Gebruiksaanwijzing PANASONIC CSE15JD3EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CSE15JD3EA. Wij hopen dat dit PANASONIC CSE15JD3EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CSE15JD3EA te teleladen.


PANASONIC CSE15JD3EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (741 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CSE15JD3EA (739 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CSE15JD3EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem contact op met een erkende dealer of specialist voor de installatiewerkzaamheden. · Pas op, dat uw vingers of andere voorwerpen niet in het apparaat komen, daar door de draaiende delen blessures veroorzaakt kunnen worden. · Probeer de installatie niet zelf te repareren. Afstandsbediening Binnendeel · Plaats de installatie niet in een omgeving waarin mogelijk een gevaar voor explosie bestaat. · Reinig de installatie niet met water, benzeen, verdunner of schuurpoeder. [. . . ] Lucht de kamer na het boenen eerst goed, alvorens het apparaat te gebruiken. · Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. 23 NEDERLANDS GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik (CU-E10HBEA, CU-E15HBEA, CU-E18HBEA, CU-E21HBEA) Temperatuur (°C) KOELEN VERWARMEN Maximum Minimum Maximum Minimum Binnen *DBT 32 16 30 16 *WBT 23 11 *DBT 43 -10 24 -10 Buiten *WBT 26 18 - ATTENTIE: · Bij een buitentemperatuur tot -10°C kan deze eenheid nog als koeler werken in een andere ruimte dan een woonkamer, zoals een computerkamer, terwijl de temperatuur in deze kamer 16°C of meer is en de vochtigheid maximaal 80%. Wanneer de buitentemperatuur -10°C bereikt, zal de compressor stilvallen en opnieuw in werking treden zodra de temperatuur meer dan -10°C bedraagt. · Wanneer de buitentemperatuur buiten het hierboven vermelde temperatuurbereik ligt, zal de verwarmingscapaciteit aanzienlijk afnemen en zal het apparaat ter beveiliging misschien niet meer functioneren. (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) Temperatuur (°C) KOELEN VERWARMEN (CU-3E18JBE, CU-4E23JBE) Temperatuur (°C) KOELEN VERWARMEN * DBT: Droge bolttemperatuur * WBT: Natte bolttemperatuur Maximum Minimum Maximum Minimum Binnen *DBT 32 16 30 16 *WBT 23 11 *DBT 46 -10 24 -15 Buiten *WBT 26 18 -16 Maximum Minimum Maximum Minimum Binnen *DBT 32 16 30 16 *WBT 23 11 *DBT 43 16 24 -10 Buiten *WBT 26 11 18 -11 24 MULTI AIRCONDITIONER FUNCTIE MULTI AIRCONDITIONER FUNCTIE (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E18JBE, CU-3E23CBPG, CU-4E23JBE, CU-4E27CBPG) DEFINITIE Het multi-airconditionersysteem heeft één buiteneenheid, die aangesloten is aan diverse binneneenheden. BINNENEENHEID · Het is mogelijk de binnenheden individueel of tegelijkertijd te laten functioneren. · De prioriteit wordt gegeven aan de bedrijfsmodus van die eenheid, die het eerste ingeschakeld werd. · Tijdens het bedrijf kunnen de verwarmings- en koelmodus niet tegelijkertijd voor de verschillende eenheden ingeschakeld worden. · De stroomindicator knippert om te tonen, dat de binneneenheid gereed is voor de verschillende bedrijfsmodi. Kamer C Kamer A Kamer D Kamer B Buiteneenheid 25 NEDERLANDS PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING Binnendeel Afstandsbediening Open het klepje zodat u de knoppen kunt gebruiken 13 14 15 OFF / ON 16 12 17 18 OFF / ON De Afstandsbediening Gereedmaken 11 1 TIMER/CLOCK MODE UP 1 2 3 4 Druk op UP CLOCK SELECT FAN SPEED MODE Selecteer de actuele dag door op of DOWN 4 TEMP RC 2 5 3 te drukken. 7 OFF/ON DOWN SET QUIET/ AIR SWING POWERFUL CLOCK CANCEL CHECK AC 6 Bevestig de invoer met een druk op SET RESET . Stel de actuele tijd in door de stappen 2 en 3 te herhalen. 8 7 8 9 10 11 12 Tijdschakelaar instel knop Groep Contrôle knop Reset-knop Air Conditioner Resettoets voor afstandsbediening UIT-controlelampje Controlelampjes voor de bedrijfsstandkeuze 9 13 14 15 16 17 18 10 Weergave van de wekker/tijdinstelling Ventilator snelheids scherm Temperatuur Instellings Scherm Controlelampje voor stille werking Controlelampje voor versterkte werking Weergave van systeemstoring 1 2 3 4 5 6 26 Bedrijfslampje UIT/AAN knop Temperatuur instellings knop Voorkeur (Mode) knop Ventilator snelheids knop Toets voor stille/versterkte werking HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN · Let s. v. p. goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt. · Bij normale werking wordt de OFF-indicator op het scherm van de afstandsbediening getoond wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. OFF / ON DAG TIJDSCHAKELING INSTELLING · Om het apparaat op de geprogrammeerde tijd IN of UIT te schakelen. 1 MODE TEMP DE TEMPERATUUR INSTELLEN · Instellingsbereik: 16°C ~ 30°C. MODE DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN 2 OFF/ON 3 UP 4 SET AUTO MODUS - Voor uw gemak · De installatie kiest de stand op basis van de temperatuurinstelling, de buiten- en kamertemperatuur. VERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht · Het apparaat heeft enige tijd nodig om op te warmen. KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht DROOGMODUS - Drogen van de omgeving · Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. · Tijdens het zachte drogen, werkt de binnenventilator op geringe ventilatorsnelheid. · Helpt u energie te sparen, door de mogelijkheid, per dag t/m 6 programma's in te stellen. · Hetzelfde timerprogramma kan niet op dezelfde dag ingesteld worden. OFF / ON TIMER/CLOCK MODE UP SELECT FA TIMER/CLOCK MODE UP SELECT FAN SPEED MODE OFF/ON TEMP DOWN SET AI OFF/ON DOWN SET QUIET/ AIR SWING POWERFUL Controleer het actuele timerprogramma Voer de stappen hieronder uit, om het timerprogramma voor een bepaalde dag te controleren. Druk op Timer MODE CLOCK CANCEL CHECK AC RESET RC CLOCK CANCEL Begint te branden, zodra Timerbedrijf gekozen is 6 verschillende programma's kunnen in een dag ingesteld worden (1 - 6) Geeft de gekozen dag aan Geeft de volgende dag met timerbedrijf aan De tijd die gekozen wordt (stappen van 10 minuten) UIT (OFF) Tijdschakeling (Timer) Om automatisch het toestel "UIT (OFF)" te schakelen. AAN (ON) Tijdschakeling (Timer) Om het toestel automatisch AAN (ON) te zetten. Druk op Timer gedurende 4 seconden, om de weergave naar de wekelijkse timer te wisselen. MODE , om naar de timerstand te gaan. DOWN 2. Druk op Timer of , totdat de gewenste SELECT dag getoond wordt, druk op bevestigen. UP DOWN om uw keuze te 4. [. . . ] Tijdens de werking kan een kraakgeluid · Temperatuurveranderingen veroorzaken expansie of contractie van het hoorbaar zijn. Controleer · · · · · · · Stel de temperatuur correct in. Controleer of de timers zijn ingesteld. De volgende symptomen doen zich voor wanneer er een storing optreedt in de apparatuur. · De indicator OFF (UIT) verschijnt niet op het scherm van de afstandsbediening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CSE15JD3EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CSE15JD3EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag