Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-VD6505N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-VD6505N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-VD6505N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-VD6505N te teleladen.


PANASONIC CQ-VD6505N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4172 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-VD6505N (4414 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-VD6505N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dual DIN In-dash 6. 5" Widescreen Color LCD Monitor/DVD Receiver Dual DIN In-Dash 6, 5-Zoll Breitbild-LCD-Farbmonitor/DVD-Receiver Moniteur vidéo couleur grand-écran à écran à cristaux liquides de 6, 5 pouces double DIN/récepteur DVD intégrés en tableau de bord Tweevoudige DIN In het dashboard gemonteerde 6, 5" breedbeeld kleuren LCD monitor/DVD-receiver Sintolettore DVD con monitor a colori LCD 6, 5" a schermo panoramico da cruscotto doppio DIN Monitor LCD en color de pantalla panorámica de 6, 5"/receptor y DVD DIN doble empotrado en el tablero de instrumentos PWR SRC TA ALBUM FOLDER PWR SRC MUTE Model: VOL TOP MENU DVD MENU CQ-VD6505N VOL TUNE TRACK ENTER / BAND ENT MUTE P-MODE ASPECT NAVI RET RETURN ASP TILT CAR AV CQ-VD6505N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d'instructions Gebruiksaanwijzing Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones TEXT ¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. ¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. ¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure. ¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. [. . . ] ¡U kunt de beeldverhouding van menuschermen en schermen in de CD, MP3/WMA, Radio en CD-wisselaar standen niet veranderen. De weergave hiervan is vastgezet op "FULL", net als het beeld van het navigatiesysteem. ¡Wanneer er een achteruitkijk-camera is aangesloten en de versnelling in zijn achteruit staat, zal het beeld alleen met de "FULL" instelling worden weergegeven. ¡In sommige gevallen kan het weergegeven beeld afwijken van het oorspronkelijke beeld vanwege de door u gekozen beeldverhouding. Let op ¡Wij wijzen u erop dat het comprimeren of uitrekken van het beeld via de instelling voor de beeldverhouding van dit product voor handelsdoeleinden, voor geldelijk gewin en/of voor publieke vertoning inbreuk kan maken op de op deze beelden rustende auteursrechten zoals voortvloeiend uit de daarop betrekking hebbende auteursrechtelijke regelingen. ¡Door beelden met een normale beeldverhouding (4:3) op te rekken met "JUST", "ZOOM" of "FULL", is het mogelijk dat u randen van het beeld niet meer kunt zien of dat het beeld vervormd wordt weergegeven. Gebruik daarom de "NORMAL" instelling om het oorspronkelijke beeld, zoals bedoeld door de maker, te kunnen zien. ZOOM JUST CQ-VD6505N Nederlands 42 PWR 205 Instellingen (vervolg) Nederlands PWR SRC TA ALBUM FOLDER VOL TUNE TRACK MUTE P-MODE ASPECT NAVI ASP TILT 43 [ASP] (P·MODE) CQ-VD6505N Privé functie Indien gewenst kunt u de geluidsweergave via de achterluidsprekers uitschakelen. Met deze functie voor privé gebruik kunt u tegelijkertijd de voormonitor en de achtermonitor gebruiken met verschillende signaalbronnen. Standaardinstelling: Privé functie uit De "P · MODE" indicator licht op wanneer de privé functie in werking is. Houd [ASP] (P·MODE) op het hoofdtoestel tenminste 2 seconden ingedrukt om de privé-functie aan of uit te zetten. Opmerking: ¡Vergeet deze functie niet uit (OFF) te zetten wanneer u hem niet gebruikt. 201) te selecteren en in te stellen via het menu voor de geluidsinstellingen wanneer de privé functie is ingeschakeld. Privé functie Privé functie uit aan Radio Radio DVD Radio DVD Geluid uit 206 CQ-VD6505N Verhelpen van storingen Als het apparaat niet juist werkt Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen. Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf. U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als "Mogelijke oplossing" in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden. Waarschuwing ¡Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer. ¡Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn. Algemene storingen Probleem Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing Het stroomsnoer (accu, stroom en aarde) is verkeerd aangesloten. aVerhelp de oorzaak waarom de zekering is doorgebrand en vervang de zekering door een nieuwe. aZet de MUTE functie uit (OFF). Geen geluid. De bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht contact in. aDe bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht contact in. (Installatiehandleiding) Er is een bron van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon in de buurt van het toestel of de bedrading daarvan. a Houd bronnen van elektromagnetische golven, zoals mobiele telefoons, uit de buurt van het toestel en de bedrading daarvan. Raadpleeg uw dealer indien de storing niet kan worden opgeheven vanwege de bedradingsboom van uw auto. [. . . ] ¡Om TV te kunnen kijken op de achtermonitor, dient u te selecteren voor de voormonitor, of een andere signaalbron dan de Expansion Module. H-F SETUP (Hands-free Set Up) Hands-free instelling H-F SP ¡Aansluiting van de Expansion Module (CY-EM100N, optioneel) geeft u de beschikking over twee extra signaalbrontoetsen. ¡Aansluiting van een signaalbron met alleen audio op de Expansion Module (CY-EM100N, optioneel) geeft u niet de beschikking over een extra knop. (Hands-free luidspreker) Voorbereiding: Sluit de Bluetooth Hands-free Kit (CYBT100N) aan. (a Installatiehandleiding) BOTH L ch R ch : Linker/rechter voor-luidspreker : Alleen de linker voor-luidspreker wordt gebruikt. : Alleen de rechter voor-luidspreker wordt gebruikt. standaardinstelling: BOTH CQ-VD6505N Nederlands 20 Opmerking: 87 Verhelpen van storingen Als het apparaat niet juist werkt Nederlands Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-VD6505N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-VD6505N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag