Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-D5501N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-D5501N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-D5501N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-D5501N te teleladen.


PANASONIC CQ-D5501N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3804 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-D5501N (3889 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-D5501N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD Player/Receiver with CD Changer Control CQ-D5501N CQ-D5501N AF PTY TA MUTE/SQ Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d'instructions d Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning Instrukcja obs¬ugi Návod k obsluze Használati utasítások àÌÒÚÛÍ^Ëfl ÔÓ ÍÒÔÎÛÚ^ËË ® TEXT ¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. ¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. ¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure. ¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. [. . . ] titel/artiest voor CD's, album/titel/artiest voor MP3, weergavetijd voor VCD's en titel/hoofdstuk/weergavetijd voor DVD's. Met elke druk op [OSD] zal het display veranderen, afhankelijk van het type disc. 3CD (muziek-CD) Weergavetijd fragment Play Title : BEST OF MUSIC Totale weergavetijd Play Title : BEST OF MUSIC CD-speler Play Track 12 : FAVORITE Track 12 : FAVORITE CD PLAYER MODE Artist : GREAT SINGER Artist : GREAT SINGER Track: 12/22 Time: 00:03:13 Track: 12/22 Time: 01:00:13 Track: 12/22 Time: 00:00:13 3MP3 ID3 TAG ON Play Folder File :MP3 MUSIC :WINTER. mp3 MP3-speler Play N E D E R L A N D S 32 ID3Tag Album :BEST OF MUSIC Title Artist :FAVORITE :GREAT SINGER MP3 PLAYER MODE Folder : 001/009 File : 001/100 Time: 00:00:13 Folder : 001/009 File : 001/100 Time: 00:00:13 3DVD (DVD Video) Tekst uit Weergavetijd hoofdstuk Play Totale weergavetijd Play Title:02/03 Chapter:025/050 Time: 00:05:59 Title:02/03 Chapter:025/050 Time: 02:35:40 3VCD (Video CD) Tekst uit Weergavetijd Play SUBTITLE AUDIO ANGLE 4 RANDOM 5 SCAN 6 REPEAT VOL 7 OSD 8 0 9 TRACK GRP MUTE DRC TITLE / CHAPTER CAR AV Time: 00:00:13 [OSD] CQ-D5501N 243 CD-wisselaar bediening [SRC: Signaalbron] indicator indicator CQ-D5501N [s] / [d] (a / f) (Fragmenten selecteren/snel vooruit/snel terug) [{] / [}] (DISC) (Discs selecteren) AF PTY TA MUTE/SQ [3] (SCROLL) [5] (SCAN) [4] (RANDOM) [6] (REPEAT) ¡De CD-wisselaar functies zijn ontworpen voor een los verkrijgbare Panasonic CD-wisselaar (CX-DP880N). Voorbereiding: ¡Sluit de CD-wisselaar aan en doe er een magazijn (CD's) in. [DISP] (Display) N E D E R L A N D S CD-wisselaarfunctie Druk op [SRC] om de CD-wisselaarfunctie te selecteren en de weergave te laten beginnen. Opmerking: ¡ De melding "NO TEXT" verschijnt wanneer er geen tekstgegevens op de disc staan, of wanneer de aangesloten CD-wisselaar niet geschikt is voor weergave van CDTEXT. ¡ Druk op [3] (SCROLL) terwijl de titel getoond wordt om de titel nog eens over het scherm te laten schuiven. 33 Discs selecteren Fragment Disc Opmerking: ¡ Wanneer de melding "NO DISC" verschijnt moet u een magazijn met CD's in het toestel doen. ¡ De stroom wordt automatisch ingeschakeld wanneer er een magazijn wordt geladen. Weergavetijd [}]: Volgende disc [{]: Vorige disc Fragment selecteren [d]: Volgende fragment [s]: Naar het begin van het huidige fragment. Twee keer drukken voor het vorige fragment. Snel vooruit/Snel terug Ingedrukt houden [d] (f): Snel vooruit [s] (a): Snel terug Laat los om de weergave te hervatten. Veranderen van het display Druk op [DISP]. Disctitel Fragmenttitel Klok-tijd Display uit 244 CQ-D5501N Opmerking: ¡Er kunnen zich problemen voordoen bij het afspelen van CD-R's. 263) ¡Dit toestel biedt geen ondersteuning voor de volgende functies via de CD-wisselaar. ¡CD-RW weergave (behalve wanneer de CX-DP880N is aangesloten) ¡MP3/WMA weergave. ¡CD TEXT display (behalve wanneer de CX-DP9061EN is aangesloten) ¡In de CD-wisselaarfunctie kan niet worden gepauzeerd. ¡Dit toestel biedt geen ondersteuning voor een DVD-wisselaar om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat het aantal cijfers dat kan worden weergegeven niet toereikend is. Willekeurige weergave Alle beschikbare fragmenten worden in willekeurige volgorde weergegeven. Herhaalde weergave Het huidige fragment wordt herhaald. Druk op [4] (RANDOM). Druk nog eens op [4] (RANDOM) om te annuleren. Druk op [6] (REPEAT). Druk nog eens op [6] (REPEAT) om te annuleren. Willekeurige weergave disc Alle beschikbare fragmenten op de huidige disc worden in willekeurige volgorde weergegeven. Houd [4] (RANDOM) nog eens tenminste 2 seconden ingedrukt om te annuleren. Herhaalde weergave disc De huidige disc wordt herhaald. Houd [6] (REPEAT) nog eens tenminste 2 seconden ingedrukt om te annuleren. N E D E R L A N D S 34 Intro-weergave De eerste 10 seconden van elk fragment worden op volgorde weergegeven. Direct selecteren van discs (Alleen voor de afstandsbediening) Voorbeeld: Discnummer 5 q Druk op [GRP]. e Druk op [ENTER]. Druk op [5] (SCAN). Druk nog eens op [5] (SCAN) om te annuleren. Intro-weergave discs Te beginnen met de volgende disc zullen de eerste 10 seconden van het eerste fragment van elke disc worden weergegeven. Houd [5] (SCAN) tenminste 2 seconden ingedrukt. Opmerking: ¡ Druk op [DISP] om het direct selecteren te annuleren. ¡ Willekeurige weergave, willekeurige weergave van een disc, intro-weergave discs, herhaalde weergave en herhaalde weergave van een disc zullen worden geannuleerd wanneer er op [GRP] wordt gedrukt. Houd [5] (SCAN) nog eens tenminste 2 seconden ingedrukt om te annuleren. CQ-D5501N 245 Audio-instellingen Draai aan [VOLUME]. (Druk op [VOL }] of [VOL {] op de afstandsbediening. ) CQ-D5501N Druk op [VOLUME] (PUSH SEL: selecteren). (Druk op [SEL] op de afstandsbediening. ) PTY AF TA MUTE/SQ [SQ] (Toonkwaliteit) Voorkeurzendertoetsen [2] t/m [6] [DISP] (Terug naar de normale stand) [[] / []] [{] / [}] [BAND] N E D E R L A N D S Volume Standaardinstelling: 18 Instelbereik: 0 t/m 40 Druk op [VOLUME] (PUSH SEL) om het menu te openen. 35 Lage tonen/Hoge tonen U kunt de weergave van de lage en hoge tonen apart regelen. Standaardinstelling: BAS (lage tonen) 0 dB TRE (hoge tonen) 0 dB Instelbereik: ­12 dB t/m +12 dB (in stappen van 2 dB) Druk op [VOLUME] (PUSH SEL). Druk op [VOLUME] (PUSH SEL). SQ instelling U kunt de instellingen voor het op dit moment geselecteerde muziektype (SQ) veranderen. [. . . ] De taal voor de audio/ondertiteling die bij de gebruikersinstellingen is geselecteerd wordt niet gebruikt. Een DVD-R of DVD-RW kan niet worden weergegeven. Opmerking: ¡Raadpleeg "Discs die kunnen worden afgespeeld". 218) 278 CQ-D5501N Foutmeldingen CD/MP3 Display Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing De disc is vuil. Als de disc niet wordt uitgeworpen als u op [u] (uitwerpen) drukt, maak dan het stroomsnoer los en sluit het vervolgens weer aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-D5501N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-D5501N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag