Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E12GKDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E12GKDW. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E12GKDW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E12GKDW te teleladen.


PANASONIC CS-E12GKDW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9968 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CSE12GKDW (1179 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E12GKDW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raak de buitenunit niet aan tijdens onweer, het zou kunnen leiden tot een elektrische schok. AFSTANDSBEDIENING Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. Dit model is niet geschikt voor 24 uur nonstop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden -15°C. Wanneer de buitentemperatuur beneden -15°C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden gebruikt, kan het buitenapparaat bevriezen en ter beveiliging uitschakelen. [. . . ] Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. In stand HEAT staan de jaloezieën in een voorafbepaalde stand, als AUTO is ingesteld. Goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt. De unit laten werken binnen de aangeraden temperatuur kan leiden tot energiebesparing. Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur. vERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht · Het apparaat heeft enige tijd nodig om op te warmen. kOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht · Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te reduceren. dROOGMODUS - Drogen van de omgeving · Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. Stoot niet tegen de sensor, druk er niet hard op en duw er niet tegen met een scherp voorwerp. Plaats niet grote voorwerpen in de buurt van de sensor en houd verwarmingsunits of luchtbevochtigers buiten het detectiegebied van de sensor. Maak het frontpaneel dicht Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop vervolgens los. Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop vervolgens los. Houdt opnieuw ingedrukt, totdat 2 pieptonen te horen zijn, en laat dan los. Druk de beide uiteinden van het frontpaneel naar beneden en maak het goed dicht. Was/spoel de filters voorzichtig met water om schade aan het oppervlakte van de filters te voorkomen. Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt van vuur of direct zonlicht. U wordt aangeraden de actieve e-ion generator elke 6 maanden te reinigen. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. [. . . ] Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/ EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E12GKDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E12GKDW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag