Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E18GKDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E18GKDW. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E18GKDW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E18GKDW te teleladen.


PANASONIC CS-E18GKDW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9968 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CS-E18GKDW (10220 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E18GKDW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onjuiste installatie kan leiden tot lekkage, een elektrische schok of brand. Neem contact op met een erkende dealer of specialist voor de installatiewerkzaamheden. · Pas op, dat uw vingers of andere voorwerpen niet in het apparaat komen, daar door de draaiende delen blessures veroorzaakt kunnen worden. Luchtinlaat Binnenunit · Plaats de binnenunit niet in een omgeving waarin mogelijk een gevaar voor explosie bestaat. [. . . ] Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. 43 Pb · Schakel het apparaat niet in wanneer u net de vloer geboend hebt. Lucht de kamer na het boenen eerst goed, alvorens het apparaat te gebruiken. · Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. NEDERLANDS *DBT *WBT *DBT *WBT *DBT *WBT Maximum 32 23 43 26 43 26 KOELEN Minimum 16 11 16 11 16 11 Maximum 30 24 18 24 18 VERWARMEN Minimum 16 -5 -6 -15 -16 (CU-E7JKE, CU-E9JKE, CU-E12JKE, CU-E15JKE, CU-E15JKE-1) OPMERKING: · Dit model is niet geschikt voor 24 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden -5°C. Wanneer de buitentemperatuur beneden -5°C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden gebruikt, kan het buitenapparaat bevriezen en ter beveiliging uitschakelen. (CU-E7JKE-3, CU-E9JKE-3, CU-E12JKE-3) OPMERKING: · Dit model is niet geschikt voor 24 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden -15°C. · Wanneer de luchkwaliteit onvoldoende is, zal de e-ionwerking automatisch starten. OM HET VOCHTIGHEIDSNIVEAU TE VERBETEREN (voor het Single-Split systeem) · Dit proces reduceert de luchtdroogte en levert een aangename leefomgeving. · Wanneer u de richting van de verticale luchtstroom instelt op AUTO, wordt gestopt bij een lagere stand zodat de koude lucht u niet raakt. GENIETEN VAN EEN RUSTIGE OMGEVING · Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. TEMPERATUUR SNEL BEREIKEN · Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. RICHTING VAN DE VERTICALE LUCHTSTROOM AANPASSEN (5 OPTIES) · Hiermee houdt u de kamer geventileerd. · Indien AUTO ingesteld is, zwaaien de jaloezieën automatisch omhoog/omlaag. · In de verwarmingsmodus blaast de lucht een poosje horizontaal en begint daarna omlaag te blazen. · Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe deel kan letsel veroorzaken. TIP · Als u er zeker van wilt zijn dat de unit optimaal functioneert, is het nodig regelmatig schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wanneer de unit vuil is, kan dat leiden tot storingen en zal mogelijk foutcode "H99" verschijnen. [. . . ] · De unit staat in de ontdooiingstand en het gesmolten ijs wordt via de buitenunit afgevoerd. · Dit is een initiële stap tijdens de voorbereiding voor werking wanneer de ON timer is ingeschakeld. · Temperatuurveranderingen veroorzaken expansie of contractie van het apparaat. Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt. Controleer · · · · · · · · · · · · Stel de temperatuur correct in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E18GKDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E18GKDW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag