Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E9NKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E9NKEW. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E9NKEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E9NKEW te teleladen.


PANASONIC CS-E9NKEW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4107 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E9NKEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden, zoals voor het conserveren van voedsel. · Gebruik in de buurt van de uitblaas geen apparatuur die werkt met brandstoffen. · Stel het apparaat niet voor lange tijd direct bloot aan koude lucht. Stroom Toevoer · Schakel de voeding uit voordat u het apparaat reinigt of er onderhoud aan pleegt. [. . . ] · In noodgevallen of onder abnormale omstandigheden (brandreuk, enz. ) moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen en een bevoegde installateur om raad vragen. Buitendeel · Pas op, dat uw vingers of andere voorwerpen niet in het apparaat komen, daar door de draaiende delen blessures veroorzaakt kunnen worden. Aanzuig Aanzuig Uitblaas 22 INFORMATIE OVER WETGEVING INFORMATIE OVER WETGEVING Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van of na instructie door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Pas op, dat kinderen niet met het apparaat spelen. Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonicairconditioner INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN INFORMATIE OVER WETGEVING GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN 22 23 24 MULTI AIRCONDITIONER FUNCTIE 25 PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING 26~28 ONDERHOUD & REINIGING PROBLEMEN OPLOSSEN SNELLE GIDS 29 30 ACHTERKLEP OPMERKING : De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Druk op deze toets, om de standaardinstelling van de afstandsbediening terug te zetten. Deze toets wordt in normaalbedrijf niet gebruikt. RC QUIET/ POWERFUL · kunnen in alle bedrijfsfuncties geactiveerd worden en kunnen geannuleerd worden door opnieuw op de desbetreffende toets te drukken. AC Opmerking: · Bij kanaal modellen, zijn de AIR SWING -toetsen niet actief. Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te reduceren. · De luchtroomrichting kan niet geregeld worden. 27 NEDERLANDS · Druk eenmaal in om het beeldscherm te veranderen van klok (CLOCK) naar tijdschakeling (TIMER). Druk op gaan. SELECT , totdat de door u gewenste , om IN- of UIT-timer te kiezen. , om naar de programmainstelling te UP DOWN 6. Indien u wenst, de timer samen met de door u gewenste temperatuur in te stellen, druk dan op temperatuur te kiezen. SET 4. Druk op verdwijnt. CANCEL , totdat de door u gewenste TEMP , om de , om het programma te annuleren, 7. Herhaal de stappen 4 t/m 7, om de programma's 2 t/m 6 in te stellen. · Indien, tijdens het instellen van de timer, gedurende 30 seconden op gee toets gedrukt wordt gedrukt, of indien op de toets wordt gedrukt, wordt de instelling van dat moment bevestigd en de timerinstelling wordt beëindigd. 28 SET De wekelijkse timer desactiveren & activeren · Om de wekelijkse timerinstelling te desactiveren, moet MODE CANCEL u op en daarna op drukken. · Om de voorgaande wekelijkse timerinstelling te MODE SET activeren, moet u op en daarna op drukken. ONDERHOUD & REINIGING ONDERHOUD & REINIGING OPGEPAST · Schakel de voeding uit voordat u het apparaat reinigt. · Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe deel kan letsel veroorzaken. REINIGINGSINSTRUCTIES · Vraag de leverancier bij u in de buurt advies voor de reiniging van luchtfilter voor aanzuiging of afvoer. [. . . ] · Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen dagelijks uitgevoerd. AAN/UIT-indicator knippert tijdens werking en · De installatie staat in de ontdooiingstand en het gesmolten ijs wordt via de de ventilator van de binnendeel is gestopt. De binnenventilator stopt af en toe tijdens · Onbedoeld koelen voorkomen. De AAN/UIT-indicator knippert voordat de · Dit is een initiële stap tijdens de voorbereiding voor werking wanneer de installatie wordt ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E9NKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E9NKEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag