Gebruiksaanwijzing PANASONIC CSRE18JKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CSRE18JKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CSRE18JKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CSRE18JKE te teleladen.


PANASONIC CSRE18JKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2057 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CSRE18JKE (2061 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CSRE18JKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. · Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. · Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. Zo voorkomt u defecten aan de afstandsbediening. Binnenunit · U dient de binnenunit niet zelf te installeren, te verwijderen en opnieuw te installeren. [. . . ] Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Pb · Schakel het apparaat niet in wanneer u net de vloer geboend hebt. Lucht de kamer na het boenen eerst goed, alvorens het apparaat te gebruiken. · Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. 33 NEDERLANDS PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING Knop auto OFF/ON · Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Automatisch Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop Bij koelen vervolgens los. Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop vervolgens los. Bij Houdt opnieuw ingedrukt, totdat verwarmen 2 pieptonen te horen zijn, en laat dan los. INDICATOR POWER Luchtfilter Voorpaneel (Groen) (Oranje) Jaloezie voor richting luchtstroom · Niet handmatig regelen. Ontvanger TIMER Maximale afstand: 8m Display van de afstandsbediening 34 HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN · Let s. v. p. goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt. DE TEMPERATUUR INSTELLEN · Instellingsbereik: 16°C ~ 30°C. · De unit laten werken binnen de aangeraden temperatuur kan leiden tot energiebesparing. DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN AUTO MODUS - Voor uw gemak · Tijdens werkingsmodus flikkert het werkingssignaal. · Het apparaat kiest elke 30 minuten een bedrijfsmodus, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, de buiten- en de kamertemperatuur. VERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht · Het apparaat heeft enige tijd nodig om op te warmen. [. . . ] · Temperatuurveranderingen veroorzaken expansie of contractie van het apparaat. Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt. Controleer · · · · · · · · · · · · Stel de temperatuur correct in. Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de signaalzender storen. (De display is gedimd of het transmissiesignaal is zwak. ) Het apparaat werkt niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CSRE18JKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CSRE18JKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag