Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQC5301N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQC5301N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQC5301N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQC5301N te teleladen.


PANASONIC CQC5301N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2201 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQC5301N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WMA MP3 CD Player/Receiver SRC PWR CQ-C5301N AC TILT/OPEN CQ-C5301N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d'instructions d Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning Instrukcja obsugi Nvod k obsluze Hasznlati utastsok ^fl ^ TUNE/TR K V E UM OL PUSH S AF SCROLL RANDOM SCAN REPEAT BAND APM FO E LD MUTE/SQ &5, ! )6-56 Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach fr sptere Nachschlagzwecke sorgfltig auf. Prire de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultrieure. Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. [. . . ] Druk op [VOLUME] (PUSH SEL). 152 CQ-C5301N L PTY R TA 1 2 3 4 5 6 DISP Voorkeurzendertoetsen [2] t/m [6] [DISP] (Terug naar de normale stand) E [[] / []] [{] / [}] [BAND] Druk op [VOLUME] (PUSH SEL) om het menu te openen. Druk op [VOLUME] (PUSH SEL). Druk op [VOLUME] (PUSH SEL). (blz. 154) Normale stand VOLUME BASS TREBLE TA VOL FADER BALANCE SQ SET Opmerking: Druk op [DISP] om terug te keren naar de normale stand. Als er bij de audio-instelling 5 seconden lang (2 seconden bij het instellen van het volume, 10 seconden bij SQ) geen handeling wordt verricht, zal het toestel terugkeren naar de normale gebruiksfunctie. Het volume kan ook direct met [VOLUME] op het toestel zelf worden geregeld. 135) Raadpleeg bladzijde 135 voor het oproepen van een voorgeprogrammeerd SQ muziektype. Draai aan [VOLUME]. q : Omhoog w : Omlaag N E D E R L A N D S 26 q Druk op [[] of []] om een frequentieband Frequentie te selecteren (Low, Mid, High). [[]: Hogere frequentieband []]: Lagere frequentieband Verdraai [VOLUME] om de gewenste frequentie te selecteren. w: Lagere frequentie w Druk op [}] of [{] om het niveau in te stellen. [}]: Hoger [{]: Lager Niveau Opmerking: U kunt geen SQ waarden voorprogrammeren onder de [1] toets. Eventueel gewijzigde SQ instellingen maken geen verschil voor de getoonde namen op het scherm, zoals ROCK en JAZZ. e Houd n van de voorkeuzetoetsen [2] t/m [6] tenminste 2 seconden ingedrukt. De aangepaste SQ wordt voorgeprogrammeerd onder de geselecteerde toets, waarna het toestel terugkeert naar de normale stand. Wanneer u het instellen van een voorgeprogrammeerde SQ onderbreekt, zal elk niveau op de door u gewijzigde instelling blijven staan tot de SQ voorprogrammering opnieuw wordt uitgevoerd of tot u het voorgeprogrammeerde SQ muziektype oproept. CQ-C5301N 153 Audio-instellingen (vervolg) Draai aan [VOLUME]. SRC PWR CQ-C5301N AC TILT/OPEN TUNE/T R K V E UM OL PUSH S AF SCROLL RANDOM SCAN REPEAT Druk op [VOLUME] (PUSH SEL: selecteren). BAND APM FO E LD MUTE/SQ Balans/Fader U kunt de balans tussen de rechter en linker en die tussen de voor- en achter luidsprekers instellen. Standaardinstelling: BAL (links-rechts balans) CNT (midden) FAD (voor-achter balans) CNT (midden) Instelbereik: 15 niveaus elk en CNT (midden) N E D E R L A N D S 27 TA volume instelling Verkeersberichten zullen worden weergegeven bij het TA volumeniveau. Standaardinstelling: 18 Instelbereik: 1 t/m 40 154 CQ-C5301N L PTY R TA 1 2 3 4 5 6 DISP [DISP] (Terug naar de normale stand) E Druk op [VOLUME] (PUSH SEL). Druk op [VOLUME] (PUSH SEL). Druk op [VOLUME] (PUSH SEL). Normale stand VOLUME BASS TREBLE TA VOL FADER BALANCE SQ SET Opmerking: Druk op [DISP] om terug te keren naar de normale stand. Als er bij de audio-instelling 5 seconden lang geen handeling wordt verricht, zal het toestel terugkeren naar de normale stand. Draai aan [VOLUME]. q : Versterken rechter kanaal w : Versterken linker kanaal Draai aan [VOLUME]. q : Versterken voorkanaal w : Versterken achterkanaal Draai aan [VOLUME]. q : Omhoog w : Omlaag w q N E D E R L A N D S 28 CQ-C5301N 155 Functie-instellingen Draai aan [VOLUME]. SRC PWR CQ-C5301N AC TILT/OPEN TUNE/T R K V E UM OL PUSH S AF SCROLL RANDOM SCAN REPEAT BAND APM Houd [VOLUME] (PUSH SEL: selecteren) tenminste 2 seconden ingedrukt. FO E LD MUTE/SQ AF functie (FM stand) U kunt kiezen tussen AF1 of AF2. Standaardinstelling: AF1 N E D E R L A N D S Regionale (REG) functie (FM stand) Deze functie beperkt het bereik van de AF, Beste zender en PI zoekfuncties. Standaardinstelling: OFF (Uit) Opmerking: Als de REG functie van OFF naar ON, of omgekeerd, wordt geschakeld, zal de AF functie automatisch geactiveerd worden. Druk op [VOLUME] (PUSH SEL). 29 FM Mono ontvangst (FM stand) Bij ontvangst van een zwakke FM stereozender zal de ruis aanzienlijk minder zijn. Standaardinstelling: OFF (Uit) Afstemmen op lokale zenders (Radio stand) Bij het automatisch afstemmen met deze functie zal er alleen worden afgestemd op zenders met een goede ontvangst. [. . . ] After connection, insulate the portions marked () with insulating tape. Note: For cars other than types A and B, please consult your local car shop. A4 12 V Batteries (Continuous supply) 12 V-Batterie (Dauerversorgung) Batterie de 12 V (alimentation continue) 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening) L Use ungrounded speakers only. Allowable input : 50 W or more Impedance : 4 8 Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher. Zulssige Belastbarkeit: 50 W oder mehr Impedanz : 4 8 Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstrker: 30 cm oder mehr Utilisez uniquement des haut-parleurs non relis la masse. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQC5301N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQC5301N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag