Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1301NW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1301NW. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C1301NW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1301NW te teleladen.


PANASONIC CQ-C1301NW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (308 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C1301NW (1252 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C1301NW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot Waarschuwing ernstig letsel of zelfs de dood. Let op Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade. SCROLL TA/AF RANDOM SCAN REPEAT AUX 1 2 3 SRC/PWR 4 5 6 (CQ-C1301NW) Gebruiksaanwijzing Nederlands Waarschuwing Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt. De bestuurder mag tijdens het besturen van het voertuig niet naar het display kijken of het systeem bedienen. Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen. Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in automobielen. Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de motor draait. Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen. Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. [. . . ] Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten. Houd [4] (RANDOM) tenminste 2 seconden ingedrukt. ( licht op. ) UIT: Druk nog eens op [MUTE]. Disc-speler (CD-DA disc): Vorige/volgende fragment Herhaalde weergave Het huidige muziekstuk (fragment/bestand) wordt herhaald. Intro-weergave van een map (MP3) Te beginnen met de volgende map zullen de eerste 10 seconden van het eerste bestand in elke map worden weergegeven. Druk op [6] (REPEAT). Druk nog eens om te annuleren. Disc-speler (MP3 disc): Vorige/volgende bestand Houd [5] (SCAN) tenminste 2 seconden ingedrukt. Houd nog eens ingedrukt om te annuleren. Verhelpen van storingen Als het apparaat niet juist werkt Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen. Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf. U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als "Te controleren" in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden. Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen Sommige FM zenders zenden extra digitale RDS met hun normale signalen mee. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende functies ook niet zullen werken. De volgende functies werken alleen wanneer er wordt afgestemd op een RDS zender. ¡ Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een andere stand staat zal het toestel automatisch doen overschakelen naar de radio voor weergave van een verkeersbericht zodra dit begint. (Standaardinstelling: OFF (Uit)) 3 Verdraai [VOL] om de huidige instelling te wijzigen. MONO OFF MONO ON ( gaat branden. ) LOCAL OFF Afstemmen op een programma via de PTY functie Onder de voorkeuzetoetsen zijn reeds programmatypes voorgeprogrammeerd. (Instelbereik: 0 t/m 40, Standaardinstelling: 18) PS (Programma Servicenaam) Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de zender wordt getoond. Foutmeldingen (De disc wordt automatisch uitgeworpen. ) De disc is vuil of zit ondersteboven. Controleer de disc. Lage tonen (Instelbereik: ­12 dB t/m +12 dB in stappen van 2 dB, Standaardinstelling: 0 dB) Geen geluid. EON (Verbetering andere netwerken) PTY (Programmatype) Audiomenu Geen geluid uit de linker, rechter, voor of achter-luidspreker. De geluidsweergave is links-rechts verwisseld. Stel de juiste links-rechts en voorachter balans in. Sluit de luidsprekerbedrading correct aan. Wanneer u de TA functie heeft ingeschakeld, verandert er het volgende. ( gaat branden. ) ¡ Er wordt automatisch afgestemd op een TP zender zodra de TA functie wordt ingeschakeld en u luistert naar een nonTP zender of een TP zender met slechte ontvangst. ¡ Er wordt alleen afgestemd op TP zenders bij het opzoeken van zenders, of bij automatisch voorprogrammeren. Er kan worden afgestemd op verkeersberichten via het huidige netwerk en via andere netwerken. Ontvangst van noodberichten Zodra er een noodbericht wordt uitgezonden, zal dit worden weergegeven en zal "ALARM" op het display verschijnen. AF (Alternatieve Frequentie) Disc-speler Geen geluid, of disc wordt automatisch uitgeworpen. De disc wordt niet uitgeworpen. Doe de disc op de juiste manier in het toestel. Het toestel mag maximaal onder een hoek van 30° gemonteerd worden. Als de disc nog niet wordt uitgeworpen, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum. Om de één of andere reden doet het toestel het niet. Als het toestel niet naar behoren gaat functioneren, dient u uw dealer te raadplegen of uw dichtstbijzijnde Servicecentrum om reparatie te verzoeken. Controleer het bestand. Opmerkingen: ¡ Druk op [BAND] (SET) om het zoeken weer te stoppen. [. . . ] Note: For cars other than types A and B, please consult your local car shop. A4 12 V Batteries (Continuous supply) 12 V-Batterie (Dauerversorgung) Batterie de 12 V (alimentation continue) 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening) L Use ungrounded speakers only. Allowable input : 50 W or more Impedance : 4 ­ 8 Use of speakers which do not match the specifications can cause burning, smoking or damage of the speakers. Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher. Zulässige Belastbarkeit: 50 W oder mehr Impedanz : 4 ­ 8 Die Verwendung von Lautsprechern, die den technischen Daten nicht entsprechen, kann zu Brand, Raucherntwicklung oder Beschädigung der Lautsprecher führen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C1301NW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C1301NW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag