Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E28PKES-

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E28PKES-. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E28PKES- handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E28PKES- te teleladen.


PANASONIC CS-E28PKES- : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5557 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E28PKES-

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. Zo voorkomt u defecten aan de afstandsbediening. Opgepast Binneneenheid Tijdens installatie · Plaats de eenheid niet in een omgeving waarin mogelijk een gevaar voor explosie bestaat. Als dit niet het geval is, kan er lekkage ontstaan. Binneneenheid Tijdens installatie · U dient de eenheid niet zelf te installeren, te verwijderen en opnieuw te installeren. Onjuiste installatie kan leiden tot lekkage, een elektrische schok of brand. [. . . ] Om uw airconditioner verder te beschermen tegen beschadiging door buitengewoon sterke bliksemactiviteit, kunt u deze loskoppelen van de stroombron. Raak de airconditioner niet aan tijdens bliksem, het kan dan een elektrische schok geven. Tijdens gebruik · Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. · Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een mogelijk gevaar te voorkomen. · Schakel in noodgevallen of abnormale omstandigheden (brandgeur, enz. ) de stroomtoevoer uit en vraag uw dichtsbijzijnde handelaar om advies. Luchtuitlaat Buiteneenheid Tijdens installatie · Zorg ervoor dat de afvoerleiding correct is aangesloten. Als dit niet het geval is, kan er lekkage ontstaan. Tijdens gebruik · Ga niet op het apparaat zitten of staan en zet niets er bovenop. · Controleer na een lange gebruiksperiode het installatierek op beschadiging. Buiteneenheid · Steek niet uw vingers of vreemde voorwerpen in het apparaat. 20 INFORMATIE OVER WETGEVING MILIEUVEREISTEN Batterijen afdanken NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN ENGLISH NEDERLANDS ENGLISH AFDANKEN NA EINDE LEVENSDUUR Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren). Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. nvmp. nl, www. ictoffice. nl of www. stibat. nl. · POWERFUL werking zal 20 minuten duren, hierna zal deze werking automatisch stoppen. Tip De temperatuur bij de koelingsmodus 1°C hoger in te stellen of bij de verwarmingsmodus 2°C lager dan de gewenste temperatuur, bespaart u 10% aan energie. Om het energieverbruik te verminderen tijdens de koelingsmodus, sluit u de gordijnen om te voorkomen dat zonlicht en warmte binnenkomen. QUIET en werkingen zijn beschikbaar in alle modussen Om oftewel een 12-uurs (am/pm) of 24-uurs tijdindicatie in te stellen, houd de knop ongeveer 10 seconden ingedrukt. CLOCK en kunnen worden geannuleerd door de betreffende knop nogmaals in te drukken. QUIET worden. en kunnen niet tegelijkertijd geselecteerd OFF/ON Om de air conditioner uit te zetten druk op . 23 NEDERLANDS · Bij AAN: Tijd is ingesteld, de unit kan eerder starten (tot 30 minuten) voor de echte ingestelde tijd om de temperatuur te bereiken die u wenst. · De timers worden dagelijks uitgevoerd als deze zijn ingesteld. De lucht wordt via de bovenste en onderste luchtuitlaten uitgeblazen om, in de koelmodus, de ruimte snel af te koelen en, in de verwarmingsmodus, de ruimte snel met warme lucht te vullen. REINIGINGSINSTRUCTIES · Gebruik geen benzeen, verdunner of schuurpoeder. · Gebruik alleen zeep ( pH7) of milde reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik. · Gebruik geen water dat warmer is dan 40°C. Tip Voor de beste prestaties en maximale energiebesparing reinigt u het filter regelmatig. Neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer voor seizoeninspecties. 24 PROBLEMEN OPLOSSEN Symptoom Er komt damp uit de binneneenheid. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. Het apparaat begint pas na enkele minuten vertraging nadat het opnieuw is opgestart. AAN/UIT-indicator knippert tijdens werking en de ventilator van de binneneenheid is gestopt. Krakend geluid tijdens bedrijf. Oorzaak Condensatie door koelproces. [. . . ] Controleer of de timers zijn ingesteld. De unit stopt en de timer indicator flikkert. Noteer de foutcode, die in de indicator is aangegeven. Indien op de indicator geen foutcode te zien is. TIMER ON 1 OFF 2 SET 3 CANCEL CHECK Druk, om de foutcode terug te halen, en noteer dan de foutcode, die op de indicator te zien is. Schakel het apparaat uit en geef de foutcode door aan de dichtstbijzijnde dealer. Opmerking: · Het apparaat kan mogelijk beperkt worden gebruikt (bij 4 pieptonen), afhankelijk van de fout. BIJ LANGDURIGE INACTIVITEIT · Activeer de verwarmingsmodus gedurende 2~3 uur, om de vochtigheid, die achtergebleven is in de binnendelen, volkomen te verwijderen. · Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening. OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET INROEPEN SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en RAADPLEEG een erkend verdeler onder de volgende omstandigheden: · Een abnormaal lawaai tijdens de werking. · Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening binnengedrongen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E28PKES-

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E28PKES- zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag