Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C3303N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C3303N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C3303N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C3303N te teleladen.


PANASONIC CQ-C3303N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (335 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C3303N (2343 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C3303N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. ¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri. ¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro. ¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation. [. . . ] ¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen van MP3/WMA bestanden of het tonen van de bijbehorende gegevens bij gebruik van bepaalde software of bepaalde CD-recorders. ¡ Dit toestel beschikt niet over een speellijst weergavefunctie. ¡ Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund, wordt het gebruik van Disc-at-Once aangeraden. Ondersteunde bestandssystemen ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extensie van ISO 9660, Joliet, Romeo Opmerking: ¡ Apple HFS, UDF 1, 50, Mix-mode CD, CD Extra worden niet ondersteund. Opmerkingen over MP3/WMA (vervolg) Compressieformaten (Aanbeveling: "Waar u aan moet denken wanneer u MP3/WMA bestanden opneemt" op de vorige bladzijde) Compressiemethode Bitsnelheid VBR Bemonsteringsfrequentie MPEG 1 audio layer 3 (MP3) MPEG 2 audio layer 3 (MP3) Windows Media Audio Ver. 2, 8 32 k-320 kbps 8 k-160 kbps 64 k-192 kbps Ja Ja Ja 32, 44, 1, 48 kHz 16, 22, 05, 24 kHz 32, 44, 1, 48 kHz Maximum aantal bestanden/mappen ¡ Maximum aantal bestanden: 999 ¡ Maximum aantal bestanden in één map: 255 ¡ Maximum aantal vertakkingen: 8 ¡ Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap "Root") Opmerkingen: ¡ Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er MP3/WMA bestanden in zitten of niet. ¡ Als de geselecteerde map geen MP3/WMA bestanden bevat, zullen de dichtstbijzijnde MP3/WMA bestanden op volgorde worden afgespeeld. ¡ De weergavevolgorde kan afwijken van die van andere MP3/WMA-spelers, zelfs als dezelfde disc wordt gebruikt. ¡ De aanduiding "ROOT" verschijnt als de naam van de basismap op de disc. 1 2 Rootmap Root Folder (Root Directory) (Root-directory) q 4 3 MappenSelection Folder selecteren e w In the order Op volgorde 1 ­ 8 5 6 Bestanden selecteren File Selection Opthe order In volgorde ­ q r 8 y t y Tree Tak 88 (Max. ) (max. ) 7 Tree Tree Tree Tree Tak 11 Tak 22 Tak 3 3 Tak 44 Copyright Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te leveren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk gebruik. Geen garantie De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken per december 2004. Hierin is geen garantie vervat met betrekking tot het kunnen reproduceren van MP3/WMA bestanden. CQ-C8351N/C8301N/C7301N 167 MP3/WMA speler Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven Nederlands Disc wisselaar (wanneer er CD's of MP3 discs in zitten) Opmerking: MP3 bestanden kunnen alleen worden weergegeven wanneer er een DVD-wisselaar is aangesloten. Raadpleeg de handleiding van de wisselaar in kwestie voor informatie over de soorten discs en de formatteringen die ermee afgespeeld kunnen worden. 1 Doe een magazijn (discs) in het toestel. Druk op [SRC: SOURCE] wanneer er al een magazijn in zit en selecteer de Disc-wisselaar als signaalbron Het toestel zal de discs in het magazijn herkennen en automatisch afspelen. Opmerking: ¡ Het toestel gaat automatisch aan wanneer er een magazijn in gedaan wordt bij ACC ON. 173) SRC SQ CQ-C8301N TA AF PTY 2 Selecteer de gewenste disc/map/ bestand/fragment. Normale bediening Selecteren van een disc [}]: Volgende disc [{]: Vorige disc Mappen selecteren Houd tenminste 2 seconden ingedrukt. Opmerking: Druk op [DISP] om het direct selecteren te annuleren. CHAPTER REPEAT, REPEAT Druk op de bijbehorende toets. Druk nog eens op dezelfde toets om de weergavefunctie te annuleren. TITLE REPEAT, DISC REPEAT Houd de bijbehorende toets tenminste 2 seconden ingedrukt. Druk nog eens op dezelfde toets om de weergavefunctie te annuleren. CQ-C8351N/C8301N/C7301N 171 Disc wisselaar (wanneer er DVD's of VCD's in zitten) 4 Druk op [MENU] : Het huidige fragment zal worden herhaald. Nederlands Audio-instellingen U kunt de geluidsweergave via de luidsprekers en een los verkrijgbare subwoofer naar uw eigen voorkeuren instellen. 1 Druk op [VOL- Veranderen van de voorgeprogrammeerde SQ (Instelbare frequenties: 60 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 6 kHz, 16 kHz, Instelbereik: ­12 dB t/m +12 dB, in stappen van 2 dB) (a blz. 155) q : Hoger w : Lager [[]: Hogere frequentie []]: Lagere frequentie UME] (SEL: SELECT) om het menuscherm te openen. [VOLUME] om de huidige instelling te wijzigen. 2 Druk op [VOLUME] (SEL: SELECT) en 3 Verdraai Links-rechts balans (Instelbereik: L15 t/m R15 en midden, standaardinstelling: midden) q : Rechts sterker w : Links sterker Opmerking: Als er in het audiomenu 10 seconden lang (2 seconden bij het instellen van het volume) geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar de normale stand. Voor-achter balans (Instelbereik: R15 t/m F15 en midden, standaardinstelling: midden) q : Voor sterker w : Achter sterker AUDIO menudisplay Volumeregeling (Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18) q : Hoger w : Lager Instelling subwoofer (Instelbereik: mute (-), ­6 dB t/m +6 dB, in stappen van 2 dB, standaardinstelling: 0 dB) q : Hoger w : Lager Lage tonen (Instelbereik: ­12 dB t/m +12 dB, in stappen van 2 dB, standaardinstelling: Lage tonen 0) q : Hoger w : Lager Laagdoorlaatfilter subwoofer (Instelbereik: 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, standaardinstelling: 80 Hz) q : Hoger w : Lager Hoge tonen (Instelbereik: ­12 dB t/m +12 dB, in stappen van 2 dB, standaardinstelling: Lage tonen 0) q : Hoger w : Lager Weergavebereik subwoofer Weergavebereik andere luidsprekers Hoog-doorlaatfilter (Instelbereik: Filter uit, 90 Hz, 135 Hz, 180 Hz, 225 Hz, standaardinstelling: Filter uit) q : Hoger w : Lager Opmerking: Zet de SQ en lage/ hoge tonen functies niet tegelijkertijd aan om vervorming van het geluid te voorkomen. 172 CQ-C8351N/C8301N/C7301N Functie-instellingen Via dit menuscherm kunt u diverse functies van het toestel naar eigen voorkeur instellen. 1 Druk op [MENU] om het menuscherm te openen. MUTE KEY PTY Instellen van de functie van de werking van de [MUTE] toets. (standaardinstelling) Het volume wordt met 10 stappen verlaagd (gedempt). Het volume wordt met 5 stappen verlaagd (gedempt). 2 Druk op []] of [[] en open het functiemenu. 4 Druk op [BAND] FUNCTION menudisplay (SET) om de aangebrachte wijziging te bevestigen. CQ-C8301N PTY : Volume met 10 stappen verlaagd : Volume met 5 stappen verlaagd : Geen verandering in volume (Display volumevermindering externe apparatuur) 5 Druk op [MENU]. Op de afstandsbediening dient u [SEL] (MENU) tenminste 2 seconden ingedrukt te houden. SECURITY Instellen van de beveiliging (a blz. 149) : Aan (standaardinstelling) : Uit ACC De instelling hiervan hangt af van het contactslot van uw auto. : Geen ACC functies (standaardinstelling) : ACC functies ingeschakeld Let op U moet OFF kiezen wanneer het contactslot van uw auto geen ACC stand heeft. Doet u dit niet, dan kan de accu leeg lopen. CQ-C8351N/C8301N/C7301N 173 Audio-instellingen, Functie-instellingen 3 EXT. MUTE (Externe demping) Druk op [}] of [{] om de functie die u wit instellen te selecteren. Volumevermindering wanneer externe apparatuur, zoals een auto-navigatiesysteem, de weergave onderbreekt. : Geluidsweergave uitgeschakeld (standaardinstelling) Nederlands Op de afstandsbediening dient u [SEL] (MENU) tenminste 2 seconden ingedrukt te houden. CQ-C8301N Display-instellingen Via dit menuscherm kunt u het display van het toestel naar eigen voorkeur instellen. 1 Druk op [MENU] om het menuscherm te openen. Op de afstandsbediening dient u [SEL] (MENU) tenminste 2 seconden ingedrukt te houden. CQ-C8301N COLOR (Instelbereik: 10 types, standaardinstelling: STORM) De kleur van de verlichting verandert als volgt. Omschakelen met [}] of [{] PTY 2 Druk op []] of [[] en open het DISPLAY menu. 3 Druk op [}] of [{] om de functie die u wit instellen te selecteren. [. . . ] 100 mA) (Deze draad is niet bedoeld voor een gemotoriseerde antenne die met een schakelaar wordt ingeschakeld. ) (R)/(R)/(D)/(R) (Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood) RCA Cord Cinch-Kabel Cordon RCA RCA-(tulp) snoer CQ-C8351N/C8301N CQ-C3303N CH/AUX2-IN CH/AUX-IN -B2 CQ-C8351N/C8301N/C7301N B1 + -B4 B3 + Power connector/Versorgungsstecker/Connecteur d'alimentation/Stroomstekker Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO A7 IGN or ACC 12 V supply 12 V-Versorgung (IGN/ACC) Alimentation 12 V en IGN ou ACC IGN of ACC 12 V stroomvoorziening Car-side connector Steckverbinder am Fahrzeug Connecteur côté voiture Stekker aan autozijde Speaker Connection/Anschluss der Lautsprecher/Branchement avec les haut-parleurs/Aansluiten van de luidsprekers Connect as follows. Sluit de luidsprekers als volgt aan. Precautions (ISO Connector) The pin arrangement of the power connector conforms to ISO standard. Please check that the pin arrangement of the connector in your car conforms to ISO standard. For car types A and B, change the wiring of the red and yellow leads as shown at below. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C3303N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C3303N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag