Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C3355N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C3355N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C3355N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C3355N te teleladen.


PANASONIC CQ-C3355N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10306 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C3355N (10253 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C3355N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C3355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d'instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning Instrukcja obsugi Nvod k obsluze Hasznlati utastsok Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach fr sptere Nachschlagzwecke sorgfltig auf. Prire de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultrieure. Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. [. . . ] Weergave van VBR (Variable Bit Rate)-bestanden kan leiden tot het overslaan van het geluid. Geef niet-VBR-bestanden weer. De kloktijd (CT) is niet nauwkeurig. Het toestel ontving een zendertijdsignaal dat niet op u van toepassing was, of het toestel ontvangt een zender die geen tijdsignaal uitzendt. Ontvang een zendertijdsignaal dat van toepassing is in uw gebied of stel de kloktijd handmatig in. Er zit weinig verschil in ontvangstomstandigheden tussen de huidige zender en de AF-zenders. Als de ontvangst niet stabiel is, stemt u handmatig af op een stabiele zender. Het USB-apparaat en de USB-verlengkabel zijn niet juist aangesloten. Sluit het USB-apparaat en de USB-verlengkabel op de juiste wijze aan. Er is geen muziek opgeslagen in een formaat dat op dit toestel kan worden weergegeven. Controleer of er muziekgegevens in het USB-apparaat zijn opgeslagen die kunnen worden weergegeven. Het bestandssysteem van het USB-apparaat is niet compatibel met dit toestel. Gebruik een USB-apparaat met een stroomverbruik dat lager is dan 500 mA. Wanneer er een aantal opgenomen mappen/veel bestanden zijn, kan het lang duren om alle bestanden te lezen. Geen weergave of CD wordt uitgeworpen De CD is ondersteboven geplaatst. Er zit iets op de CD, zoals een loszittend label, dat het uitwerpen belemmert. Neem contact op met uw dealer. Geluid slaat over of er ontstaat ruis CD Geluid slaat over door trillingen "READING" wordt afgebeeld, maar er wordt geen muziek weergegeven. CD kan niet worden uitgeworpen De microcontroller in het toestel gedraagt zich abnormaal als gevolg van ruis of andere factoren. Als het toestel nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de dealer. 140 CQ-C3355N CQ-C3355N 141 Verhelpen van storingen Een AF-zender kan niet worden ontvangen, zelfs niet als de AF-indicator oplicht. USB (MP3/WMA) Er wordt geen muziek weergegeven, zelfs niet als het USB-apparaat is aangesloten. Nederlands PS verschijnt niet, zelfs niet als op een RDSzender is afgestemd. ("NO PS" (geen programmanaam-service) verschijnt. ) De PS-informatie kan niet worden ontvangen wegens slechte ontvangstomstandigheden, enz. Wacht totdat de omstandigheden verbeteren. Geen weergave of CD wordt uitgeworpen Op de CD staan gegevens in een indeling die niet kan worden weergegeven. Raadpleeg de beschrijving over MP3/WMA voor de muziekgegevens, behalve CD-DA (d. w. z. muziek-CD), die kunnen worden weergegeven. Foutmeldingen Display Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing De CD is vuil of zit ondersteboven. Als het toestel nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de dealer. ( Installatiehandleiding) Display Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Er is geen USB-apparaat aangesloten of het aangesloten USB-apparaat wordt niet herkend. Neem bestanden in het USB-geheugen op die weergegeven kunnen worden op dit toestel. Een USB-apparaat met een hoger stroomverbruik dan kan worden geleverd is aangesloten. [. . . ] Het telefoonnummer van de opbellende partij wordt getoond. Volumeregeling (Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18) \CQ-C5355N] : Verhogen : Verlagen [CQ-C3355N/CQ-C3305N] : Verhogen : Verlagen 78 CQ-C5355N/C3355N/C3305N CQ-C5355N/C3355N/C3305N 79 Handsfree telefoonsysteem 2 Stel zonodig het volumeniveau in. 3 Druk op [Hang-up] (Ophangen) op het Nederlands Statusindicator (blauwe LED) Licht op: Gesprek in de wacht/in uitvoering Licht niet op: Geen verbinding gemaakt Knippert snel: Ontvangt een gesprek Knippert langzaam: Bezig met paren/ wordt opnieuw verbonden Verhelpen van storingen Als het apparaat niet juist werkt Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen. Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic-servicecentrum te brengen. Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C3355N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C3355N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag