Gebruiksaanwijzing PANASONIC BLC111CE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC BLC111CE. Wij hopen dat dit PANASONIC BLC111CE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC BLC111CE te teleladen.


PANASONIC BLC111CE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (160 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC BLC111CE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle documentatie kunt u terugvinden op de bijgeleverde cd-rom · Belangrijke informatie (PDF-formaat; gedrukte versie eveneens bijgeleverd) Overige informatie Omgeving: Installeer de camera niet op een plaats waar de temperatuur lager ligt dan + 5 °C of hoger dan + 40 °C. Laat een ruimte vrij van 10 cm rond het toestel voor een goede ventilatie. Vermijd een overmaat aan rook, stof, mechanische trillingen, schokken of rechtstreeks zonlicht. Trek de netspanningsadapter uit het stopcontact wanneer u het toestel lange tijd niet gebruikt. [. . . ] Onderhoud is nodig wanneer het toestel beschadigd is, bijvoorbeeld bij een defecte netspanningsadapter, een abnormale werking van het toestel of wanneer u het toestel hebt laten vallen. Een langdurige blootstelling aan rechtstreeks zonlicht of halogeenlicht kan de beeldsensor beschadigen. Buitenshuis gebruik van de draadloze functies is verboden in sommige landen/regio's. Trek het netsnoer uit het stopcontact als er rook uit het toestel komt, u een abnormale geur waarneemt of het toestel vreemde geluiden maakt. Bij dergelijke omstandigheden is er een verhoogd risico op brand of elektrische schokken. Ga na of er geen rook meer uit het toestel komt en neem contact op met een erkende onderhoudsdienst. Beveiligingswaarschuwingen Wanneer u dit product gebruikt, dient u de nodige maatregelen te treffen om inbreuken op de beveiliging te voorkomen. · Onthullen van privé-informatie via dit product · Onrechtmatig gebruik van dit product door een derde · Tussenkomst of onderbreking van het gebruik van dit product door een derde U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van dit product en het gebruik ervan. Neem de volgende maatregelen om inbreuken op de beveiliging te voorkomen. · Om niet gemachtigd gebruik, onthulling van privé-informatie of storingen of haperingen bij het gebruik van de camera te verhinderen, dient u ervoor te zorgen dat de firmware van de camera up-to-date is. · Geef de gebruikersnamen en wachtwoorden nodig voor het gebruiken van de camera niet door aan onbekenden. · Als u ervoor kiest dit toestel te configureren zodat personen het kunnen gebruiken zonder een gebruikersnaam en wachtwoord te moeten invoeren (gastgebruikers), dient u zich ervan bewust te zijn dat onbekenden het toestel ook kunnen gebruiken. · Upload geen beelden van dit toestel en plaats geen gegevens op plaatsen waar onbekenden deze kunnen raadplegen. · Monteer de camera op een plaats waar deze niet kan worden gestolen. · Wanneer u dit toestel verzendt voor onderhoud of het doorgeeft aan een derde, is het aan te raden back-ups te maken van de configuratiebestanden en vervolgens de fabrieksinstellingen te herstellen. · Wanneer u dit toestel van de hand doet, is het aan te raden de fabrieksinstellingen te herstellen of het geheugen van het toestel te wissen via elektrische verwijdering of fysieke ontmanteling. 14. 16. Beveiliging via gebruikersnaam en wachtwoord Het gebruik van unieke gebruikersnamen en geheime wachtwoorden is belangrijk om te verhinderen dat niet gemachtigde personen de camera gebruiken. Als u ervoor kiest deze functie uit te schakelen en gastgebruikers (anonieme gebruikers) toegang verleent tot de camera, is het mogelijk dat niet gemachtigde personen de camera gebruiken. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES © 2007 Panasonic Communications Co. , Ltd. PQQX15794ZA KK0107CM0 (CE) Systeemvereisten Om de camera correct te laten functioneren, moeten uw pc en netwerk aan de volgende technische specificaties voldoen. Item Besturingssysteem Vereist Voor IPv4-verbinding Microsoft® Windows VistaTM, WindowsTM XP, Windows 2000 Voor IPv6-verbinding*1 Microsoft Windows Vista, Windows XP Service Pack 1 of recenter 2, 0 GHz Celeron® of sneller Resolutie van 1024 x 768 of hoger Voor IPv4-verbinding TCP/IP-protocol (HTTP, TCP, UDP, IP, DNS, ARP, ICMP) Voor IPv6-verbinding TCP/IP-protocol (HTTP, TCP, UDP, IP, DNS, ICMPv6, NDP) Netwerkkaart van 10/100 Mbps IEEE 802. 11b/g (ingebouwd) Voor de Europese Unie (EU) (alleen BL-C131) Panasonic Communications Co. , Ltd. verklaart dat dit toestel overeenstemt met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn inzake eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie (R&TTE) 1999/5/EG. [. . . ] · Het is de bedoeling dat IPv6 geleidelijk aan IPv4 gaat vervangen, waarbij de 2 tijdens een overgangsperiode een aantal jaar samen zullen worden gebruikt. · Hoewel de meeste internetproviders IPv6 nog niet ondersteunen, wordt dit protocol al veel gebruikt in lokale netwerken. Wanneer uw internetprovider IPv6 wel zal ondersteunen, zal uw Panasonic-netwerkcamera ervoor klaar zijn!· Celeron is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation of dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC BLC111CE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC BLC111CE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag