Gebruiksaanwijzing PANASONIC CSE18RD3EAW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CSE18RD3EAW. Wij hopen dat dit PANASONIC CSE18RD3EAW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CSE18RD3EAW te teleladen.


PANASONIC CSE18RD3EAW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1873 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CSE18RD3EAW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indb 18 Process Black 22/04/2015 10:24:44 AM Snelle gids De afstandsbediening gereedmaken Open het klepje zodat u de knoppen kunt gebruiken / ON OFF Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen . 25 1 Druk op CLOCK DOWN TIMER/CLOCK MODE UP SELECT 2 Druk op TIMER of om de huidige dag te selecteren de 3 BevestigSET invoer met een druk op 4 Stel de actuele tijd in door de stappen 2 en 3 te herhalen UP OFF/ON DOWN SET CLOCK CANCEL 1 2 3 Nederlands 1 MODE FAN SPEED Eenvoudige bediening OFF / ON TIMER/CLOCK MODE UP SELECT 2 TEMP OFF/ON DOWN SET QUIET/ AIR SWING POWERFUL 3 CLOCK CANCEL CHECK AC RC RESET 1 Start/stop het apparaat • Merk op dat OFF (UIT) als volgt wordt aangeduid: Starten: Stoppen: 2 Selecteer de gewenste stand 3 Stel de gewenste temperatuur in • Instellingsbereik: 16 °C ~ 30 °C. Indb 19 Process Black 22/04/2015 10:24:44 AM Veiligheidsmaatregelen Houd u aan de volgende instructies zodat persoonlijk letsel, bij u of bij iemand anders, of materiële schade wordt voorkomen: Onjuiste bediening wegens het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel of schade, waarvan de ernst wordt geclassificeerd zoals hieronder is aangegeven: Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor de dood of ernstig letsel. Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor letsel of schade aan eigendommen. [. . . ] Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot aan de luchtstroming om letsel te voorkomen. Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Voorkom lekkend water door te zorgen dat de aftapslang: - Goed aangesloten is, - Uit de buurt van dakgoten en containers loopt of, - Niet ondergedompeld is in water Na een lange periode van gebruik of ook gebruik met brandbare apparatuur, moet u de ruimte goed luchten. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Indb 21 Process Black 22/04/2015 10:24:45 AM Veiligheidsmaatregelen Nederlands Het gebruik Display van de afstandsbediening MODE Enkele Meerdere Single Split-systeem Multi Split-systeem De bedrijfsmodus kiezen OFF / ON TIMER/CLOCK MODE UP SELECT FAN SPEED MODE OFF/ON DOWN SET QUIET/ AIR SWING POWERFUL TEMP CLOCK CANCEL CHECK AC RC AUTO - Voor uw gemak • Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur. VERWARMEN - Genieten van warme lucht • Het duurt even voordat de eenheid opwarmt. KOELEN - Genieten van koude lucht • Gebruik de gordijnen om het zonlicht en de hitte buiten te houden en om tijdens het koelen het energieverbruik te verminderen. DROGEN - Drogen van de omgeving • Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. QUIET/ POWERFUL RESET Overschakelen tussen rustig en met kracht POWERFUL NORMAL Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. Niet Van Toepassing FAN SPEED Indrukken om de vorige instelling van de afstandsbediening te herstellen. qUIET STIL: Genieten van een stille werking • Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. MET KRACHT: Snel temperatuur bereiken Enkele • Deze functie stopt automatisch na 20 minuten. Meerdere Ventilatiesnelheid Selecteren (Display van de afstandsbediening) • Druk nogmaals op de knop of schakel de unit uit (OFF) als u deze functie wilt stoppen. € Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. kan worden geactiveerd in alle standen en kan worden uitgeschakeld door de betreffende knop weer in te drukken. Informatie Informatie voor gebruikers met betrekking tot het verzamelen en verwijderen van oud apparatuur Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/ EC en 2006/66/EC. Door deze producten correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [. . . ] Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos, por favor, observe las normas de recuperación aplicables, de acuerdo con la legislación nacional y las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE. Para inspección estacional después de un largo período en desuso • Compruebe que las tomas de entrada y salida de las rejillas de ventilación no estén obstruidas. 1 2 TIMER/CLOCK MODE UP SELECT OFF/ON DOWN SET 3 4 CLOCK CANCEL Ejemplo: 2 Ajuste el temporizador de Apagar a las 22:00 activación (ON) o de OFF/ON desactivación (OFF) 3 Ajuste la hora UP DOWN Si no se va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo • Active el modo de CALOR durante 2 ~3 horas para retirar la humedad restante en todas las partes internas y evitar así la acumulación de moho. Indb 57 Process Black 22/04/2015 10:24:59 AM Español Para ajustar el temporizador / Localización de averías • Puede ocurrir debido al olor a humedad producido por las paredes, las alfombras, los muebles o las telas de la habitación. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CSE18RD3EAW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CSE18RD3EAW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag