Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E7NKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E7NKEW. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E7NKEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E7NKEW te teleladen.


PANASONIC CS-E7NKEW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4107 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E7NKEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onjuiste installatie kan leiden tot lekkage, een elektrische schok of brand. Neem contact op met een erkende dealer of specialist voor de installatiewerkzaamheden. · Pas op, dat uw vingers of andere voorwerpen niet in het apparaat komen, daar door de draaiende delen blessures veroorzaakt kunnen worden. Luchtinlaat Binnenunit · Plaats de binnenunit niet in een omgeving waarin mogelijk een gevaar voor explosie bestaat. [. . . ] · Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. · Controleer na een lange gebruiksperiode het installatierek op beschadiging. Stroom Toevoer · Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. · Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een mogelijk gevaar te voorkomen. · Deze aparatuur moet geaard worden en het wordt sterk aanbevolen een aardlekschakelaar (ELCB) of een differentieelschakelaar (RCD) te installeren. Anders kan, bij functionele storingen, een elektrische schok of brand veroorzaakt worden. · In noodgevallen of onder abnormale omstandigheden (brandreuk, enz. ) moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen en een bevoegde installateur om raad vragen. Luchtuitlaat Luchtinlaat Luchtinlaat Luchtuitlaat 32 Buitenunit · Pas op, dat uw vingers of andere voorwerpen niet in het apparaat komen, daar door de draaiende delen blessures veroorzaakt kunnen worden. INFORMATIE OVER WETGEVING INFORMATIE OVER WETGEVING Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van of na instructie door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Pas op, dat kinderen niet met het apparaat spelen. Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonicairconditioner INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 32 INFORMATIE OVER WETGEVING 33 GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik Binnen Buiten *DBT *WBT *DBT *WBT Maximum 32 23 43 26 KOELEN Minimum 16 11 16 11 Maximum 30 24 18 VERWARMEN Minimum 16 -5 -6 OPMERKING: · Dit model is niet geschikt voor 24 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden -5°C. Wanneer de buitentemperatuur beneden -5°C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden gebruikt, kan het buitenapparaat bevriezen en ter beveiliging uitschakelen. Temperatuur (°C) * DBT: Droge bolttemperatuur * WBT: Natte bolttemperatuur PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING 34~35 ONDERHOUD & REINIGING PROBLEMEN OPLOSSEN 36 37 SNELLE GIDS ACHTERKLEP OPMERKING : De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (5 OPTIES) DE TIMER INSTELLEN · Om het apparaat op de geprogrammeerde tijd IN of UIT te schakelen. Stel de timer in op ON of OFF. Stel de tijd in. Bevestig. · Om de ON- of OFF-instelling van de timer te annuleren, drukt u op of en vervolgens op . · Wanneer de ON-timer ingeschakeld is, start het apparaat eventueel (tot 30 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt, om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. · De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. Voor het instellen van de uurtijd verwijzen wij naar Voorbereiding Afstandsbediening op de achterkant hiervan. OPTIONELE INTSTELLINGEN Houd deze toets 5 minuten ingedrukt, om de helderheid van de indicator van het apparaat te dimmen of te terug te zetten. Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. Houd deze toets ongeveer 5 seconden ingedrukt, om te tijdindicatie in 12-uur of in 24-uur te tonen. Druk op deze toets, om de standaardinstelling van de afstandsbediening terug te zetten. Deze toets wordt in normaalbedrijf niet gebruikt. · Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN (5 OPTIES) , · Hiermee houdt u de kamer geventileerd. · Indien AUTO ingesteld is, zwaaien de jaloezieën automatisch naar links/naar rechts en omhoog/omlaag. · In de verwarmingsmodus blaast de lucht een poosje horizontaal en begint daarna omlaag te blazen, en, zodra de temperatuur stijgt, beginnen de luchtstroomjaloezieën naar links/naar rechts te zwaaien. Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te reduceren. 35 NEDERLANDS · Indien de timer handmatig geannuleerd wordt of na een stroomuitval, kunt u de vorige programmering herstellen (zodra weer stroom te drukken. [. . . ] Onderdeel nr: CZ-SA16P · De luchtfilters moeten elke twee weken worden gereinigd. · Was/spoel de filters voorzichtig met water om schade aan het oppervlakte van de filters te voorkomen. · Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt van vuur of direct zonlicht. Veeg de unit zachtjes af met een zachte, droge doek. VOOR SEIZOENSINSPECTIE, NADAT HET APPARAAT LANG NIET IN GEBRUIK WAS · Controleer de batterijen van de afstandsbediening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E7NKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E7NKEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag