding voor werking wanneer de ON timer is ingeschakeld. · Temperatuurveranderingen veroorzaken expansie of contractie van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-RE18NKX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-RE18NKX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag