Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-ME7DKRG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-ME7DKRG. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-ME7DKRG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-ME7DKRG te teleladen.


PANASONIC CS-ME7DKRG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6693 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CS-ME7DKRG (6821 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-ME7DKRG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] F565260 Operating Instructions Air Conditioner CS-E9DKDW CS-E9DKEW CS-ME7DKDG CS-ME7DKEG CU-2E15CBPG CS-E12DKEW CS-ME10DD3EG CS-ME10DTEG CU-2E18CBPG ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento de consulta. Prima di utilizzare l'unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in futuro. Leest u voor het gebruik de instructie en bewaar deze om later te kunnen raadplegen. [. . . ] · Bij VERWARMEN gaan de jaloezieën naar links/rechts bewegen zodra de temperatuur stijgt. · Stel de richting van de jaloezie voor de verticale en horizontale luchtstroming niet met de hand bij. Tip Er kan ongeveer 10% op elektriciteit worden bespaard indien u de temperatuur bij het koelen 1°C hoger instelt dan de gewenste temperatuur, of 2°C lager dan die temperatuur tijdens het verwarmen. Problemen oplossen Er komt damp uit de buiteneenheid. De ruimte heeft een bepaalde geur. Condensatie-effect ten gevolge van het koelproces. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of moeten worden vervangen. Condensatie of verdamping zijn mogelijk aan het oppervlak van de leidingen. Dit kan een vochtgeur zijn, die wordt veroorzaakt door de muur, een tapijt, het meubilair of kleding binnen de ruimte. 37 F565260 4NL(32-41). indd 37 2/6/2006 12:15:41 PM NEDERLANDS VENTILATORSNELHEID Werkingsdetails KRACHTIG · Om de insteltemperatuur snel te bereiken. RUSTIG · Om te zorgen voor een rustige omgeving. GEBRUIKSAANWIJZING Krachtig, Rustig KRACHTIG Krachtige werking inschakelen. FAN SPEED COOL AUTO HEAT COOL DRY OFF TIMER ON TIMER MODE OFF/ON FAN SPEED AUTO FAN TEMP POWERFUL QUIET TIMER ON 1 OFF CHECK CLOCK OFF/ON TEMP AIR SWING MANUAL SET MODE QUIET POWERFUL AIR SWING FAN SPEED 3 SET 2 3 CANCEL RESET 1 ON 2 OFF TIMER CHECK RESET CLOCK CANCEL INVERTER RUSTIG Voor binnenunits van de DT en DD serie Rustige werking inschakelen. Voor binnenunits van de DK serie Krachtige en Rustige werking kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld. Krachtige en Rustige werking kunnen worden uitgeschakeld door nogmaals op de betrokken knop te drukken. Tip Indien u wil dat de koele lucht rechtstreeks in uw richting wordt geblazen, kunt u de richting van de stroming naar beneden regelen, maar doe dit niet te lang: het kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Problemen oplossen De airconditioner koelt of verwarmt niet efficiënt. De eenheid werkt niet. Zorg er voor dat de temperatuur correct werd ingesteld. Zorg er voor dat de in- en uitlaatmonden van de eenheden niet worden afgesloten. Controleer of een automatische zekering in werking trad of de timer correct werd gebruikt. Let erop dat "OFF" niet op de afstandsbediening te zien is. 38 F565260 4NL(32-41). indd 38 2/6/2006 12:15:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING Timer Werkingsdetails TIMER · Gebruik de ON timer om de airconditioner op de gewenste tijd in te schakelen. · Indien de ON timer is ingesteld, zal de werking starten op 35 minuten voor de werkelijk ingestelde tijd. · Gebruik de OFF timer om de airconditioner op de gewenste tijd uit te schakelen. Hierdoor bespaart u op elektriciteit terwijl u uit werken bent of slaapt. · De ingestelde timing wordt, eens ingesteld, dagelijks herhaald. COOL Selecteer timer ON of OFF. AUTO HEAT COOL DRY OFF FAN SPEED 1 OFF TIMER ON TIMER MODE OFF/ON FAN SPEED AUTO POWERFUL QUIET TIMER ON OFF CHECK CLOCK TEMP AIR SWING MANUAL SET Selecteer de gewenste tijd. MODE QUIET AIR SWING 2 FAN TEMP OFF/ON · Indien de timer wordt geannuleerd, kunt u terugkeren naar de vorige instelling met een druk op de knop "SET". HEAT CONTROLE COOL AUTO FAN SPEED COOL AUTO AUTO AUTO FAN POWERFUL FAN SPEED 3 SET OFF ON · Indien erTIMER een fout voordoet, zich TIMER TEMP stopt OFF/ON apparaat met werken, en MODE het FAN SPEED gaat het timer-lampje knipperen. DRY OFF OFF/ON CANCEL RESET 1 ON 2 1. 5 MODE QUIET POWERFUL TEMP AIR QUIET AIR SWING POWERFUL AUTO TIMER ON OFF CHECK MANUAL FAN SPEED 3 SET SET OFF CANCEL TIMER 1 ON 2 INVERTER Voor binnenunits van de DT en DD serie Bevestig de instelling. 3 OFF TIMER CANCEL CANCEL CLOCK RESET CHECK RESET CLOCK CHECK RESET CLOCK INVERTER Voor binnenunits van de DK serie 2. Opmerking: Druk op de knop "RESET" om het foutzoeken te stoppen. De eenheid kan met verminderde functionaliteit werken, naargelang de fout die zich voordoet. (4 piepjes hoorbaar bij het begin van de werking. ) Zorg er voor dat de klok op de afstandsbediening correct loopt. Om de ON of de OFF timer te annuleren, drukt u op ON of / OFF , en daarna op / CANCEL . Tip / Druk meer dan 10 seconden op "CLOCK" om het tijdsformaat te veranderen van het 24 uren- naar het AM/PM formaat. Voor uw gemak kunt u de airconditioner automatisch laten werken dor zowel de ON als de OFF timer te gebruiken. Problemen oplossen "TIMER" indicator altijd aan. [. . . ] Non smantellare l'apparecchio da soli poiché un incorretto smaltimento dei rifiuti potrebbe provocare dei danni alla propria salute ed all'ambiente. Lo smantellamento e lo smaltimento di refrigerante, olio ed altre parti deve venire eseguito da un installatore qualificato in conformità con le norme locali e nazionali. I condizionatori d'aria devono essere trattati con un sistema specializzato per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero e non devono venire smaltiti in un inceneritore. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'installatore, il rivenditore o l'autorità locale. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-ME7DKRG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-ME7DKRG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag