Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-RE12PKE3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-RE12PKE3. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-RE12PKE3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-RE12PKE3 te teleladen.


PANASONIC CS-RE12PKE3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12405 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CS-RE12PKE3 (18065 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-RE12PKE3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onjuiste installatie en behandeling zal lekkage, een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Controleer bij de geautoriseerde dealer of specialist het gebruik van het opgegeven type koelmiddel. Het gebruik van een ander type koelmiddel dan opgegeven kan zorgen voor productschade, ontploffing, letsel, enz. Installeer de unit niet in een ruimte waar explosie- of brandgevaar kan ontstaan. [. . . ] Open geen ramen of deuren gedurende langere tijd als de modus COOL/DRY (KOELEN/ DROGEN) in werking is. Voorkom waterlekkage door ervoor te zorgen dat de afvoerbuis: - Correct is aangesloten, - Uit de buurt van afvoeren en houders wordt gehouden, en - Niet wordt ondergedompeld in water Na een langere gebruiksperiode van ontvlambare apparatuur ventileert u de ruimte regelmatig. Na een langere gebruiksperiode zorgt u ervoor dat het installatierek niet achteruit gaat om te voorkomen dat de eenheid omlaag valt. Draden live (Fase) neutraal (Nul) aard kleuren (IEC Standaard) bruin blauw groen - geel De kleur van de bedrading kan variëren afhankelijk van de standaard bedradingcode van het land. Dit apparaat moet worden geaard om een elektrische schok of brand te voorkomen. Voorkom een elektrische schok door de stroomvoorziening uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen: - Voordat de ap paratuur wordt gereinigd of nagezien. - Bij langdurig niet in gebruik zijn of - Tijdens abnormaal sterke bliksemactiviteit. €  laats nieuwe batterijen van hetzelfde type met P de aangegeven polariteit. Stroom toevoer Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken om een elektrische schok te voorkomen. Indd 13 2012-11-9 9:36:46 Nederlands Veiligheidsmaatregelen Hoe te gebruiken De eenheid aan of uit zetten De temperatuur instellen Ventilatorsnelheid kiezen (5 opties) (Display afstandsbediening) Afstandsbediening ontvanger en indicator POWER TIMER QUIET POWERFUL (GROEN) (ORANJE) (GROEN) (ROOD) • Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. Genieten van een rustige omgeving • Deze stand levert een rustige omgeving door het lawaai van de luchtstroom te reduceren. Indrukken om de afstandsbediening terug te zetten naar de standaardinstelling. De richting van de horizontale luchtstroom wijzigen Automatische OFF/ON knop Gebruiken als de afstandsbediening of de verkeerde plaats is of een fout optreedt. Til het voorpaneel op: • Voor gebruik in de modus AUTO drukt u één keer op de knop. € Voor gebruik in de modus COOL (koelen) drukt u op en houdt u de knop ingedrukt totdat u 1 pieptoon hoort, en laat deze vervolgens los. € Voor gebruik in de modus HEAT (verwarmen) drukt u op en houdt u de knop ingedrukt totdat u 1 pieptoon hoort, en laat deze vervolgens los. Vervolgens drukt u nogmaals in totdat 2 pieptonen klinken, en laat u vervolgens los. € Unit selecteert de operatiemodus volgens de luchtinlaattemperatuur binnen en de temperatuur van de afstandsbediening. Modus VERWARMING - Genieten van warme lucht • In de verwarmingsmodus kan het een tijdje duren tot de unit opwarmt. Modus KOELING - Genieten van koude lucht • Om het stroomverbruik tijdens de COOL modus te verminderen, gebruikt u de gordijnen om zonlicht en warmte van buiten tegen te houden. [. . . ] Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-RE12PKE3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-RE12PKE3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag