Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1415N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1415N. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C1415N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1415N te teleladen.


PANASONIC CQ-C1415N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8544 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C1415N (8540 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C1415N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie MP3 CD-speler/radio Voorbereiding hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en handelingen. Het is van belang dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren kunt gebruiken. Model: het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voor u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de instructies uit deze handleiding. Let op Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt. Houd het volume op een aanvaardbaar niveau. Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt geven van het verkeer om u heen. Laserproducten SQ VO L PUSH TUNE / TRACK FO CQ-C1425N LD ER CT/PTY Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. [. . . ] ¡ Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een andere stand staat zal het toestel automatisch doen overschakelen naar de radio voor weergave van een verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA Standbyfunctie) Audio-instellingen TA (Verkeersberichten) TA ON/OFF Druk op [TA] om de TA functie aan of uit te zetten. (Standaardinstelling: off) Functie-instellingen FO FO CQ-C1425N Waarschuwing ¡ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer. ¡ Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn. In gebieden waar u FM uitzendingen met RDS gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruik maken van nuttige functies (AF, TA, PTY enz. ). TA Volume Het TA volume kan apart worden ingesteld bij weergave van een TA uitzending. Het apart ingestelde TA volume wordt bewaard en wanneer er in het vervolg wordt afgestemd op een TA uitzending, zal ditzelfde volumeniveau worden gebruikt. [VOL] selecteert u een waarde in het audiomenu. (PUSH SEL) (Druk om te selecteren) selecteert items in het audiomenu. SQ VO L PUSH ER LD CT/PTY SCROLL TA/AF RANDOM SCAN REPEAT [DISP] (Display) verlaat u het audiomenu. AUX TUNE / TRACK SCROLL TA/AF RANDOM SCAN REPEAT TUNE / TRACK [VOL] selecteert een waarde in het functiemenu. (PUSH SEL) (Druk om te selecteren) selecteert items in het functiemenu. SQ VO L PUSH CQ-C1425N ER LD CT/PTY AUX PTY (Programmatype) Wanneer u de PTY functie heeft ingeschakeld, verandert er het volgende. ¡ Het type van het programma waar u naar luistert zal op het display worden aangegeven. ¡U kunt afstemmen op programma's door het programmatype op te geven. Opmerking: U kunt de taal kiezen waarin het programmatype wordt aangegeven. (a "Functie-instellingen") 1 2 3 SRC/PWR 4 5 6 1 2 3 SRC/PWR 4 5 6 [DISP] (Display) verlaat u het audiomenu. SEL SEL Probleem Te controleren Start de motor. (Zet het contact op de "ACC" stand. ) Controleer de bedrading. (accudraad, stroomdraad, aarding enz. ) Zekering doorgebrand (Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum. ) Vraag de vakman de zekering te vervangen. Wacht tot de condens verdwenen is voor u het toestel weer aan zet. Probleem Te controleren AF (Alternatieve Frequentie) Wanneer u de AF functie heeft ingeschakeld, verandert er het volgende. Voorgeprogra mmeerde gegevens zijn gewist. Stem af op een andere zender die wel een sterk signaal heeft. Het geheugen kan worden gewist en teruggezet op de fabrieksinstellingen wanneer de stroomstekker losraakt of wanneer de accu wordt losgekoppeld. PTY ON/OFF Houd [DISP] (PTY) tenminste 2 seconden ingedrukt om de PTY functie aan of uit te zetten. Geen stroom. ¡ Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal er automatisch worden afgestemd op een zender met hetzelfde programma die wel goed ontvangen kan worden. ¡ Bij het automatisch voorprogrammeren (APM) zullen alleen RDS zenders worden opgeslagen. ¡ Wanneer u een voorkeuzezender oproept, zal er automatisch worden afgestemd op de zender met de beste ontvangst voor het gewenste programma. (BSR Opzoeken van de sterkste zenders) Opmerkingen: ¡ U kunt de gevoeligheid voor de AF functie instellen. (a "Functie-instellingen") Selecteren van een gedetailleerd programmatype 1 Druk op [VOL] (PUSH SEL) om het audiomenu te laten verschijnen. Opmerking: Als er in het audiomenu 5 seconden lang (2 seconden bij het instellen van het volume) geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar de normale gebruiksfunctie. 1 Houd [VOL] (PUSH SEL) tenminste 2 seconden ingedrukt om het functiemenu te openen. Opmerking: Als er in het functiemenu 5 seconden lang geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar de normale gebruiksfunctie. Wat is RDS? 1 Druk op []] of [[] om het gewenste programmatype te selecteren. / / / / / / / / MUSIC / SPORT / SCIENCE / EASY M / WEATHER/ RELIGION / JAZZ / FOLK M / SPEECH INFO CULTURE ROCK M OTHER M SOCIAL LEISURE OLDIES NEWS / EDUCATE / VARIED / LIGHT M / FINANCE / PHONE IN / COUNTRY / DOCUMENT AFFAIRS / DRAMA / POP M / CLASSICS / CHILDREN / TRAVEL / NATION M / 2 Druk op [VOL] (PUSH SEL) en Volume Andere RDS functies CT (Klok) De klok wordt automatisch gelijk gezet. selecteer de functie die u wilt instellen. 3 Verdraai [VOL] om de huidige instelling te wijzigen. 2 Druk op [VOL] (PUSH SEL) en selecteer de functie die u wilt instellen. [. . . ] Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr () ACC BATTERY 15A () Vorsichtsmaßregeln (ISO-Stecker) Die Stiftbelegung des Versorgungssteckers entspricht dem ISO-Standard. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stiftbelegung des Steckers in Ihrem Fahrzeug dem ISO-Standard entspricht. Für Fahrzeuge der Typen A und B, ändern Sie die Verdrahtung der roten und gelben Leiter gemäß Abbildung. Nach dem Anschluss isolieren Sie die mit () markierten Abschnitte mit Isolierband. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C1415N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C1415N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag