Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C7301N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C7301N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C7301N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C7301N te teleladen.


PANASONIC CQ-C7301N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2587 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQC7301N (5385 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C7301N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display WMA MP3 CD-ÔÎÂÂ/ÂÒË, Â Ò ÔÓÎÌÓÒÚ¸ ÚÓ~Â~ÌÓ-ÏÚË~Ì°Ï ËÒÔÎÂÂÏ CQ-C8351N/C8301N/C7301N SRC SQ CQ-C8301N TA AF PTY (CQ-C8301N) Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d'instructions d Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning Instrukcja obs¬ugi Návod k obsluze Használati utasítások àÌÒÚÛÍ^Ëfl ÔÓ ÍÒÔÎÛÚ^ËË )6-56 ! &5, Tento vrobek je shodn s typem schválenm Ministerstvem dopravy a spojÛ âeské republiky pod ãíslem 2131 ã. j. 20926/99-112. TEXT ¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. ¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. ¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure. ¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. [. . . ] Houd deze toets weer ingedrukt om de intro-weergave te annuleren. RANDOM, REPEAT Druk op de bijbehorende toets. Druk nog eens op dezelfde toets om de weergavefunctie te annuleren. Direct selecteren Een bepaalde disc in de wisselaar kan ook direct worden geselecteerd. Opmerking: Druk op [DISP] om het direct selecteren te annuleren. DISC RANDOM, DISC REPEAT, FOLDER REPEAT Houd de bijbehorende toets tenminste 2 seconden ingedrukt. Houd nog eens dezelfde toets ingedrukt om de weergavefunctie te annuleren. Intro-weergave U kunt gemakkelijk het gewenste fragment opzoeken door de eerste 10 seconden van elk fragment te laten weergeven. SCAN (CD-wisselaar: alle fragmenten, DVDwisselaar: van geselecteerde disc) Druk op [SCAN]. Druk nog eens op deze toets om de intro-weergave te annuleren. CQ-C8351N/C8301N/C7301N 169 Disc wisselaar (wanneer er CD's of MP3 discs in zitten) Nederlands Opmerkingen: ¡ Sluit een CD-wisselaar of DVD-wisselaar (CX-DH801N) aan op CH/AUX2 (CQ-C8351N/C8301N), CH/AUX (CQ-C7301N). ¡ Wanneer er een CX-DP880 of CX-DH801N is aangesloten, kan er ook worden weergegeven van een CD-RW disc. ¡ Er kunnen zich problemen voordoen bij het afspelen van CDR discs. Lees ook het hoofdstuk "Opmerkingen over CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)". (a blz. 183). Disc wisselaar (wanneer er DVD's of VCD's in zitten) U kunt DVD's of VCD's weergeven wanneer u dit toestel aansluit op een DVD-wisselaar. 1 Doe een magazijn (DVD's of VCD's) in het toestel. SRC SQ CQ-C8301N Druk op [SRC: SOURCE] wanneer er al een magazijn in zit en selecteer de Disc-wisselaar als signaalbron TA AF PTY Normale bediening Het toestel zal de discs in het magazijn herkennen en automatisch afspelen. Opmerkingen: ¡ Het toestel gaat automatisch aan wanneer er een magazijn in gedaan wordt bij ACC ON. 173) ¡ Voor DVD functies anders dan hierboven genoemd (zoals DVD menu, ondertiteling enz. ) dient u de afstandsbediening die bij de DVD-wisselaar geleverd werd te gebruiken. ¡ De afstandsbediening van de DVD-wisselaar werkt niet naar behoren wanneer u hem op dit toestel richt. ¡ Wanneer u de afstandsbediening van uw DVDwisselaar gebruikt, richt deze dan op de monitor (CY-VM1500EX). 2 Selecteer de gewenste disc/hoofdstuk. Selecteren van een disc [}]: Volgende disc [{]: Vorige disc Hoofdstuk/fragment selectie [7]: Volgende hoofdstuk/fragment [6]: Vorige hoofdstuk/fragment (twee keer drukken) Opmerking: Ingedrukt houden voor snel vooruit/terug. Pauzeren Druk op [BAND] (y / 5). Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten. Hoofdstuknummer Discnummer Wisselaar indicator Tijd Display wisselaarfunctie Soort disc Indicators weergavefuncties Licht op wanneer de betreffende functie in werking is. Licht op wanneer er een wisselaar is aangesloten. (Herhaalde weergave disc) (Hoofdstuk herhalen) (Titel herhalen) 170 CQ-C8351N/C8301N/C7301N Opmerkingen: ¡ Sluit een CD-wisselaar of DVD-wisselaar (CX-DH801N) aan op CH/AUX2. (Alleen voor de CQ-C8351N/C8301N) ¡ "AUX2" zal verschijnen wanneer er een wisselaar wordt aangesloten die niet compatibel is met dit toestel. (Alleen voor de CQ-C8351N/C8301N) U kunt kiezen voor herhaalde weergave. 1 Herhaalde weergave (Disc wisselaar menudisplay) ¡DVD weergave HOOFDSTUK HERHALEN : Uit (standaardinstelling) : Het huidige hoofdstuk zal worden herhaald. Druk op [MENU] om het menuscherm te openen. Op de afstandsbediening moet u [MENU] tenminste 2 seconden ingedrukt houden. CQ-C8301N TITEL HERHALEN PTY : Uit (standaardinstelling) 2 Druk op [}] of [{] en selecteer de gewenste functie. (SET) om de huidige instelling te wijzigen. (REPEAT) : De huidige titel zal worden herhaald. Opmerking: Bij sommige DVD's is het mogelijk dat het toestel niet werkt. 3 Druk op [BAND] CQ-C8301N ¡VCD weergave HERHALEN PTY : Uit (standaardinstelling) om de aangebrachte wijzigingen te bevestigen. Op de afstandsbediening moet u [SEL] (MENU) tenminste 2 seconden ingedrukt houden. DISC HERHALEN : Uit (standaardinstelling) : De huidige disc zal worden herhaald. Opmerkingen: ¡ Bij sommige VCD's is het mogelijk dat het toestel niet werkt. ¡ Het toestel werkt misschien niet zoals verwacht bij een disc waarvoor de weergave-bedieningsfunctie is ingeschakeld. Functies die alleen via de afstandsbediening werken Weergavefunctie selectie Met één druk op de knop kunt u de gewenste weergavefunctie kiezen: [REPEAT]. Direct selecteren Een bepaalde disc in de wisselaar kan ook direct worden geselecteerd. Opmerking: Druk op [DISP] om het direct selecteren te annuleren. CHAPTER REPEAT, REPEAT Druk op de bijbehorende toets. Druk nog eens op dezelfde toets om de weergavefunctie te annuleren. TITLE REPEAT, DISC REPEAT Houd de bijbehorende toets tenminste 2 seconden ingedrukt. [. . . ] After connection, insulate the portions marked () with insulating tape. Note: For cars other than types A and B, please consult your local car shop. A4 12 V Batteries (Continuous supply) 12 V-Batterie (Dauerversorgung) Batterie de 12 V (alimentation continue) 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening) L Use ungrounded speakers only. Allowable input : 70 W or more Impedance : 4 ­ 8 Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher. Zulässige Belastbarkeit: 70 W oder mehr Impedanz : 4 ­ 8 Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C7301N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C7301N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag