Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQRDP152N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQRDP152N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQRDP152N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQRDP152N te teleladen.


PANASONIC CQRDP152N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14627 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQRDP152N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lesen Sie daher unbedingt diese Anleitung und die Vorsichtshinweise auf dem Werkzeug sorgfältig durch, und beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften und die zusätzlichen Vorschriften, um solche Verletzungen zu vermeiden. Durch die Berührung eines unter Spannung stehenden Kabels können die Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Strom gesetzt werden und der Bediener kann einen elektrischen Schlag erleiden. Durch das Einklemmen oder Blockieren wird die Drehung des Zubehörs sofort gestoppt und dadurch entsteht eine Reaktionskraft auf die Gegenseite der Drehrichtung des Zubehörs am Eingriffspunkt. Falls zum Beispiel die Schleifscheibe durch das Werkstück eingeklemmt oder blockiert wird, kann die Kante der Scheibe am Eingriffspunkt in das Material eindringen, was die Rückstoßkraft erzeugt. [. . . ] € Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen of ongeluk-ken veroorzaakt door het gebruik van een gerecyclede accu of een namaak-accu. € Gooi de accu nooit in vuur of stel deze ook niet aan overmatige hitte bloot. € Sla geen nagels en dergelijke in de accu en stel deze ook niet bloot aan schokken. Probeer de accu ook niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen. € Zorg dat de accupolen niet in contact komen met metalen voorwerpen. € Berg de accu niet in dezelfde doos op waarin nagels of andere metalen voorwerpen zijn. € Laad de accu niet op een plaats met hoge temperaturen op, zoals in de buurt van een vuur of in direct zonlicht. De accu zou anders kunnen gaan lekken, oververhit worden of exploderen. € Bevestig altijd het accudeksel nadat u de accu van het gereedschap of de acculader hebt losgemaakt. Het is anders mogelijk dat de accupolen kortgesloten worden met mogelijk brand tot gevolg. € Wanneer de accu versleten is, moet deze door een nieuwe worden vervangen. Door het gewicht van het gereedschap wordt voldoende druk uitgeoefend. Forceren en overmatige druk kan gevaarlijk breken van de schijf veroorzaken. € ALTIJD de schijf vervangen als tijdens het slijpen het gereedschap op de grond is gevallen. € Voorkom dat de schijf terugspringt en vastloopt, vooral bij het bewerken van hoeken en scherpe randen, enz. WAARSCHUWING Slijpen B 15°~30° A OPGELET Schakel na gebruik het gereedschap altijd uit en wacht totdat de schijf volledig tot stilstand is gekomen alvorens het gereedschap neer te zetten. Werkingstesttijd Geheel nieuwe schijf Voor gebruik op huidige schijf meer dan 3 min. Houd het gereedschap ALTIJD stevig vast met één hand op de grip en de andere op de handgreep. schakel het gereedschap in en plaats het wiel of de schijf vervolgens op het werkstuk. Houd in het algemeen de rand van de schijf onder een hoek van ongeveer 15º-30º ten opzichte van het oppervlak van het werkstuk. Laat bij gebruik van een nieuwe schijf de slijpmachine niet in richting B werken om dat dit anders in het werkstuk zal snijden. Wanneer de rand van de schijf eenmaal door gebruik is afgerond, kan er met de schijf zowel in richting A als B gewerkt worden. [. . . ] Indd 14 2014/07/02 13:07:47 Vervangen van de koolborstels Houd de koolborstels schoon en let er op dat ze soepel in hun houders glijden. Wanneer de koolborstels korter dan 5 mm zijn, moeten beide koolborstels gelijktijdig worden vervangen. ACCESSOIRES OPGELET • Het gebruik van andere dan de in deze handleiding beschreven accessoires kan leiden tot brand, elektrische schok of persoonlijk letsel. € Uw gereedschap wordt geleverd met een beschermer voor gebruik met een slijpschijf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQRDP152N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQRDP152N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag