Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E18NKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E18NKEW. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E18NKEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E18NKEW te teleladen.


PANASONIC CS-E18NKEW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4107 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E18NKEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ter voorkoming van letsel of schade aan uw eigendom of dat van anderen, dient u onderstaande aanwijzingen te volgen. Onjuiste bediening als gevolg van het niet naleven van de instructies veroorzaakt beschadiging of gevaar; de ernst daarvan wordt met volgende symbolen weergegeven: Schakel een STEK erkende dealer of onderhoudsmonteur in voor installatie. Deze uitrusting moet worden geaard en geïnstalleerd overeenkomstig de regeis van het ELCB. Ze kan in geval van storing elektrische schokken of brand veroorzaken. [. . . ] Trek de stekker uit het stopcontact indien u het apparaat voor lange tijd niet gebruikt. 1 Uitblaasopening 2 Netsnoer 3 Aanzuigopening 4 Luchtfilters (achter het paneel) 5 Uitblaasrooster voor horizontale richting (handmatige instelling) 6 Uitblaasrooster voor vertikale richting ­ Zorg ervoor dat de richting juist is. vervangen van de batterijen · Vervang batterijen door nieuwe batterijen van hetzelfde type. Bepaalde soorten fluorescentielampen kunnen de signaalontvangst beïnvloeden. Leg de afstandsbediening niet op een plaats waar ze is blootgesteld aan directe zonnestraling of in de buurt van een verwarmingstoestel of andere warmtebron. 7 Programmeerknop van de timer 8 AAN/UIT toets (verlichte knop) 9 Toets voor ventilator snelheid 0 Automatische luchtstroomrichting !Timer-instel/-annuleerknop @ Toets voor manuele luchtstroomregeling # Reset Punten (Druk met een puntig voorwerp om het geheugen leeg te maken) Het signaal verandert zoals de onderstaande afbeelding laat zien. Dit betekent dat de ontvangstomstandigheden slecht zijn en het signaal niet goed kan worden geregeld. Informatie over het gebruik COOL ­ Koelen · De temperatuur wordt op de afstandsbediening niet weergegeven tijdens de automatische werking. dRY ­ Ontvochtigingsfunctie · Een zeer zachtjes koelende werking, voorafgaand aan de ontvochtiging. In Soft Dry stand werkt de binnenventilator aan lage snelheid HEAT ­ Verwarmingsfunctie (alleen voor warmtepompmodel) · OntvriezingawerkingAfhankelijk van de temperatuur buiten, stopt het apparaat af en toe om ijs op de buiten-unit te laten smelten. Om een comfortabele kamertemperatuur te krijgen terwijl men slaapt · Druk nogmaals om deze werking te annuleren. Wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, wordt het luchtstroomvolume automatisch verlaagd. (Aanbeveling:- als het apparaat in een stoffige omgeving werkt, reinigt u de filters om de twee weken, aangezien voortdurend gebruik van vuile filters het afkoelend of verwarmd vermogen verminderen) Kies één van de volgende vijf werkingstypes. Bij elke druk op de toets, verandert de werkingsstand in de richting van het pijltje. Hardnekkig vuil verwijderen met zeep of een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel. Koelen of ontvochtigen voor slaapfunctie begint om te sterke koeling te voorkomen. Hour 1 1 uur 0-1 uur Koelen of ontvochtigen voor slaapfunctie begint om te sterke koeling te voorkomen. Verwarmen voor slaapfunctie begint om te sterke verwarming te voorkomen. Bepaal vervolgens het gewenste aantal uren door een van de programmeerknoppen 2 of 3 van de timer in te drukken. (Aantal instelbare uren: 1~12) · Druk dan knop 4 in, waarmee u de ingestelde gegevens van de timer kan bevestigen (set) of wissen (cancel). L Reinig de luchtfilters, plaats ze terug en zet de airconditioning weer aan Is de uitlaatlucht koud/warm? [. . . ] vermijd directe zonnestraling · Hou vitrages of gordijnen gesloten om rechtstreekse zonlichtinval te voorkomen tijdens het koelen. Indien u de airconditioner voor langere tijd niet gebruikt 1 Om de inwendige onderdelen van het binnentoestel te Drogen laat u het toestel 2 - 3 uur werken met:- Schakel de stroom uit en trek de stekker uit. Na een aantal seizoen gebruik wordt het toestel vuil en nemen de prestaties af. Afhankelijk van de werkingsomstandigheden kan een vuil toestel een onaangename geur verspreiden en kan stof het ontvochtigingssysteem vervuilen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E18NKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E18NKEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag