Gebruiksaanwijzing PANASONIC CN-DV1800EN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CN-DV1800EN. Wij hopen dat dit PANASONIC CN-DV1800EN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CN-DV1800EN te teleladen.


PANASONIC CN-DV1800EN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10250 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CN-DV1800EN (2821 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CN-DV1800EN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ce manuel décrit les opérations de base. For advanced operations, refer to the instruction manuals on the DVD-ROM. Hinweise zur fortgeschrittenen Bedienung finden Sie in den Anweisungshandbüchern auf der DVD-ROM. Pour des opérations avancées, référez-vous aux manuels d'instruction sur le DVD-ROM. Raadpleeg de instructiehandleiding op de DVD-ROM voor geavanceerde bedieningen. Information om mer avancerade funktioner finns i bruksanvisningen på DVD-skivan. Lees alvorens dit product te gebruiken de eerst de "Veiligheidsinformatie" die is opgenomen in de Belangrijke informatie. [. . . ] (Nur beim ersten Einschalten) : Hier berühren, um durch die Liste zu blättern. Lesen Sie die Hinweise auf dem Warnbildschirm, und berühren Sie dann [OK]. Der Bildschirm mit der aktuellen Position (Fahrzeugstandort) wird angezeigt. Mettez l'interrupteur ( ) de l'alimentation principale sur MARCHE. (lors de la première mise sous tension uniquement) : Touchez ceci pour défiler à travers la liste. Lisez les précautions sur l'écran d'avertissement, ensuite touchez sur [OK]. L'écran de la position actuelle (position du vehicle ) s'est affiché. Zet de hoofdschakelaar ( ) op ON. (Alleen als voor de eerste maal wordt ingeschakeld) : Raak dit aan om door de lijst te scrollen. Lees de voorzorgsmaatregelen op het waarschuwingsscherm en raak dan [OK] aan. Het scherm met de huidige positie (voertuigpositie) wordt weergegeven. Ställ strömbrytaren på ( ) ON. (Endast första gången som strömmen slås på. ) : Tryck här för att bläddra i listan. Läs varningstexten på skärmen och tryck sedan på [OK]. Changez les icônes des POI affichés sur l'écran de recherche POI. Définissez les conditions de recherche. Het informatiemenu Hiermee wordt de ontvangen GPS-informatie weergegeven. De demonstratie begint. Het informatiemenu Basisinstellingen van navigatie wijzigen. Hiermee kan de huidige versie van de kaartgegevens worden gecontroleerd. De POI-pictogrammen wijzigen die zijn weergegeven op het POI-zoekscherm. De zoekvoorwaarden instellen. Informationsmenyn Visa information om GPS-mottagning. Starta demonstration. Inställningsmenyn Ändra basinställningarna för navigering. Ange sökvillkor. 7 Create a route / Route erstellen / Créez une route / Een route maken / Skapa en rutt Select [Destination] from the Navigation menu. The All route screen is displayed after the search is complete. A Route search screen (Example: Address search) 4 English Select [Start Navigation]. : Display the distance to the destination, travel time, and estimated time of arrival. B All route screen 5 C D Wählen Sie [Zieleingabe] aus dem Navigationsmenü aus. Nach Beenden der Suche wird der Bildschirm mit der kompletten Route angezeigt. [. . . ] Återgå från bildspelet till bildmenyn Peka på en bild under bildspelet. Sélectionnez [Images] depuis le menu de Navigation. : Définissez la durée de lecture et l'ordre de lecture pour les diaporamas. : Het navigatiemenu weergegeven. Välj [Bilder] på navigeringsmenyn. : Visa navigeringsmenyn. 9 Hands-Free / Freisprecheinrichtung / Mains libre / Handsfree / Hands-Free Select [Phone] from the Navigation menu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CN-DV1800EN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CN-DV1800EN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag