Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E21NKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E21NKEW. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E21NKEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E21NKEW te teleladen.


PANASONIC CS-E21NKEW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4107 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E21NKEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raak de buitenunit niet aan tijdens onweer, het zou kunnen leiden tot een elektrische schok. AFSTANDSBEDIENING Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. STROOM TOEVOER Voorkom oververhitting of brand, gebruik niet een snoer waarin wijzigingen zijn aangebracht of dat uit meerdere stukken is samengesteld of een verlengsnoer of een snoer van onbekende herkomst. Voorkom oververhitting of brand, sluit het apparaat niet aan op hetzelfde stopcontact als andere apparatuur. [. . . ] GEBRUIKSOMSTANDIGHEDE Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik Binnenunit Binnen Temperatuur (°C) *DBT *WBT Max. BINNENUNIT EN BUITENUNIT Maak de binnenunit niet schoon met water, wasbenzine, verfverdunner of schuurpoeder. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden, zoals voor het conserveren van voedsel. Voorkom dat een eventuele brand wordt aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat. Ga niet op het apparaat zitten of staan, omdat u per ongeluk zou kunnen vallen. Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. Dit model is niet geschikt voor 24 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden -5°C. Automatisch Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon Bij koelen hoort en laat de knop vervolgens los. Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop vervolgens los. Bij verwarmen Houdt opnieuw ingedrukt, totdat 2 pieptonen te horen zijn, en laat dan los. onderdeel nr: CZ-SA16P 9 LUCHTFILTER · De luchtfilters moeten elke twee weken worden gereinigd. Was/spoel de filters voorzichtig met water om schade aan het oppervlakte van de filters te voorkomen. Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt van vuur of direct zonlicht. Druk de beide uiteinden van het frontpaneel naar beneden en maak het goed dicht. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. Het apparaat begint pas na enkele minuten vertraging nadat het opnieuw is opgestart. Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van de muur, het tapijt, meubels of kleding. De AAN/UIT-indicator knippert voordat de unit wordt · Dit is een initiële stap tijdens de voorbereiding voor ingeschakeld. [. . . ] Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E21NKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E21NKEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag