Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C9901N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C9901N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C9901N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C9901N te teleladen.


PANASONIC CQ-C9901N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C9901N (2937 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C9901N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. ¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri. ¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro. ¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation. [. . . ] a Controleer of de extensie en de inhoud van het bestand correct zijn. Bij het maken van de disc ¡ Sla alleen gegevens op die geschikt zijn voor de persoonlijke aanpassingsfunctie. ¡ Volg de tabel hieronder voor wat betreft het aantal bestanden dat op de disc opgeslagen kan worden. ¡ Discs die zijn opgenomen met software die de gegevens in pakketten schrijft (packet writing) worden niet ondersteund. Type GRAPHIC PATTERN STILL IMAGE OPENING MESSAGE CLOSING MESSAGE Extensie . pfm . pfs . pfo . pfe Max. aantal 10 15 5 5 DISPLAY FILE INCOMPLETE Het bestand met bewegend of stilstaand beeld dat u wilt gebruiken is verminkt. a Begin opnieuw en overschrijf het bestand door een correcte versie. 154 CQ-C9901N Verhelpen van storingen Als het apparaat niet juist werkt Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen. Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf. U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als "Mogelijke oplossing" in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden. Waarschuwing ¡ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer. ¡ Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn. Probleem Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing Het stroomsnoer (accu, stroom en aarde) is verkeerd aangesloten. Wacht tot de omstandigheden gunstiger zijn. Het ontvangen programma wijkt af van het ingestelde PTY "NONE" verschijnt bij het selecteren van een PTY. Er kan niet worden afgestemd op het ingestelde PTY. Er wordt geen programma van het gewenste type uitgezonden in uw gebied. a Selecteer een ander PTY of wacht tot er een programma van het gewenste type begint. De tijd op de ingebouwde klok (CT) is niet correct. Het toestel ontvangt een zender uit een andere tijdzone, of het toestel ontvangt een zender die geen tijdsignaal uitzendt. a Stem af op een zender die de juiste tijd voor uw tijdzone uitzendt, of stel de klok (CT) met de hand in. Er kan geen AF zender worden ontvangen, ook al licht de AF indicator op. Er is te weinig verschil in ontvangst tussen de huidige zender en eventuele AF zenders. Bij een slechte ontvangst kunt u proberen met de hand af te stemmen. CQ-C9901N 157 Verhelpen van storingen Wanneer de zender van programma veranderd is en het toestel de PTY code niet kon ontvangen. a Er zal worden gezocht naar een geschikt programma waarop zal worden afgestemd wanneer de corresponderende PTY code wordt ontvangen. U moet even geduld oefenen. RDS Nederlands Er kunnen ook minder dan 6 zenders ontvangen worden. a Ga naar een plek waar u meer zenders kunt ontvangen en probeer het automatisch voorprogrammeren opnieuw. Verhelpen van storingen (vervolg) Probleem Geen weergave of disc wordt uitgeworpen. Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing De disc zit ondersteboven in het toestel. a Reinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc. Overslaan en ruis. De disc is beschadigd of vuil. a Reinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc. CD Geluid slaat over vanwege trillingen. Het toestel is niet voldoende stevig bevestigd. Een belemmering, zoals een loszittende sticker, verhindert dat de disc wordt uitgeworpen. [. . . ] Houd deze toets om de weergavefunctie te annuleren. RANDOM, REPEAT Druk op de bijbehorende toets. Druk nog eens op dezelfde toets om de weergavefunctie te annuleren. CQ-C9901N iPod bediening 61 Nederlands Hands-free Telefoonsysteem U moet voor gebruik eerst de "Veiligheidsinformatie" lezen in de Handleiding van het Hands-free Telefoonsysteem. Aansluiten van een Hands-free Telefoonsysteem Sluit het Hands-free Telefoonsysteem (CY-BT100N) aan en Schakeleenheid breng de juiste verbindingen tot stand. Raadpleeg de handleiding van het Hands-free Telefoonsysteem voor meer informatie. Status indicator (Blauwe LED) Licht op: Gesprek in wacht/Bezig Blijft uit: Geen verbinding Knippert snel: Er wordt een gesprek ontvangen Knippert langzaam: Verbinding zoeken/Opnieuw verbinding zoeken [Hang-on]/Blauwe LED [Hang-up]/Rode LED Voorbereiding Opmerking: Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor het ontvangen van gesprekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C9901N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C9901N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag