Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQRDP142N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQRDP142N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQRDP142N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQRDP142N te teleladen.


PANASONIC CQRDP142N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14627 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQRDP142N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze airconditioner heeft geen ventilator voor het inbrengen van frisse lucht van buiten. U moet regelmatig deuren of ramen openzetten wanneer u gas- of olieverwarmingsapparaten in de ruimte gebruikt, want deze verbruiken grote hoeveelheden zuurstuf uit de aanwezige lucht. Doet u dit niet, dan is er in extreme gevallen gevaar voor verstikking. Gebruik of bewaar in geen geval benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen in de buurt van de airconditioner - dit is zeer gevaarlijk. [. . . ] Gebruik het toestel uitsluitend waarvoor het bedoeld is zoals omschreven in deze bedieningshandleiding. Indb 32 2014-10-30 11:06:59 LET OP Zorg voor een apart stopcontact dat uitsluitend bestemd is voor elk individueel toestel en een stroomonderbreker, aardlekschakelaar of verliesstroomschakelaar ter beveiliging tegen te hoge stromen in de uitsluitend voor de apparatuur bestemde stroomleiding. Zorg voor een apart stopcontact voor elk individueel toestel; volledig loskoppelen betekent dat alle polen van de aansluiting losgekoppeld zijn van het vaste net, in overeenstemming met de regelgeving betreffende de bedrading. Om eventuele risico's van het kapot raken van isolatie te voorkomen, moet het toestel geaard worden. Gebruik geen snoeren waaraan veranderingen zijn aangebracht, aan elkaar gekoppelde snoeren, verlengsnoeren of snoeren die niet voldoen aan de specificaties om oververhitting en brand te voorkomen. Staak het gebruik van het product onmiddellijk wanneer er zich enige abnormaliteit/storing voordoet en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit. (Gevaar van rook/brand/elektrische schokken) Voorbeelden van abnormaliteiten/ storingen: • De aardlekschakelaar slaat vaak door. € Er is een brandlucht of een abnormaal geluid terwijl het toestel in werking is. Dit toestel is bedoeld om te worden gebruikt door zeer ervaren of getrainde gebruikers in winkels, lichte industrie en in boerderijen, of voor commercieel gebruik door ongetraind personeel. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, perceptuele of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben genoten aangaande het veilige gebruik van het toestel en mits zij de daaraan verbonden gevaren begrijpen. Zorg ervoor dat het brandalarm en de luchtuitlaat minstens 1, 5 m bij het toestel vandaan zijn. ) Elk toestel moet correct geaard worden met een aarddraad of via de bedrading voor de stroomvoorziening. De bedrading moet worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien. Voorbereiding voor inbedrijfstelling Schakel de hoofdschakelaar 5 uur voor u het toestel wilt gaan gebruiken al in. ON OPMERKING Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit die de airconditioner afsluit van de hoofdstroomvoorziening wanneer u het toestel langere tijd niet zult gebruiken. Tips voor het besparen van energie Vermijd Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat van de unit niet geblokkeerd worden. (Als een in- of uitlaat geblokkeerd wordt, zal de unit niet goed kunnen werken, en kan er een storing ontstaan. ) Gebruik tijdens het koelen zonwering, luxaflex of gordijnen om te voorkomen dat direct zonlicht de kamer binnenvalt. Ͽ (Een verstopt filter heeft een negatieve invloed op de prestaties van het toestel. 36) Om te voorkomen dat eenmaal gekoelde of verwarmde lucht ontsnapt, moet u ramen, deuren en andere openingen dicht houden. CZ-RTC3 Lees de handleiding die wordt meegeleverd met de afstandsbediening. Bediening Raadpleeg voor details de bedieningshandleiding die wordt meegeleverd met de optionele afstandsbediening. [. . . ] Probeer in geen geval de airconditioner zelf te repareren, want dit is uiterst gevaarlijk voor u. Indb 36 2014-10-30 11:07:08 Oplossen van problemen Controleer deze punten voor u ons raadpleegt of om service verzoekt. Symptoom Er klinkt een geluid alsof er water stroomt in of na gebruik. Oorzaak / Handeling • Er klinkt een geluid alsof er koelmiddel stroomt binnenin de unit • Er klinkt een geluid van stromend water door de afvoerpijp Het geluid wordt veroorzaakt door temperatuurwisselingen van onderdelen • Geurcomponenten, zoals sigarettenrook of cosmetica, hopen zich op in de airconditioner en geven hun geur af aan de uitgestoten lucht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQRDP142N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQRDP142N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag