Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C9701N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C9701N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C9701N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C9701N te teleladen.


PANASONIC CQ-C9701N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2898 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C9701N (2937 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C9701N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WMA MP3 CD Player/Receiver with 512 Color OEL Display CQ-C9901N WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display CQ-C9701N SRC CS D·M (CQ-C9901N) Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions d'instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning TEXT ¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. ¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. ¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure. ¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. [. . . ] ¡ Elk bestand heeft de bij de bestandsindeling behorende extensie, ". mp3" respectievelijk ". wma" nodig. ¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen van MP3/WMA bestanden of het tonen van de bijbehorende gegevens bij gebruik van bepaalde software of bepaalde CD-recorders. ¡ Dit toestel beschikt niet over een speellijst weergavefunctie. ¡ Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund, wordt het gebruik van Disc-at-Once aangeraden. Ondersteunde bestandssystemen ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extensie van ISO 9660, Joliet, Romeo Opmerking: Apple HFS, UDF 1. 50, Mix-mode CD, CD Extra worden niet ondersteund. Compressieformaten Opmerkingen over MP3/WMA (vervolg) (Aanbeveling: "Waar u aan moet denken wanneer u MP3/WMA bestanden opneemt" op de vorige bladzijde) Compressiemethode MPEG 1 audio layer 3 (MP3) MPEG 2 audio layer 3 (MP3) Windows Media Audio Ver. 2, 8 Bitsnelheid 32 k-320 kbps 8 k-160 kbps 64 k-192 kbps VBR Ja Ja Nee Bemonsteringsfrequentie 32, 44, 1, 48 kHz 16, 22, 05, 24 kHz 32, 44, 1, 48 kHz Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven Maximum aantal bestanden/mappen ¡ Maximum aantal bestanden: 999 ¡ Maximum aantal bestanden in één map: 255 ¡ Maximum aantal vertakkingen: 8 ¡ Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap "Root") Opmerkingen: ¡ Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er MP3/WMA bestanden in zitten of niet. ¡ Als de geselecteerde map geen MP3/WMA bestanden bevat, zullen de dichtstbijzijnde MP3/WMA bestanden op volgorde worden afgespeeld. ¡ De weergavevolgorde kan afwijken van die van andere MP3/WMA-spelers, zelfs als dezelfde disc wordt gebruikt. ¡ De aanduiding "ROOT" verschijnt als de naam van de basismap op de disc. 1 2 Rootmap Root Folder (Root Directory) (Root-directory) 4 3 MappenSelection Folder selecteren e w In the order Op volgorde 1 ­ 8 5 6 Bestanden selecteren File Selection Op volgorde In the order ­ q r 8 y t y Tree Tak 88 (Max. ) (max. ) 7 Tree Tak 11 Tree 2 Tak 2 Tree Tree Tak 33 Tak 44 Copyright Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te leveren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk gebruik. Windows Media, en het Windows logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Geen garantie De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken per december 2004. Hierin is geen garantie vervat met betrekking tot het kunnen reproduceren van MP3/WMA bestanden. CQ-C9901N/C9701N 175 MP3/WMA speler q Nederlands Opnemen van MP3/WMA bestanden op CD Disc wisselaar (wanneer er CD's of MP3 discs in zitten) Opmerking: MP3 bestanden kunnen alleen worden weergegeven wanneer er een DVD-wisselaar is aangesloten. Raadpleeg de handleiding van de wisselaar in kwestie voor informatie over de soorten discs en de formatteringen die ermee afgespeeld kunnen worden. 1 Doe een magazijn (CD's) in het toestel. Druk op [SRC: SOURCE] wanneer er al een magazijn in zit en selecteer de Disc-wisselaar als signaalbron ( licht op). Het toestel zal de discs in het magazijn herkennen en automatisch afspelen. Opmerking: Het toestel gaat automatisch aan wanneer er een magazijn in gedaan wordt bij ACC ON. 182) SRC CS D·M 2 Selecteer de gewenste disc/map/ bestand/fragment. Selecteren van een disc [}]: Volgende disc [{]: Vorige disc Normale bediening Mappen selecteren Houd tenminste 2 seconden ingedrukt. [}] (FOLDER): Volgende map [{] (FOLDER): Vorige map Fragment/bestand selectie [7]: Volgende fragment/bestand [6]: Vorige fragment/bestand (twee keer drukken) Opmerking: Ingedrukt houden voor snel vooruit/terug. Pauzeren Druk op [BAND] (h / 5). Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten. Discnummer Indicators Disc-wisselaar Licht op wanneer er een wisselaar is aangesloten. Display wisselaarfunctie (CD-wisselaar) (DVD-wisselaar) Soort disc (alleen voor DVD-wisselaar) (CQ-C9701N) (MP3) Indicators weergavefuncties Licht op wanneer de betreffende functie in werking is. Soort disc (alleen voor DVD-wisselaar) (CQ-C9901N) (MP3) (Herhaalde weergave map) (Willekeurige weergave disc) alleen voor CD-wisselaar (Herhaalde weergave disc) (Intro-weergave disc) alleen voor CD-wisselaar 176 CQ-C9901N/C9701N U kunt kiezen voor willekeurige weergave en herhaalde weergave. RANDOM ¡ CD-DA Willekeurige weergave van de geselecteerde disc (DVD-wisselaar), Willekeurige weergave van alle discs in het magazijn (CD-wisselaar) ¡ MP3 disc Willekeurige weergave van de geselecteerde map : Uit (standaardinstelling) : Willekeurige weergave Willekeurige, Herhaalde weergave (Disc wisselaar menudisplay) (RANDOM, REPEAT) 1 Druk op [MENU] om het menuscherm te openen. Op de afstandsbediening moet u [MENU] tenminste 2 seconden ingedrukt houden. 2 Druk op [}] of [{] en selecteer de gewenste functie. DISC RANDOM (alleen voor CD-wisselaar) : Uit (standaardinstelling) : Willekeurige weergave (van geselecteerde disc) 3 Druk op [BAND] (SET) om de huidige instelling te wijzigen. REPEAT : Uit (standaardinstelling) : Herhaalde weergave van het huidige fragment/bestand wijzigingen te bevestigen. : Uit (standaardinstelling) : Herhaalde weergave van de huidige disc Op de afstandsbediening moet u [MENU] tenminste 2 seconden ingedrukt houden. FOLDER REPEAT (alleen voor MP3 discs) : Uit (standaardinstelling) : Herhaalde weergave van de huidige map Weergavefunctie selectie Druk op [SCAN]. Druk nog eens op deze toets om de intro-weergave te annuleren. Functies die alleen via de afstandsbediening werken Met één druk op de knop kunt u de gewenste weergavefunctie kiezen: [RANDOM] of [REPEAT]. RANDOM, REPEAT Druk op de bijbehorende toets. Druk nog eens op dezelfde toets om de weergavefunctie te annuleren. DISC SCAN (CD-wisselaar: het begin van het eerste fragment van elke disc zal worden weergegeven) Houd [SCAN] tenminste 2 seconden ingedrukt. Houd deze toets weer ingedrukt om de intro-weergave te annuleren. DISC RANDOM, DISC REPEAT, FOLDER REPEAT Houd de bijbehorende toets tenminste 2 seconden ingedrukt. Houd nog eens dezelfde toets ingedrukt om de weergavefunctie te annuleren. Direct selecteren Een bepaalde disc in de wisselaar kan ook direct worden geselecteerd. Opmerking: Druk op [DISP] om het direct selecteren te annuleren. Intro-weergave U kunt gemakkelijk het gewenste fragment opzoeken door de eerste 10 seconden van elk fragment te laten weergeven. SCAN (CD-wisselaar: alle fragmenten, DVDwisselaar: van geselecteerde disc) CQ-C9901N/C9701N 177 Disc wisselaar (wanneer er CD's of MP3 discs in zitten) 4 Druk op [MENU] om de aangebrachte DISC REPEAT (alleen voor CD-DA) Nederlands Opmerkingen: ¡ Sluit een CD-wisselaar of DVD-wisselaar (CX-DH801N) aan op CH/AUX2. ¡ Wanneer er een CX-DP880N of CX-DH801N is aangesloten, kan er ook worden weergegeven van een CD-RW disc. ¡ Er kunnen zich problemen voordoen bij het afspelen van CDR discs. Lees ook het hoofdstuk "Opmerkingen over CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)". [. . . ] After connection, insulate the portions marked () with insulating tape. Note: For cars other than types A and B, please consult your local car shop. A4 12 V Batteries (Continuous supply) 12 V-Batterie (Dauerversorgung) Batterie de 12 V (alimentation continue) 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening) L Use ungrounded speakers only. Allowable input : 70 W or more Impedance : 4 ­ 8 Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher. Zulässige Belastbarkeit: 70 W oder mehr Impedanz : 4 ­ 8 Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C9701N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C9701N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag