Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1505N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1505N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C1505N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1505N te teleladen.


PANASONIC CQ-C1505N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6324 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C1505N (6505 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C1505N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WMA MP3 CD-speler/radio Model: CQ-C1505N Gebruiksaanwijzing · Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens het toestel te gebruiken en bewaar deze voor latere naslag. Nederlands Veiligheidsinformatie Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voordat u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de instructies uit deze handleiding. Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. [. . . ] Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonicservicecentrum te brengen. Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf. U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als "Mogelijke oplossing" in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden. Waarschuwing · Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. · Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn. Storing Mogelijke oplossing · Start de motor. (Of zet het contact op ACC. ) Storing Mogelijke oplossing · Stem af op een zender met een goede Algemeen · Controleer de bedrading. (accukabel, voedingsdraad, aardedraad, enz. ) · Doorgebrande zekering (Neem contact op met het dichtstbijzijnde Panasonicservicecentrum. ) · Vraag een vakman de zekering te vervangen. · Wacht totdat de condens is verdampt voordat u het toestel inschakelt. Radio Veelvuldige ruis ontvangst. · Zorg ervoor dat het antennebevestigingspunt goed is geaard. Geen stroom · Het voorkeurgeheugen is gewist bij Voorkeurgegevens zijn gewist het terugstellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen toen de netadapter of accu werd losgekoppeld. Geen geluid Foutmeldingen (De CD wordt automatisch uitgeworpen. ) De CD is vuil of zit ondersteboven. · Als ook hierdoor het toestel niet normaal gaat functioneren, neemt u contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum en vraagt u om reparatie. · Een bestand waarop auteursrechten rusten kan niet worden weergegeven. Ruis Geen geluid uit linker-, rechter-, voor- of achterluidspreker Het geluid uit het linker- en rechterkanaal is omgekeerd · Zorg ervoor dat het toestel goed is geaard. · Stel de balans links/rechts en de balans voor/achter in. · Controleer de bedrading. · Sluit de luidsprekerdraden op de juiste wijze aan. CD-speler Geen geluid of de CD wordt automatisch uitgeworpen Geluid slaat over, lage geluidskwaliteit Geluid slaat over door trillingen CD kan niet worden uitgeworpen · Plaats de CD op de juiste wijze. · Reinig de CD. · Reinig de CD. · De maximaal toegestane kantelhoek is 30°. · Bevestig het toestel stevig · Druk op []. Als de CD nog steeds niet wordt uitgeworpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Panasonicservicecenter. Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen In gebieden waar u FM-uitzendingen met RDS-gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruikmaken van nuttige functies, zoalsAF, TA, PTY. Sommige FM-zenders zenden extra gegevens mee die compatibel zijn met RDS. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS-diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende functies ook niet zullen werken. Wanneer een RDS-zender wordt ontvangen, zijn de volgende functies beschikbaar. AF (Alternatieve Frequentie) Wanneer de AF-functie is ingeschakeld ( licht op), zijn de volgende functies beschikbaar. · Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal automatisch worden afgestemd op een zender met hetzelfde programma en een betere ontvangst. · Bij het automatisch programmeren vanvoorkeurzenders (APM) zullen alleen RDS-zenders worden opgeslagen. PTY (Programmatype) Wanneer de PTY-functie is ingeschakeld, zijn de volgende functies beschikbaar. · Programma's kunnen worden opgezocht aan de hand van de PTY. Opmerking: U kunt de taal kiezen waarin het programmatype wordt aangegeven. ("Functie-instellingen") Wat is RDS? · Wanneer u een voorkeurzender oproept, zal automatisch worden afgestemd op de zender met de beste ontvangst. (BSR Best Stations Research) Opmerkingen: · U kunt de gevoeligheid van de AF-functie instellen. Andere RDS-functies CT (Klok) De klok wordt automatisch gelijkgezet. · U kunt het beschikbare bereik voor de AF-functie instellen. [. . . ] Zulässige Belastbarkeit: 50 W oder mehr Impedanz : 4 ­ 8 Die Verwendung von Lautsprechern, die nicht den Angaben entsprechen, kann zu Brand, Rauch und Beschädigung der Lautsprecher führen. · Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr · Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse. Puissance d'entrée admissible: 50 W ou davantage Impédance: 4 ­ 8 L'utilisation de haut-parleurs qui ne correspondent pas aux caractéristiques techniques adéquates peut provoquer un dégagement de fumée, l'inflammation ou l'endommagement des haut-parleurs. · Distance entre le haut-parleur et l'amplificateur: 30 cm ou davantage · Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C1505N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C1505N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag