Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C7703N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C7703N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C7703N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C7703N te teleladen.


PANASONIC CQ-C7703N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3295 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C7703N (3241 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C7703N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C7703N/C7303N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d'instructions d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning Instrukcja obs¬ugi obs ugi Návod k obsluze vod Használati utas sok Haszn lati utasítások àÌÒÚÛÍ^Ëfl ÔÓ ÍÒÔÎÛÚ^ËË (CQ-C7703N) &5, ! )6-56 Tento vrobek je shodn s typem schválenm Ministerstvem dopravy a spojÛ âeské republiky pod ãíslem 2131 ã. j. 20926/99-112. TEXT ¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. ¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. ¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure. ¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. [. . . ] a Begin opnieuw en overschrijf het bestand door een correcte versie. 162 CQ-C7703N/C7303N Verhelpen van storingen Als het apparaat niet juist werkt Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen. Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf. U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als "Mogelijke oplossing" in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden. Waarschuwing Aanpassen van het display (Perasoonlijke aanpassingsfunctie), Verhelpen van storingen Nederlands 163 ¡ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer. ¡ Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn. Probleem Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing Het stroomsnoer (accu, stroom en aarde) is verkeerd aangesloten. a Verhelp de oorzaak waarom de zekering is doorgebrand en vervang de zekering door een nieuwe. a Zet de MUTE functie uit (OFF). Geen geluid. Er is contact tussen de externe dempingsdraad en het chassis. De bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht contact in. a De bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht contact in. (Installatiehandleiding) Algemene storingen Storing Er is een bron van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon in de buurt van het toestel of de bedrading daarvan. a Houd bronnen van elektromagnetische golven, zoals mobiele telefoons, uit de buurt van het toestel en de bedrading daarvan. Raadpleeg uw dealer indien de storing niet kan worden opgeheven vanwege de bedradingsboom van uw auto. a Zorg ervoor dat de aarddraad goed is aangesloten op een blank en ongeverfd deel van het chassis. De storing loopt synchroon aan het toerental. De omvormer of dynamo van de auto veroorzaakt de storing. a Voorzie de stroombron van een ruisfilter. CQ-C7703N/C7303N Verhelpen van storingen Probleem Sommige handelingen kunnen niet worden uitgevoerd. Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing In bepaalde standen, bijvoorbeeld in het menu, zijn sommige handelingen niet mogelijk. Raadpleeg uw leverancier als het toestel vervolgens nog niet naar behoren functioneert. Algemene storingen (vervolg) Geen geluidsweergave via de luidspreker(s). De links/rechts of voor/achter balans is niet goed ingesteld. Er is een breuk, kortsluiting, slecht contact of verkeerde aansluiting in de luidsprekerbedrading. a Controleer de luidsprekerbedrading. De luidsprekerkanalen zijn linksrechts verwisseld. De luidsprekerbedrading is links-rechts verwisseld. a Controleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het bedradingsschema. Het geluidsveld bij stereoweergave is niet duidelijk. Geluiden die in het midden gepositioneerd zijn klinken onvast. De plus en min aansluitingen van de linker en rechter luidsprekerkanalen zijn verkeerdom aangesloten. a Controleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het bedradingsschema. De stroom valt onverwachts uit. De beveiliging is in werking getreden. [. . . ] 3 Druk op [Hang-up] op het Hands-free Stel het belvolume in Het belvolume kan via dit toestel worden ingesteld. (Instelbereik: OFF/LOW/MID/HIGH, standaardinstelling: MID) [}]: Omhoog [{]: Omlaag Opmerking: ¡ Het belvolume kan alleen worden ingesteld wanneer er een gesprek binnenkomt. ¡ Het belvolume kan alleen worden ingesteld wanneer de beltoon via het hoofdtoestel wordt weergegeven. Telefoonsysteem om de telefoon neer te leggen. Gesprekken weigeren Door op [Hang-up] te drukken kan de gebruiker een binnenkomend gesprek weigeren. Bluetooth verbinding verbreken/ opnieuw verbinding zoeken Door op [Hang-up] te drukken kan de gebruiker tijdelijk de verbinding verbreken wanneer de telefoon wacht op een binnenkomend gesprek. Door op [Hang-up] te drukken kan de gebruiker weer verbinding zoeken wanneer de Bluetooth kit tijdelijk de verbinding verbroken heeft. 62 CQ-C7703N/C7303N Opmerking: Het volume van de luidsprekers kan alleen worden ingesteld wanneer er een gesprek binnenkomt. 1 Druk op [VOLUME] (PUSH SEL: SELECT) om het AUDIO menuscherm te laten verschijnen. Luidspreker selectie : Geluid via de beide luidsprekers (standaardinstelling) : Geluid via de linker luidspreker 2 Druk op [VOLUME] (PUSH SEL: (Hands-free Telefoonsysteem Menuscherm) : Geluid via de rechter luidspreker SELECT) om de in te stellen functie te selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C7703N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C7703N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag