Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E12PB4EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E12PB4EA. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E12PB4EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E12PB4EA te teleladen.


PANASONIC CS-E12PB4EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7070 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E12PB4EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Buitenunit Gebruiksomstandigheden Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik. 25 2 Plaats AAA- of R03- batterijen 3 Sluit het deksel 2 TIMER ON 1 2 SET 3 (kan ~ 1 jaar gebruikt worden) 3 Instellen van de klok 1 Druk op CLOCK 2 Stel de tijd in 3 Bevestig Informatie. 75 OFF CANCEL AC RC Accesoires • Afstandsbediening • AAA of 2 × R03 batterijen • Afstandsbedieningshouder • 2 × schroeven voor de afstandbedieninghouder 1 SET CHECK CLOCK RESET Eenvoudige bediening 1 Selecteer de gewenste stand AUTO HEAT AUTO HEAT COOL DRY FAN SPEED AIR SWING DRY COOL 2 Start/stop het apparaat 2 3 1 MODE OFF/ON TEMP AIR SWING POWERFUL/ QUIET FAN SPEED POWER • Merk op dat de aanduiding aan staat bij het OFF starten. tIMER ON 1 2 SET 3 3 Stel de gewenste temperatuur in • Instellingsbereik: 16 °C ~ 30 °C. [. . . ] U kunt een elektrische schok voorkomen door het apparaat uit te schakelen: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. - Bij langdurige perioden zonder gebruik of - Tijdens zware onweersbuien. Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor tere apparatuur, voedsel, dieren, planten, versieringen of andere objecten. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot verslechtering van de kwaliteit. Voorkom dat een eventuele brand wordt aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat. Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot aan de luchtstroming om letsel te voorkomen. Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Voorkom lekkend water door te zorgen dat de aftapslang: - Goed aangesloten is, - Uit de buurt van dakgoten en containers loopt of, - Niet ondergedompeld is in water Na een lange periode van gebruik of ook gebruik met brandbare apparatuur, moet u de ruimte goed luchten. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Om disfunctie of schade aan de afstandsbediening te voorkomen: • Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. € Men moet nieuwe batterijen van hetzelfde type insteken en daarbij de vermelde polariteit volgen. € Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur. VERWARMEN - Genieten van warme lucht • Het duurt even voordat de eenheid opwarmt. KOELEN - Genieten van koude lucht • Gebruik de gordijnen om het zonlicht en de hitte buiten te houden tijdens het COOL (koelen) om het energieverbruik te verminderen. DROGEN - Drogen van de omgeving • Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. POWERFUL/ QUIET CL OS E OP EN Ontvanger afstandsbediening CL OS E AIR SWI TIM ER ER POW EN NG OFF OP Controlepaneel POWER (Groen) TIMER (Oranje) POWERFUL (Oranje) /ON Display van de afstandsbediening QUIET (Oranje) AIR SWING (Oranje) AUTO Overschakelen tussen krachtig en rustig QUIET NORMAL AUTO HEAT COOL DRY FAN SPEED AIR SWING POWERFUL OFF/ON POWERFUL: Snel temperatuur bereiken POWERFUL Enkele Meerdere MODE • Deze functie stopt automatisch na 20 minuten. € Druk nogmaals op de knop of schakel de unit uit (OFF) als u deze functie wilt stoppen. TEMP AIR SWING POWERFUL/ QUIET FAN SPEED TIMER ON 1 2 SET 3 Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. indrukken om de standaardinstelling van de afstandsbediening te herstellen. [. . . ] Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E12PB4EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E12PB4EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag