Gebruiksaanwijzing PACKARD BELL EN TH36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PACKARD BELL EN TH36. Wij hopen dat dit PACKARD BELL EN TH36 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PACKARD BELL EN TH36 te teleladen.


PACKARD BELL EN TH36 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3111 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PACKARD BELL EN TH36 QUICK START GUIDE (3064 ko)
   PACKARD BELL EN TH36 (5216 ko)
   PACKARD BELL EN TH36 GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO (3011 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PACKARD BELL EN TH36

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de beschrijvingen in deze handleiding. behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen in dit product of in deze documentatie aan te brengen. ALS DE VOORNOEMDE BEPERKING DOOR BEPAALDE JURISDICTIES NIET KAN WORDEN BEKRACHTIGD, MAG DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PACKARD BELL VOOR DE EINDGEBRUIKER HET BEDRAG NIET OVERSCHRIJDEN DAT DE EINDGEBRUIKER VOOR DE PRODUCTEN HEEFT BETAALD. " Handelsmerken Packard Bell is een gedeponeerd handelsmerk van Packard Bell B. V. Destinator Navigates is een handelsmerk van Destinator Technologies Inc. [. . . ] U kunt ook de zoekvolgorde wijzigen in Street>City of ZIP/Postal Code>Street om straatgegevens voor de kleinere gemeente te vinden. Belangrijke Informatie Bij installatie van de Packard Bell Compasseo in uw auto zorgt u ervoor dat u de autohouder zo op uw voorruit plaatst dat het zicht van de bestuurder niet wordt geblokkeerd en de werking van de veiligheidssystemen niet wordt verhinderd. Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen raden we u aan de Compasseo alleen te bedienen als uw auto stil staat. Kijk niet op het scherm tijdens het rijden, behalve als dit zonder gevaar kan. Stop even op een geschikte plek als u wijzigingen of een nieuwe bestemming wilt invoeren. De route-instructies ontslaan de bestuurder niet van eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid. De route-instructies van de Compasseo zijn alleen suggesties en komen niet gegarandeerd overeen met de echte omstandigheden op de weg. De bestuurder moet daarom altijd controleren of het veilig is om de instructies te volgen. Als er een verschil is tussen de wegomstandigheden en de route-instructies, heeft veiligheid altijd voorrang boven de route-instructies van uw Compasseo. Let vooral op verkeersborden omdat deze kunnen wijzigen en kunnen afwijken van de informatie op de kaart. Uw Compasseo herkent misschien geen wegen met een inrijverbod, éénrichtingswegen of wegen waar u niet rechts of links mag afslaan of keren. Opmerking: Het is ook raadzaam deze richtlijnen te volgen als u de Compasseo in de voetgangersmodus gebruikt. 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 ­ Introductie van de Packard Bell Compasseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naar routebeschrijvingsinstructies of muziek luisteren. 10 Schakelaar batterij 11 Reset-knop 12 Luidspreker Ga regelmatig naar de Packard Bell website www. packardbell. com om zo veel mogelijk te profiteren van de Packard Bell COMPASSEO, extra wegenkaarten of de laatste firmware te downloaden en accessoires aan te schaffen! 6 Hoofdstuk 2 ­ Voordat u begint 2. 1 In- en uitschakelen Schuif de aan/uit-knop omhoog of omlaag voor het in- of uitschakelen van de Packard Bell Compasseo. 2. 2 Het apparaat aansluiten op uw computer Om de nieuwste kaarten, POI's of Point Of Interests (bijvoorbeeld banken, treinstations en hotels) of software-updates te downloaden, moet u de COMPASSEO aansluiten op uw computer (Internetverbinding vereist). Opmerking: U hoeft het installatieproces slechts één keer te doorlopen. Sluit de kleine stekker van de bijgeleverde USB-kabel aan op uw COMPASSEO en de andere stekker op een van de USB-poorten van uw computer. Plaats de Companion CD/DVD in uw computer en klik op de knop Installatie. Klik op de knop Stuurprogramma om het Compasseo-stuurprogramma te installeren. Klik op de knop Microsoft ActiveSync om Microsoft ActiveSync 4. 1 te installeren. Volg de instructies op het scherm en selecteer Files (Bestanden) in het venster Select Synchronisation Settings (Synchronisatie-instellingen selecteren). 6. U kunt nu bestanden van of naar de MMC-kaart van de COMPASSEO overdragen door deze te knippen en plakken. 7 2. 3 Het apparaat loskoppelen van uw computer 1. Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen in het systeemvak (naast de klok). Koppel het apparaat los. 2. 4 De batterij opladen Het verdient aanbeveling elke keer als het apparaat volledig is ontladen, de batterij weer volledig op te laden. Voorkom dat de batterij te vaak volledig wordt ontladen, omdat hij hierdoor extra wordt belast. [. . . ] Opmerking: Het volledig opladen van het apparaat duurt maximaal 2, 5 uur. Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen raden we u aan de kabels alleen aan te sluiten als uw auto stil staat. Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de Compasseo en het andere uiteinde van de kabel op de sigarettenaansteker. Dan kunt u gaan rijden. 5. De Packard Bell COMPASSEO is nu klaar voor gebruik! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PACKARD BELL EN TH36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PACKARD BELL EN TH36 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag