Gebruiksaanwijzing OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 7€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 7€. Wij hopen dat dit OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 7€ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 7€ te teleladen.


OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 7€ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3211 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 7€

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het belang van voortdurende verbeteringen van het product behoudt Olympus zich het recht voor de in deze handleiding gepubliceerde informatie bij te werken of aan te passen. De beelden van het LCD-scherm en de illustraties van de camera die in deze handleiding gebruikt worden, kunnen verschillen van het eigenlijke product. Voor deze handleiding geldt dat alle beelden gebaseerd zijn op het model ZUIKO DIGITAL ED 7€/X-730. Inhoud Voordat u gaat fotograferen Blz. 3 Test de functies van de cameraknoppen door de afbeeldingen op te volgen en ze op de camera uit te proberen. 1 2 3 4 5 6 7 Knopfuncties Blz. [. . . ] Steek de andere plug van het USB-kabeltje in de USB-connector van de camera. · De camera wordt automatisch ingeschakeld. · De monitor van de camera wordt ingeschakeld, met daarin het instelmenu voor de USB-aansluiting. 4 5 Selecteer [PC] en druk op Z. Druk op Z. · OLYMPUS Master herkent nu de actuele versie van uw camera. · Klik op "Check for latest Version" (zoek meest actuele versie) en de software zoekt op de homepage van Olympus naar nieuwe firmwareversies voor de camera en naar extra talen. Vervolgens kunt u een extra taal selecteren. 6 Na selectie van de Updateknop (actualiseren) gaat OLYMPUS Master de nieuwe taal downloaden op uw camera. Verwijder geen kabeltjes of batterijen terwijl de camera hiermee bezig is. Nadat u de camera weer ingeschakeld hebt kunt u de functies in de nieuwe taal kiezen. 7 36 NL Uw camera beter leren kennen Fotografeertips en -gegevens Tips voordat u gaat fotograferen De camera schakelt niet in, zelfs niet met als een batterij geplaatst is De batterij is niet volledig opgeladen · Laad de batterij op met het laadapparaat. De batterij werkt tijdelijk niet wegens een te lage temperatuur · Bij lage temperatuur nemen de prestaties van batterijen af. Verwijder de batterij en warm deze op door deze een tijdje in uw zak te houden. Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt. De camera staat in de sluimerstand · Wordt de camera niet gebruikt terwijl deze is ingeschakeld (de lens is uitgeschoven en de monitor is aan), dan wordt de camera, om de batterij te sparen, automatisch in de sluimerstand gezet en de monitor gaat uit. Er wordt geen opname gemaakt in deze stand, zelfs niet als de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Bedien de zoomknop of een andere knop om de camera uit de sluimerstand te halen, voordat u een opname maakt. Door [F] in positieve [+] zin te corrigeren worden dergelijke onderwerpen in natuurlijker kleurschakeringen afgebeeld. Omgekeerd kan het goed zijn om in negatieve zin [­] te corrigeren wanneer u donkere onderwerpen fotografeert. Soms verkrijgt u bij gebruik van de flitser niet de helderheid (belichting) die u wilde. 11) Foto's maken van een onderwerp met tegenlicht · Zet de flitser op [#] om de invulflitsen te activeren. U kunt een onderwerp fotograferen met tegenlicht zonder dat het gelaat van het onderwerp donkerder lijkt. [#] wordt gebruikt voor het fotograferen met tegenlicht en onder TL-licht en ander kunstlicht. 12) Aanvullende fotografeertips en -gegevens Het aantal foto's dat gemaakt kan worden, verhogen Er zijn twee manieren om de foto's die u met deze camera maakt op te slaan. Foto's opslaan in het interne geheugen · Foto's worden in het interne geheugen opgeslagen en als het aantal stilstaande beelden dat nog kan worden opgeslagen 0 is, dient u de camera op een computer aan te sluiten om de foto's te downloaden en daarna de foto's uit het interne geheugen te wissen. Een kaartje (xD-Picture Card) (optioneel) gebruiken · Foto's worden op het kaartje opgeslagen als het kaartje in de camera is gestoken. Als het kaartje vol is, moet u de foto's naar een computer downloaden en u wist de foto's van het kaartje of u gebruikt een nieuw kaartje. · Foto's worden niet in het interne geheugen opgeslagen als er een kaartje in de camera zit. Foto's in het interne geheugen kunnen naar het kaartje gekopieerd worden met behulp van de [BACKUP]-functie. [. . . ] Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek bewaard te worden. · Raadpleeg de toegevoegde lijst voor het geautoriseerde, internationale servicenetwerk van Olympus. 7 Appendix Beperkte aansprakelijkheid Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aanvaard, ten aanzien van of met betrekking tot de inhoud van dit geschreven materiaal of van de software en kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor enige stilzwijgende garantie bij de aankoop met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enige specifiek doel of voor enige directe, indirecte, zwaarwegende, bijkomstige of andere schade (met inbegrip van en niet beperkt tot schade door derving van inkomsten of verlies van zakelijke winsten, onderbreking van zakelijke activiteiten en verlies van zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik van of niet kunnen gebruiken van het geschreven materiaal of van de software of van de apparatuur. Sommige landen of staten accepteren een dergelijke uitsluiting of beperking op de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade niet, zodat de hierboven opgesomde beperkingen mogelijk op uw situatie niet van toepassing zijn. 58 NL Index OF-knop (belichtingscorrectie) . . . . . . . . . . . . . . . . 10 <-knop (printen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 21 S-knop (wissen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 7€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 7€ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag