Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E15PKEA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E15PKEA. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E15PKEA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E15PKEA te teleladen.


PANASONIC CS-E15PKEA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6389 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E15PKEA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onjuiste installatie en behandeling zal lekkage, een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Vraag een gekwalificeerde dealer of specialist voor eventueel te gebruiken koelmiddel. Het gebruik van koelmiddelen anders dan aangegeven kan schade aan het product, ongevallen en letsel veroorzaken, enz. Installeer de unit niet in een ruimte waar explosie- of brandgevaar kan ontstaan. [. . . ] 25 Veiligheidsmaatregelen Nederlands Het gebruik POWER TIMER (Groen) (Oranje) Deze indicators worden niet gebruikt. Indicator FAN SPEED Ventilatiesnelheid Selecteren (Display van de afstandsbediening) Display van de afstandsbediening • Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. AIR SWING Voor het verticaal afstellen van de luchtstroom OFF / ON TIMER/CLOCK MODE UP SELECT FAN SPEED MODE (Display van de afstandsbediening) OFF/ON DOWN SET QUIET/ AIR SWING POWERFUL TEMP CLOCK CANCEL CHECK AC RESET RC • Hiermee houdt u de kamer geventileerd. • In de stand KOELEN/DROGEN , zwaaien de jaloezieën automatisch omhoog/omlaag , als AUTO is ingesteld. € In de modus VERWARMEN, als AUTO is ingesteld, is de horizontale luchtspleet op een vooraf bepaalde positie aangebracht. € Verplaats de blazer niet met de hand Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. indrukken om de standaardinstelling van de afstandsbediening te herstellen. Druk een keer op de knop om het apparaat te gebruiken in de modus AUTO. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 1 pieptoon hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus KOELEN te gebruiken. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 2 pieptonen hoort, laat de knop dan los om de normale modus KOELEN te gebruiken. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 3 pieptonen hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus VERWARMEN te gebruiken. 1 2 TIMER/CLOCK MODE UP SELECT AUTO: Voor uw gemak • Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur. VERWARMEN: Genieten van warme lucht • Het duurt even voordat de eenheid opwarmt. KOELEN: Genieten van koude lucht • Gebruik de gordijnen om het zonlicht en de hitte buiten te houden en om tijdens het koelen het energieverbruik te verminderen. DROGEN: Drogen van de omgeving • Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. OFF/ON DOWN SET 3 4 CLOCK CANCEL QUIET/ POWERFUL QUIET POWERFUL NORMAL 3 Stel de tijd in UP STIL: Genieten van een stille werking • Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. MET KRACHT: Snel temperatuur bereiken • Deze activiteit stopt automatisch na 20 minuten. € Wanneer de ON-timer ingesteld is, start het apparaat eventueel vroeger dan de actueel ingestelde tijd, om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. € De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. € De timer, die het dichtst bij de actuele tijd ingesteld is, wordt het eerst geactiveerd. € Indien de timer handmatig geannuleerd wordt of na een stroomuitval, kunt u de vorige programmering herstellen, door op SET te drukken. Opmerking Nadat de timer is ingesteld, gaat de TIMERindicator op de binnenunit niet aan, dit betekent niet dat er sprake van een defect is. [. . . ] Door deze producten correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E15PKEA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E15PKEA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag