Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1312NW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1312NW. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C1312NW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1312NW te teleladen.


PANASONIC CQ-C1312NW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1296 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C1312NW (1298 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C1312NW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie WMA MP3 CD-speler/radio Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voor u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de instructies uit deze handleiding. Voorbereiding Voor het eerst de stroom inschakelen hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en handelingen. Het is van belang dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren kunt gebruiken. In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te geven CQ-C1312NW Gebruiksaanwijzing BAND APM Let op Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt. Houd het volume op een aanvaardbaar niveau. Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt geven van het verkeer om u heen. Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de installatie. Laat installatie en bedrading over aan bevoegd servicepersoneel. De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en ervaring. [. . . ] Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf. Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen Sommige FM zenders zenden extra digitale RDS met hun normale signalen mee. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende functies ook niet zullen werken. De volgende functies werken alleen wanneer er wordt afgestemd op een RDS zender. ¡ Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een andere stand staat zal het toestel automatisch doen overschakelen naar de radio voor weergave van een verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA Standbyfunctie) Audio-instellingen TA (Verkeersberichten) TA ON/OFF Druk op [TA] om de TA functie aan of uit te zetten. Functie-instellingen CQ-C1312NW /TRAC K TUNE ER LD FO Waarschuwing ¡ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer. ¡ Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn. In gebieden waar u FM uitzendingen met RDS gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruik maken van nuttige functies (AF, TA, PTY enz. ). Alleen luisteren naar verkeersberichten (TA MUTE) Als u alleen naar verkeersberichten wilt luisteren, dient u de TA functie in te schakelen, af te stemmen op een FM zender en vervolgens het normale volume op 0 te zetten. Zodra er een verkeersbericht wordt uitgezonden, zal dit worden weergegeven met het ingestelde TA volume. (a "Audio-instellingen") [VOL] (Volume) selecteert u een waarde in het audiomenu. (PUSH SEL) (Druk om te selecteren) selecteert items in het audiomenu. BAND APM VO L PUSH SEL APM PWR PTY PWR /TRAC K TUNE D·M [VOL] selecteert een waarde in het functiemenu. (PUSH SEL) (Druk om te selecteren) selecteert items in het functiemenu. DISP BAND VO L PUSH SEL CQ-C1312NW ER LD FO D·M PTY SRC MUTE/SQ SCROLL RANDOM SCAN REPEAT TA/AF PTY (Programmatype) Wanneer u de PTY functie heeft ingeschakeld, verandert er het volgende. ¡ Het type van het programma waar u naar luistert zal op het display worden aangegeven. ¡U kunt afstemmen op programma's door het programmatype op te geven. Opmerking: U kunt de taal kiezen waarin het programmatype wordt aangegeven. (a "Functie-instellingen") 1 2 3 4 5 6 [DISP] (Display) verlaat u het audiomenu. SRC MUTE/SQ SCROLL RANDOM SCAN REPEAT TA/AF 1 2 3 4 5 6 DISP [DISP] (Display) verlaat u het audiomenu. Probleem Te controleren Start de motor. (Zet het contact op de "ACC" stand. ) Controleer de bedrading. (accudraad, stroomdraad, aarding enz. ) Zekering doorgebrand (Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum. ) Vraag de vakman de zekering te vervangen. Wacht tot de condens verdwenen is voor u het toestel weer aan zet. Probleem Te controleren Algemeen Radio Veelvuldige ruis. Voorgeprogra mmeerde gegevens zijn gewist. Stem af op een andere zender die wel een sterk signaal heeft. Het geheugen kan worden gewist en teruggezet op de fabrieksinstellingen wanneer de stroomstekker losraakt of wanneer de accu wordt losgekoppeld. AF (Alternatieve Frequentie) Wanneer u de AF functie heeft ingeschakeld, verandert er het volgende. [. . . ] After connection, insulate the portions marked () with insulating tape. Note: For cars other than types A and B, please consult your local car shop. A4 12 V Batteries (Continuous supply) 12 V-Batterie (Dauerversorgung) Batterie de 12 V (alimentation continue) 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening) L Use ungrounded speakers only. Allowable input : 50 W or more Impedance : 4 ­ 8 Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher. Zulässige Belastbarkeit: 50 W oder mehr Impedanz : 4 ­ 8 Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C1312NW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C1312NW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag