Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C5355N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C5355N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C5355N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C5355N te teleladen.


PANASONIC CQ-C5355N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10820 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C5355N (10798 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C5355N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d'instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning Instrukcja obsugi Nvod k obsluze Hasznlati utastsok Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach fr sptere Nachschlagzwecke sorgfltig auf. Prire de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultrieure. Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. [. . . ] Verhelp de oorzaak van het doorbranden van de zekering en vervang de zekering door een nieuwe. Neem contact op met uw dealer. Het veiligheidsmechanisme treedt in werking. Neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde Panasonicservicecentrum. MUTE is ingesteld op ON. De luidsprekerdraden zijn verkeerd aangesloten, zijn onderbroken, of maken slecht contact. Controleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het bedradingsschema. (Installatiehandleiding) Er bevindt zich een bron van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon, in de buurt van het toestel of de bedrading ervan. Houd bronnen van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon, uit de buurt van het toestel en de bedrading ervan. In het geval ruis niet kan worden opgeheven als gevolg van de kabelboom van de auto, neemt u contact op met uw dealer. De opstelling van de antenne of de bedrading van de antennekabel is verkeerd. Controleer of de opstellingsplaats en de bedrading van de antenne goed zijn. Controleer bovendien of de antennemassa stevig is aangesloten op het chassis van de auto. Er wordt geen voeding geleverd aan de antenneversterker (bij gebruik van een folieantenne, enz. ). Controleer de bedrading van de voedingsdraad van de antenne. Slechte ontvangst of ruis Ruis Radio De massadraad maakt slecht contact. Zorg ervoor dat de massadraad stevig is aangesloten op een ongeverfd deel van het chassis. Een stereo-FMuitzending wordt alleen in mono ontvangen. Er kunnen geen voorkeurzenders worden opgeslagen. De MONO-functie is ingeschakeld. Annuleer de LOCAL-functie. De ruis neemt toe/af overeenkomstig het motortoerental. De dynamo van de auto veroorzaakt ruis. Bevestig een ruisfilter. Het aantal zenders dat ontvangen kan worden is lager dan 6. Ga naar een plaats waar meer zenders ontvangen kunnen worden en probeer het opnieuw. Sommige bedieningen kunnen niet worden uitgevoerd. Sommige bedieningen kunnen niet worden uitgevoerd, met name in functies zoals de menufunctie. Als het toestel nog steeds niet werkt, neemt u contact op met uw dealer. De accudraad maakt slecht contact of er staat niet altijd spanning op de accudraad. Controleer dat de accudraad stevig is aangesloten en programmeer de voorkeurzenders opnieuw. 146 CQ-C5355N CQ-C5355N 147 Verhelpen van storingen Er wordt geen geluid voortgebracht. Algemeen Nederlands Geen geluid uit de le luidspreker(s) De luidsprekerdraden zijn onderbroken, zijn kortgesloten, maken slecht contact, of zijn verkeerd aangesloten. Controleer de luidsprekerbedrading. Verhelpen van storingen Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Op de CD staan gegevens in een indeling die niet kan worden weergegeven. Raadpleeg de beschrijving over MP3/WMA voor de muziekgegevens, behalve CD-DA (d. w. z. [. . . ] Het telefoonnummer van de opbellende partij wordt getoond. Volumeregeling (Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18) \CQ-C5355N] : Verhogen : Verlagen [CQ-C3355N/CQ-C3305N] : Verhogen : Verlagen 78 CQ-C5355N/C3355N/C3305N CQ-C5355N/C3355N/C3305N 79 Handsfree telefoonsysteem 2 Stel zonodig het volumeniveau in. 3 Druk op [Hang-up] (Ophangen) op het Nederlands Statusindicator (blauwe LED) Licht op: Gesprek in de wacht/in uitvoering Licht niet op: Geen verbinding gemaakt Knippert snel: Ontvangt een gesprek Knippert langzaam: Bezig met paren/ wordt opnieuw verbonden Verhelpen van storingen Als het apparaat niet juist werkt Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen. Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic-servicecentrum te brengen. Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C5355N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C5355N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag