Gebruiksaanwijzing PACKARD BELL EN LX86

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PACKARD BELL EN LX86. Wij hopen dat dit PACKARD BELL EN LX86 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PACKARD BELL EN LX86 te teleladen.


PACKARD BELL EN LX86 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3111 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PACKARD BELL EN LX86 ANNEXE 3 (2960 ko)
   PACKARD BELL EN LX86 (5216 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PACKARD BELL EN LX86

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Taste Wiedergabe/OK, um die markierten Dateien wiederzugeben. Drücken Sie die Taste Anzeige , um die T-ZEIT: Zeigt die verstrichene und die verbleibende Zeit an. Drücken Sie die Taste Pause auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie die Taste >> (Schnell vor), um den schnellen Vorlauf zu aktivieren, und die Taste << (Schnell zurück), um den schnellen Rücklauf zu aktivieren. [. . . ] Titel/hoofdstuk/schijf herhalen - Druk tijdens het afspelen enkele keren op Herhalen om de titel, het hoofdstuk of de schijf te herhalen. Druk op Volgende om naar de volgende titel of het volgende hoofdstuk te gaan. Druk op Vorige om terug naar de vorige titel of het vorige hoofdstuk te gaan. Druk enkele keren op AUDIO om te kiezen uit maximaal acht audiotalen als de schijf met meerdere talen is opgenomen. Druk bij karaokeschijven op AUDIO om te kiezen voor de begeleidende muziek of de zang. Druk twee keer op Afspelen/OK om het afspeelmenu weer te geven en selecteer een submenu. Om te kiezen uit maximaal 32 talen voor ondertiteling als de schijf met ondertiteling in meerdere talen is opgenomen. Druk enkele keren op HOEK om te kiezen uit maximaal 9 beeldhoeken als de beelden op de schijf zijn opgenomen met meerdere camera's vanuit diverse cameraposities. Tijdens het afspelen: Met de knoppen Volgende, Vorige, Snel vooruitspoelen en Snel terugspoelen kunt u binnen de titel naar een bepaald tijdstip gaan. Druk op de weergaveknop om de scherminformatie (OSD) weer te geven of te verbergen. Als een schijf zowel JPEG- als MP3-bestanden bevat, kunt u de afbeeldingen bekijken en tegelijk de muziek beluisteren. Wanneer het scherm er als volgt uitziet, staat de Easy HDD Recorder in de opnamemodus. De Easy HDD Recorder blijft de live uitzending opnemen terwijl u eerder uitgezonden programma's bekijkt. Gedeelte dat op de HDD wordt opgeslagen Blader met de knoppen Volgende, Vorige, Snel vooruitspoelen en Snel terugspoelen door de Time Shifting-buffer en druk op Afspelen/OK om af te spelen. Gedeelte dat uit de buffer wordt gewist Een titel uit de Time Shifting-buffer opslaan (oude beelden opnemen) Blader met de knoppen Volgende, Vorige, Snel vooruitspoelen en Snel terugspoelen door de Time Shifting-buffer en ga naar het begin van de titel die u op de HDD wilt opslaan. Navigeer met de knoppen Volgende, Vorige, Snel vooruitspoelen en Snel terugspoelen door de Time Shifting-buffer naar het einde van de titel die u op de HDD wilt opslaan. Een hogere kwaliteit neemt meer ruimte in op de HDD of DVD en vermindert de totale duur van de opname. 1 uur 2 uur 3 uur 4 uur 5 uur 6 uur 17 uur 34 uur 51 uur 68 uur 85 uur 96 uur 35 uur 68 uur 102 uur 136 uur 170 uur 192 uur 53 uur 106 uur 159 uur 212 uur 265 uur 300 uur 85 uur 170 uur 255 uur 340 uur 425 uur 480 uur Ga als volgt te werk om de opnamekwaliteit in te stellen: 1. Selecteer het pictogram Opnemen met de navigatieknoppen en druk op Afspelen/OK. Selecteer het submenu Opnamekwaliteit met de knoppen en druk op de knop Afspelen/OK. Selecteer met de knoppen en de gewenste kwaliteitsinstelling en druk op Afspelen/OK om deze te bevestigen. Als u op deze manier van een DVD opneemt, stopt de recorder het eventuele opnemen naar de HDD. [. . . ] Markeer het submenu Kinderslot met de knoppen en en druk op de knop Afspelen/OK. Druk op de cijfertoetsen om een wachtwoord in te voeren (het standaardwachtwoord is 0000 of 3308) en druk op Afspelen/OK. Druk op Afspelen/OK op de afstandsbediening om de niveaulijst weer te geven. Verplaats het kanaal met de knoppen en in de lijst waar u het kanaal wilt invoegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PACKARD BELL EN LX86

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PACKARD BELL EN LX86 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag