Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-RE12NKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-RE12NKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-RE12NKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-RE12NKE te teleladen.


PANASONIC CS-RE12NKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14217 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-RE12NKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. · Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. Zo voorkomt u defecten aan de afstandsbediening. Opgepast Binneneenheid Tijdens installatie · Plaats de eenheid niet in een omgeving waarin mogelijk een gevaar voor explosie bestaat. Als dit niet het geval is, kan er lekkage ontstaan. Binneneenheid Tijdens installatie · U dient de eenheid niet zelf te installeren, te verwijderen en opnieuw te installeren. [. . . ] · Deze airconditioner is uitgerust met een ingebouwd apparaat voor bescherming tegen hoge stroomtoevoer. Om uw airconditioner verder te beschermen tegen beschadiging door buitengewoon sterke bliksemactiviteit, kunt u deze loskoppelen van de stroombron. Raak de airconditioner niet aan tijdens bliksem, het kan dan een elektrische schok geven. Stroom toevoer Tijdens installatie · Dit apparaat moet worden geaard en geïnstalleerd met een aardlekschakelaar. Anders kan het apparaat een elektrische schok of brand veroorzaken. Luchtinlaat Luchtinlaat Tijdens gebruik · Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. · Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een mogelijk gevaar te voorkomen. · Schakel in noodgevallen of abnormale omstandigheden (brandgeur, enz. ) de stroomtoevoer uit en vraag uw dichtsbijzijnde handelaar om advies. Luchtuitlaat Buiteneenheid Tijdens installatie · Zorg ervoor dat de afvoerleiding correct is aangesloten. Als dit niet het geval is, kan er lekkage ontstaan. Tijdens gebruik · Ga niet op de binnen- of buiteneenheid zitten en plaats er geen voorwerpen op. · Controleer na een lange gebruiksperiode het installatierek op beschadiging. 14 INFORMATIE OVER WETGEVING MILIEUVEREISTEN Batterijen afdanken NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN ENGLISH NEDERLANDS NEDERLANDS AFDANKEN NA EINDE LEVENSDUUR Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren). Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. U kunt de gewenste tijd instellen voor ON en OFF. GENIETEN VAN FRISSE LUCHT · Met deze instelling wordt zuivere lucht geleverd door negatieve ionen te produceren om stof aan te trekken, dat dan gevangen wordt door de positief geladen e-ion filters. Tip De temperatuur bij de koelingsmodus 1°C hoger in te stellen of bij de verwarmingsmodus 2°C lager dan de gewenste temperatuur, bespaart u 10% aan energie. Om het energieverbruik te verminderen tijdens de koelingsmodus, sluit u de gordijnen om te voorkomen dat zonlicht en warmte binnenkomen. Om de PATROL werking uit te zetten tijdens het starten GENIETEN VAN EEN RUSTIGE OMGEVING · Deze instelling levert een rustige werking door het lawaai van de luchtstroom te reduceren. TEMPERATUUR SNEL BEREIKEN · Deze instelling maakt het mogelijk om de gewenste temperatuur snel te bereiken. · POWERFUL werking zal 20 minuten duren, hierna zal deze werking automatisch stoppen. van de unit met , druk en houdt ingedrukt en voor 5 seconden. Om terug te zetten, druk weer 5 seconden op laat dan los. Om oftewel een 12-uurs (am/pm) of 24-uurs tijdindicatie ongeveer 5 seconden in te stellen, houd de knop ingedrukt. Om de temperatuurinstelling van °C naar °F te veranderen, houdt u gedurende ongeveer 10 seconden ingedrukt. , , en werkingen zijn beschikbaar in alle modussen en kunnen worden geannuleerd door de betreffende knop nogmaals in te drukken. en kunnen niet gelijktijdig en werkingen moeten zelfs worden geactiveerd wanneer de air conditioner uit staat. In deze staat, als de e-ion indicator eenmaal AAN is, zal de unit werken met AUTO ventilatie en luchstromen. Om de air conditioner uit te zetten druk op . 17 NEDERLANDS · Bij AAN: Tijd is ingesteld, de unit kan eerder starten (tot 30 minuten) voor de echte ingestelde tijd om de temperatuur te bereiken die u wenst. · De timers worden dagelijks uitgevoerd als deze zijn ingesteld. Het apparaat begint pas na enkele minuten vertraging nadat het opnieuw is opgestart. AAN/UIT-indicator knippert tijdens werking en de ventilator van de binneneenheid is gestopt. [. . . ] De unit stopt en de timer indicator flikkert. Controleer of de unit is geinstalleerd op een helling. Als de patrolsensor of e-ion indicator nog steeds flikkert neem dan contact op met uw dichstbijzijnde dealer. TIMER ON 1 2 SET 3 CANCEL AC RC Druk op de knop om de controle te stoppen. Schakel het apparaat uit en geef de foutcode door aan de dichtstbijzijnde dealer. SET CHECK CLOCK RESET Houd de knop 5 seconden ingedrukt. Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en noteer de foutcode. OFF Opmerking: · Het apparaat kan mogelijk beperkt worden gebruikt (bij 4 pieptonen), afhankelijk van de fout. BIJ LANGDURIGE INACTIVITEIT · Laat het apparaat 2~3 uur verwarmen, zodat de eenheid helemaal droog wordt. · Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening. OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET INROEPEN SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en RAADPLEEG een erkend verdeler onder de volgende omstandigheden: · Een abnormaal lawaai tijdens de werking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-RE12NKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-RE12NKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag