Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C8803N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C8803N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C8803N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C8803N te teleladen.


PANASONIC CQ-C8803N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2681 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C8803N (2667 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C8803N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C8803N CQ-C8803N DM TA DISP PTY Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d'instructions d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning àÌÒÚÛÍ^Ëfl ÔÓ ÍÒÔÎÛÚ^ËË TEXT ¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. ¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. ¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure. ¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. [. . . ] Houd nog eens dezelfde toets ingedrukt om de weergavefunctie te annuleren. Intro-weergave U kunt gemakkelijk het gewenste bestand opzoeken door de eerste 10 seconden van elk bestand te laten weergeven. SCAN (alle bestanden) Druk op [SCAN]. Druk nog eens op deze toets om de intro-weergave te annuleren. CQ-C8803N 161 MP3/WMA speler om de aangebrachte wijzigingen te bevestigen. (standaardinstelling) Nederlands MP3/WMA speler Wat is MP3/WMA? MP3 (MPEG Audio Layer-3) en WMA (Windows MediaTM Audio) zijn compressiemethoden voor digitale audio. De eerstgenoemde methode is ontwikkeld door de MPEG (Motion Picture Experts Group), en de laatstgenoemde methode is ontwikkeld door Microsoft Corporation. Met behulp van deze compressiemethoden kunt u ongeveer 10 muziek-CD's opnemen op een enkele opname-CD (ervan uitgaande dat er wordt opgenomen op een 650 MB CD-R of CD-RW met een vaste bitsnelheid van 128 kbps en een bemonsteringsfrequentie van 44, 1 kHz). Opmerking: Met dit toestel wordt geen software meegeleverd waarmee u MP3/WMA bestanden kunt opnemen. Display informatie Getoonde gegevens ¡ CD-TEXT Disctitel Fragmenttitel ¡ MP3/WMA Mapnaam Bestandsnaam ¡ MP3 (ID3 tekstgegevens) Albumtitel Titel en naam artiest ¡ WMA (WMA tekstgegevens) Albumtitel Titel en naam artiest Te tonen tekens ¡ Toegestane lengte bestandsnaam/mapnaam: binnen 64 tekens. (Voor namen van bestanden en mappen in Unicode tekens is slechts de helft van het aantal tekens beschikbaar. ) ¡ Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de vereisten van het gebruikte bestandssysteem. Raadpleeg de handleiding van de gebruikte software voor details hieromtrent. ¡ De ASCII tekenset en bepaalde speciale tekens in de diverse talen kunnen worden getoond. ASCII tekenset A t/m Z, a t/m z, cijfers 0 t/m 9, en de volgende symbolen: (spatie) !@ [ \ ] ^ _ ` { |}~ Opmerkingen: ¡ Bij sommige software die gebruikt wordt bij het opnemen van MP3/WMA bestanden is het mogelijk dat de tekstgegevens niet naar behoren getoond kunnen worden. ¡ Tekens en symbolen die niet getoond kunnen worden, worden vervangen door een asterisk ( ). Waar u aan moet denken wanneer u MP3/WMA bestanden opneemt Algemeen Opmerkingen over MP3/WMA ¡ Voor een hoge geluidskwaliteit kunt u het beste een hoge bitsnelheid en een hoge bemonsteringsfrequentie gebruiken. ¡ U kunt beter geen variabele bitsnelheid (VBR) gebruiken, want in dat geval kan de weergavetijd niet correct worden aangegeven en kan het geluid overslaan. ¡ De geluidskwaliteit hangt mede af van de opnameomstandigheden. Voor details hieromtrent dient u de handleiding van de door u gebruikte software te raadplegen. MP3 ¡ U kunt het beste de bitsnelheid op "128 kbps of hoger" en "vast" zetten. WMA ¡ U kunt het beste de bitsnelheid op "64 kbps of hoger" en "vast" zetten. ¡ Stel in geen geval de kopieerbeveiliging van het WMA bestand, want anders kan dit toestel het niet afspelen. * Let op: Geef in geen geval de extensie ". mp3" of ". wma" aan bestanden die niet in het MP3/WMA formaat zijn. Hierdoor kan er lawaai worden gereproduceerd dat niet alleen uw luidsprekers, maar ook uw gehoor kan beschadigen. 162 CQ-C8803N Opnemen van MP3/WMA bestanden op CD ¡ Wij bevelen u aan er alles aan te doen om te voorkomen dat er zowel CD-DA bestanden als MP3/WMA bestanden op een enkele disc staan. ¡ Als er op dezelfde disc zowel CD-DA bestanden als MP3 of WMA bestanden staan, is het mogelijk dat de weergave niet plaatsvindt in de gewenste volgorde, of dat sommige stukken zelfs helemaal niet kunnen worden weergegeven. ¡ Wanneer er zowel MP3 als WMA bestanden op dezelfde disc staan, dient u voor beide soorten bestanden verschillende mappen te gebruiken. ¡ Neem geen onnodige mappen en andere bestanden dan MP3/WMA bestanden op de disc op. ¡ De naam van een MP3/WMA bestand dient te voldoen aan bepaalde regels en aan het ondersteunde bestandssysteem. ¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen van MP3/WMA bestanden of het tonen van de bijbehorende gegevens bij gebruik van bepaalde software of bepaalde CD-recorders. ¡ Elk bestand heeft de bij de bestandsindeling behorende extensie, ". mp3" respectievelijk ". wma" nodig. [. . . ] After connection, insulate the portions marked () with insulating tape. Note: For cars other than types A and B, please consult your local car shop. A4 12 V Batteries (Continuous supply) 12 V-Batterie (Dauerversorgung) Batterie de 12 V (alimentation continue) 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening) L Use ungrounded speakers only. Allowable input : 70 W or more Impedance : 4 ­ 8 Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher. Zulässige Belastbarkeit: 70 W oder mehr Impedanz : 4 ­ 8 Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C8803N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C8803N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag