Gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1100VN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1100VN. Wij hopen dat dit PANASONIC CQ-C1100VN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CQ-C1100VN te teleladen.


PANASONIC CQ-C1100VN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2088 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CQ-C1100VN (803 ko)
   PANASONIC CQ-C1100VN (375 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CQ-C1100VN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of gespecificeerd kan leiden tot schade aan het toestel. Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of brand. LET OP LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND, NIET IN DE STRAAL STAREN. Voor het eerst de stroom inschakelen CQ-C1100VN/C1313NW/C1303NW CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW Gebruiksaanwijzing Nederlands Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te geven beschermingsmaatregel. Aanduidingen op de waarschuwingslabels en waar deze zich bevinden KLASSE 1 LASERPRODUCT 1 Zet het contact van uw auto op ACC of ON. ACC ON 2 Druk op [SRC] (PWR: In/uitschakelen). Model: Let op Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden. Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot brand of andere schade. Laserproducten Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot Waarschuwing ernstig letsel of zelfs de dood. Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade. Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in automobielen. [. . . ] ¡ Leg het afneembare voorpaneel niet op het dashboard of op andere plekken waar de temperatuur hoog kan oplopen. ¡Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of op het toestel zelf niet aan, want hierdoor kunnen storingen ontstaan. ¡Als de contactjes verontreinigd raken, dient u ze schoon te maken met een schone, zachte doek. VOL MODE TUNE TRACK BAND CAR AUDIO Opmerkingen over CD-R/RW's [TUNE ]] [TUNE [] frequentie lager/hoger. (Houd tenminste 2 seconde ingedrukt en laat los voor automatisch afstemmen. ) [TRACK s] [TRACK d] spring naar het vorige/volgende fragment/bestand wanneer de discspeler is ingeschakeld. Houd één hiervan ingedrukt om snel achteruit/vooruit weer te geven. CD-speler [VOL}] [VOL{] regelen het volume. Dit toestel is uitgerust met een verwijderbare voorplaat. Wanneer deze voorplaat verwijderd is, kan het toestel niet meer gebruikt worden. Display informatie Getoonde gegevens ¡ CD-TEXT Disctitel Fragmenttitel ¡ MP3 Mapnaam Bestandsnaam ¡ MP3 (ID3 tekstgegevens) Albumtitel Titel/Naam artiest Bemonsteringsfrequentie DA converter Pick-up type Lichtbron Golflengte Frequentierespons Signaal-ruis verhouding Totale harmonische vervorming Wow en Flutter Kanaalscheiding 8 keer overbemonstering 1 bit DAC systeem Astigmatisch, 3-stralen Halfgeleiderlaser 790 nm 20 Hz ­ 20 kHz (±1 dB) 96 dB 0, 01 % (1 kHz) CQ-C1100VN Onder meetgrens 75 dB CQ-C1313NW CQ-C1303NW Auteursrecht Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te leveren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk gebruik. Ondersteunde bestandssystemen ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extensie van ISO 9660, Joliet, Romeo Opmerking: Apple HFS, UDF 1, 50, Mix CD, CD Extra worden niet ondersteund. FM Verwijderen (Anti-diefstalsysteem) Bevestigen (Aanbeveling: "Waar u aan moet denken wanneer u MP3 bestanden opneemt" rechts. ) ¡ MPEG 1 audio layer 3 Bit rate: 32 k-320 kbps VBR: Ja Bemonsteringsfrequentie: 32, 44, 1, 48 kHz ¡ MPEG 2 audio layer 3 Bit rate: 8 k-160 kbps VBR: Ja Bemonsteringsfrequentie: 16, 22, 05, 24 kHz Opnemen van MP3 bestanden op CD ¡ Wij bevelen u aan er alles aan te doen om te voorkomen dat er zowel CD-DA bestanden als MP3 bestanden op een enkele disc staan. ¡ Als er op dezelfde disc zowel CD-DA bestanden als MP3 bestanden staan, is het mogelijk dat de weergave niet plaatsvindt in de gewenste volgorde, of dat sommige stukken zelfs helemaal niet kunnen worden weergegeven. ¡ Neem geen onnodige mappen en andere bestanden dan MP3 bestanden op de disc op. ¡ De naam van een MP3 bestand dient te voldoen aan bepaalde regels en aan het ondersteunde bestandssysteem. Matsushita Electric Industrial Co. , Ltd. Web Site: http://www. panasonic. co. jp/global/ ¡ Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de vereisten van het gebruikte bestandssysteem. Raadpleeg de handleiding van de gebruikte software voor details hieromtrent. ¡ De ASCII tekenset en bepaalde speciale tekens in de diverse talen kunnen worden getoond. Herhaalde weergave indicator Willekeurige weergave indicator CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW Aan/uit Zet het contact van uw auto op ACC of ON. Geluid uit AAN: Druk op [MUTE]. ( licht op. ) UIT: Druk nog eens op [MUTE]. Aan: Druk op [SRC] (PWR). Uit: Houd [SRC] (PWR) tenminste 1 seconde ingedrukt. [BAND] selecteert een radioband om op af te stemmen. (APM) (Automatisch voorprogrammeren) voor de automatisch voorgeprogrammeerde radiozenders. (Tenminste 2 seconden ingedrukt houden. ) SQ [PTY] (MONO/LOC) schakelt de PTY aan/uit, hiermee zet u MONO/LOCAL aan/uit wanneer de radio op FM staat (houd de toets tenminste 2 seconden ingedrukt) en LOCAL aan/uit als de radio op AM (LW/MW) staat. [DISP] (affichage)(CT(Clock Time)) schakelt de informatie op het display om. (Houd tenminste 0, 5 seconde ingedrukt en laat los voor automatisch afstemmen. ) [AF] (REG) selecteert een AF functie, schakelt de REG functie aan/uit. [3] (SCROLL) schuift de informatie over het display. [SRC] (Signaalbron) selecteert een signaalbron. [}] [{] CQ-C1100VN CQ-C1313NW CQ-C1303NW springt naar de vorige/volgende map. [4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT) schakelt de weergavefunctie in/uit. albumtitel en songtitel / artiestennaam worden getoond. Veranderen van het display Druk op [DISP] om het display te doen veranderen. Normaal ¡ Als u een 8 cm disc (CD-single) in het toestel heeft gedaan en deze er niet meer uit kunt krijgen, zet dan de ACC stand van uw auto uit en weer aan en druk vervolgens op [u] (Uitwerpen). ¡ Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf. Let op Er kunnen maximaal 6 zenders worden voorgeprogrammeerd onder respectievelijk AM (LW/MW), FM1, FM2, en FM3. Voorkeuzezenders kunnen gemakkelijk worden opgeroepen door op één van de voorkeuzetoetsen [1] t/m [6] te drukken. SQ (Toonkwaliteit) SQ is een functie waarmee u met een simpele druk op een toets de geluidsweergave kunt afstemmen op het soort muziek waar u naar luistert. [. . . ] (a "Functie-instellingen") Selecteren van een gedetailleerd programmatype Opmerking: Als er in het audiomenu 5 seconden lang (2 seconden bij het instellen van het volume) geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar de normale gebruiksfunctie. 1 Houd [VOL] (PUSH SEL) tenminste 2 seconden ingedrukt om het functiemenu te openen. Opmerking: Als er in het functiemenu 5 seconden lang geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar de normale gebruiksfunctie. 2 Druk op [VOL] (PUSH SEL) en Volume Wat is RDS? 1 Druk op []] of [[] om het gewenste programmatype te selecteren. / / / / / / / / MUSIC / SPORT / SCIENCE / EASY M / WEATHER/ RELIGION / JAZZ / FOLK M / SPEECH INFO CULTURE ROCK M OTHER M SOCIAL LEISURE OLDIES NEWS / EDUCATE / VARIED / LIGHT M / FINANCE / PHONE IN / COUNTRY / DOCUMENT AFFAIRS / DRAMA / POP M / CLASSICS / CHILDREN / TRAVEL / NATION M / selecteer de functie die u wilt instellen. 3 Verdraai [VOL] om de huidige instelling te wijzigen. q : Hoger w : Lager 2 Druk op [VOL] (PUSH SEL) en selecteer de functie die u wilt instellen. FM mono FM 3 Verdraai [VOL] om de huidige instelling te wijzigen. MONO OFF MONO ON ( gaat branden. ) LOCAL OFF Andere RDS functies CT (Klok) De klok wordt automatisch gelijk gezet. (Instelbereik: 0 t/m 40, Standaardinstelling: 18) Afstemmen op een programma via de PTY functie Onder de voorkeuzetoetsen zijn reeds programmatypes voorgeprogrammeerd. Er zal beduidend minder ruis klinken bij ontvangst van zwakke FM signalen. (Standaardinstelling: OFF (Uit)) Lage tonen (Instelbereik: ­12 dB t/m +12 dB in stappen van 2 dB, Standaardinstelling: 0 dB) PS (Programma Servicenaam) Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de zender wordt getoond. FM Lokaal q : Hoger w : Lager FM Foutmeldingen (De disc wordt automatisch uitgeworpen. ) De disc is vuil of zit ondersteboven. Controleer de disc. Geen geluid. EON (Verbetering andere netwerken) PTY (Programmatype) Ruis. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CQ-C1100VN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CQ-C1100VN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag