Gebruiksaanwijzing OLYMPUS XZ-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS XZ-2. Wij hopen dat dit OLYMPUS XZ-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS XZ-2 te teleladen.


OLYMPUS XZ-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2398 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS XZ-2 (3116 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS XZ-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA Instructiehandleiding X Z-2 Bedankt voor uw aankoop van een Olympus digitale camera. Voordat u uw nieuwe camera in gebruik gaat nemen, leest u eerst deze instructies grondig door om optimaal van uw camera te kunnen genieten en een lange levensduur te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u later nog iets kunt opzoeken. Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met de camera vertrouwd te maken. [. . . ] Gebruik HI om de kleurtemperatuur (j) of de helderheid (k) te selecteren, en gebruik FG om een waarde te kiezen tussen [+7] en [-7]. 83 — — 33 84 — — * Gebruik overeenkomstig de lokale voorschriften. In een vliegtuig en op andere plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, dient u het Eye-Fi-kaartje uit de camera te verwijderen of [Off] te selecteren voor [Eye-Fi]. De camera ondersteunt de “eindeloze“ Eye-Fi-stand niet.   U Function MENU c S [Button Function] [U Function] U kunt de volgende functies toekennen aan de knop Fn1. AEL Preview (elektronisch) k P Home Druk op de knop om de belichting te vergrendelen. Het diafragma wordt verlaagd naar de geselecteerde waarde terwijl de knop wordt ingedrukt. Door op de knop te drukken, wordt de positie van het AF-kader geselecteerd die is opgeslagen met [P Set Home] (Blz. Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de home-positie geselecteerd is, wordt de home-positie teruggesteld. Er is geen functie toegekend aan de knop. 3 Vaak gebruikte opties/De camera-instellingen aanpassen Digital Tele-converter Voorzetlens ND Filter Setting Off   V Function MENU c S [Button Function] [V Function] U kunt eender welke van de volgende functies toewijzen aan de knop Fn2. Wanneer u de functies hebt veranderd door te draaien aan de bedieningsring met ingedrukte knop Fn2, kan de waarde worden veranderd door te draaien aan de bedieningsring nadat u de knop Fn2 hebt losgelaten. Om de waarde te veranderen, draait u aan de bedieningsring nadat u de knop Fn2 hebt losgelaten. IS Mode Beeldeffecten SCN ART WB j/Y Beeldverhouding K Image Quality n Image Quality # w Metering AF Mode ISO I Gezichtsprioriteit ND Filter Setting Pas de instellingen voor de beeldstabilisatie aan. Past de ND-filter aan. NL 65 Camerabeelden weergeven op een televisie Gebruik de AV-kabel (afzonderlijk verkocht) om opgenomen beelden op uw televisie weer te geven. U kunt beelden in high-definition weergeven op een HD-televisie door deze aan te sluiten op de camera met de HDMI-kabel (afzonderlijk verkocht). AV-kabel (afzonderlijk verkocht: CB-AVC3) (Sluit de kabel aan op de video-ingang (geel) en de audio-ingang (wit) van de televisie. ) Multiconnector 3 Vaak gebruikte opties/De camera-instellingen aanpassen 66 NL HDMI-kabel (afzonderlijk verkocht: CB-HD1) (Aansluiten op de HDMI-connector op de televisie. ) HDMImicroconnector (type D) 1 2 Gebruik de kabel om de camera op de tv aan te sluiten. • Pas de instellingen op de tv aan voordat u de camera aansluit. • Kies de videomodus van de camera voordat u de camera via een A/V-kabel aansluit. 60) Kies het invoerkanaal van de tv. • De monitor van de camera wordt uitgeschakeld wanneer de kabel is aangesloten. • Druk op de knop q als u de verbinding via een AV-kabel uitvoert. # Let op • Voor meer informatie over het wijzigen van de ingangsbron van de televisie, raadpleegt u de handleiding van de televisie. • Afhankelijk van de instellingen van de televisie kunnen de weergegeven beelden en informatie bijgesneden zijn. • Als de camera met zowel een A/V- als HDMI-kabel is aangesloten, wordt voorrang gegeven aan HDMI. • Als de camera via een HDMI-kabel is aangesloten, kunt u het digitale videosignaaltype selecteren. Kies een formaat dat overeenkomt met het ingangsformaat dat op de televisie werd geselecteerd. 1080i 720p 480p/576p Er wordt voorrang gegeven aan 1080i HDMI-uitvoer. 576p wordt gebruikt wanneer [PAL] geselecteerd is voor [Video Out] (Blz. [. . . ] 5 De verplichting van Olympus onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product en iedere verplichting voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in fotorolletjes of lenzen of andere uitrusting of toebehoren dat bij het product wordt gebruikt, of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie, is uitgesloten. 8 VEILIGHEIDSMAATREGELEN Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie 1 Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantieverklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of een geautoriseerde dealer of indien andere documenten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer daarom of uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) aan deze garantieverklaring is toegevoegd. Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze dienstverlening te weigeren, indien noch de garantieverklaring volledig is ingevuld, noch het bovengenoemde document toegevoegd is of indien de informatie die daar in staat onvolledig of niet leesbaar is. 2 Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek bewaard te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS XZ-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS XZ-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag