Gebruiksaanwijzing PANASONIC CN-GP50N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CN-GP50N. Wij hopen dat dit PANASONIC CN-GP50N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CN-GP50N te teleladen.


PANASONIC CN-GP50N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (905 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CN-GP50N (910 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CN-GP50N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Portable Navigation System Model: CN-GP50N Quick Reference Guide Kurzanleitung Guide de référence rapide Quick Reference Guide Snabbguide Read the "Safety information" presented in the Important Information before using this product. Lesen Sie vor Verwendung des Produkts die "Sicherheitshinweise. " in den Wichtigen Hinweisen. In diesem Handbuch werden die grundlegenden Bedienvorgänge beschrieben. Lire les «Informations relatives à la sécurité» présentées dans Information importante avant d'utiliser ce produit. [. . . ] Moves to the current position. Bildschirm mit aktueller Position (Fahrzeugstandort) Landmarke Fahrzeugsymbol Orientierungsmarke Zeigt das Navigationsmenü an. Lautstärkeregelung Zeigt den Kartenbetriebs-Bildschirm an. Kartenbetriebs-Bildschirm Einzoomen / Auszoomen Kartenmitte Informationen zur Kartenmitte Rückt den berührten Punkt in die Kartenmitte. Geht zur aktuellen Position. Ecran de la position actuelle (position du vehicule) Point de repère Emplacement de vehicule Emplacement de l'orientation Affiche le menu de navigation. Contrôle du volume Affiche l'écran des opérations de cartographie. Ecran des opérations de cartographie Zoom avant/ Zoom arrière Centre de la carte Information du centre de la carte Fait du point touché le centre de la carte. Déplace à la position actuelle. Het scherm met de huidige positie (voertuigpositie) Oriëntatiepunt Voertuigteken Oriëntatieteken Hiermee wordt het navigatiemenu weergegeven. Volumeregeling Hiermee wordt het scherm voor de kaartbediening weergegeven. Het scherm voor de kaartbediening In/uitzoomen Het midden van de kaart Informatie over het midden van de kaart Hierdoor wordt het aangeraakte punt het midden van de kaart. Hiermee wordt de kaart weergegeven van de huidige positie naar de bestemming. Affiche la position actuelle. Menu Destination Recherchez l'adresse de destination à partir d'un nom de rue. Utilisez un nom de POI (Point d'Intérêt) pour une destination. Recherchez une destination parmi les destinations enregistrées automatiquement. Recherchez une destination depuis les commandes vocales des Favoris. Français Het navigatiemenu Hiermee wordt het bestemmingsmenu weergegeven. Hiermee wordt de huidige positie weergegeven. Het bestemmingsmenu Hiermee wordt met de straatnaam gezocht naar het bestemmingsadres. Een POI-naam (Point of Interest; interessant kenmerk) voor een bestemming. Zoeken naar een bestemming in spraakopdrachten in Favorites. Nederlands Navigeringsmenyn Visa destinationsmenyn. Visa aktuell position. Destinationsmenyn Söka efter en destination via gatuadressen. Använda ett namn på ett närliggande besöksmål (POI) som destination. Söka efter en destination från automatsparade destinationer. Söka efter en destination bland röstkommandona i Favourites. Svenska 6 A B A B C D C D Information menu Displays the GPS information reception. Demonstration starts. Setting menu Change basic navigation settings. Set the search conditions. Informationsmenü Zeigt den GPS-Datenempfang an. Demonstration startet. Einstellungsmenü Grundlegende Navigationseinstellungen ändern. Suchbedingungen einstellen. Menu Destination Affiche la réception de l'information du GPS. [. . . ] Status or device name Receiving a call When a call is received, the Incoming call screen is displayed. The name and the telephone number of calling party For information on the mobile phones that can be connected, see our website. URL: http://www. panasonic. net G Wählen Sie [Telefon] aus dem Navigationsmenü aus. : Aus dem Verlauf ausgehender/eingehender Gespräche heraus anrufen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CN-GP50N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CN-GP50N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag