Gebruiksaanwijzing OLYMPUS VN-731PC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VN-731PC. Wij hopen dat dit OLYMPUS VN-731PC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VN-731PC te teleladen.


OLYMPUS VN-731PC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1025 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS VN-731PC (1017 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS VN-731PC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VN-733PC VN-732PC VN-731PC GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL VOICERECORDER Aan de slag Opname Weergave Menu Gebruik met een pc Overige informatie 1 2 3 4 5 6 Hartelijk dank voor uw aankoop van een digitale voicerecorder van Olympus. Lees deze instructies voor meer informatie over een correct en veilig gebruik van dit product. Houd de instructies bij de hand zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Voor geslaagde opnamen raden wij u aan de opnamefunctie en het volume te controleren voordat u het apparaat gebruikt. NL Inhoudsopgave Namen van onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Recorder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Display (Weergave). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 Weergave Weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Basisweergaveprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Afspelen via de oortelefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Snel vooruitspoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Terugspoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Naar het begin van een bestand springen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 De afspeelsnelheid wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 A-B Herhaald afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Indexmarkeringen/tijdelijke markeringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Een indexmarkering/tijdelijke markering schrijven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Een indexmarkering/tijdelijke markering wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Bestanden wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Bestanden wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1 Aan de slag Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 De batterij plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 De voeding inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Datum en tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 De modus selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Draagbare USB-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Een microSD-kaart plaatsen/verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Een microSD-kaart plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Een microSD-kaart verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ongewenst wissen voorkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 HOLD-modus instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 HOLD-modus vrijgeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Het toestel uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Het toestel uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Mappen en bestanden selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 De kalenderzoekfunctie gebruiken om een bestand te zoeken. . . . . . . . 15 4 Menu Menu-items instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Basisbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Bestandsmenu [Bestandsmenu]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ongewenst wissen van bestanden voorkomen [Vergrendeling]. . . . . . 37 Een bestand splitsen [Splitsen]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Bestandsinformatie weergeven [Eigenschap] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Opnamemenu [Opnamemenu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 De opnamegevoeligheid selecteren [Opnameniveau] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 De opnamemodus instellen [Opnamemodus] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ruis tijdens opname beperken [Low cut-filter] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Spraakgestuurde opnamefunctie [VCVA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Opnemen met spraaksynchronisatie [V-Sync. [. . . ] Telkens wanneer de voicerecorder naar de stand-bymodus gaat, wordt het huidige bestand gesloten. De opname gaat verder in een nieuw bestand wanneer de volgende keer geluid wordt gedetecteerd. • Druk op de knop STOP ( 4) om een opnamesessie met spraaksynchronisatie te beëindigen. OPMERKING • De volgende functie is uitgeschakeld wanneer de functie [V-Sync. opname] wordt gebruikt: • [Scène opnemen] (☞ Blz.  23) • [VCVA] (☞ Blz.  39) 4 Opnamemenu [Opnamemenu] a a Spraaksynchronisatieniveau (gaat naar links/rechts volgens ingesteld niveau) • Het spraaksynchronisatieniveau kan worden aangepast tussen [01] en [15]. • Als de instelwaarde wordt verhoogd, neemt de activeringsgevoeligheid toe, zodat stillere geluiden de opname kunnen starten. 3 Druk nogmaals op de knop REC ( s). • Het knipperende bericht [Stand-by] verschijnt op het display en het indicatielampje knippert. • De opname start automatisch als het ingangssignaal luider is dan het spraaksynchronisatieniveau. NL 41 Weergavemenu [Afspeelmenu] Ruis tijdens afspelen beperken [Ruisonderdr. ] Gebruik de functie [Ruisonderdr. ] om storende geluiden te verminderen wanneer de opgenomen stem moeilijk kan worden onderscheiden. OPMERKING • Met de functie [Spraakbalans] raakt de batterij sneller leeg. Stem duidelijker laten uitkomen [Spraakfilter] Tijdens normaal afspelen of snel/traag afspelen snijdt de functie Spraakfilter lage en hoge tonen af en benadrukt stemmen, waardoor deze duidelijker verstaanbaar zijn. 4 Weergavemenu [Afspeelmenu] NL 42 Alleen model VN-733PC [Hoog][Laag]: Vermindert omgevingsgeluiden, waardoor de weergave een betere geluidskwaliteit heeft. [Uit]: De functie Ruisonderdrukking is uitgeschakeld. Alleen model VN-732PC [Aan]: Schakelt de functie Spraakfilter in. OPMERKING • Met de functie [Spraakfilter] raakt de batterij sneller leeg. Delen met laag volume tijdens afspelen aanpassen [Spraakbalans] Met de functie [Spraakbalans] kunt u delen met laag volume van opgenomen geluidsbestanden luider maken. U kunt dus stille delen in gesprekken of andere opgenomen geluiden luider en duidelijker maken. Weergavestanden selecteren [Afspeelmodus] Er zijn verschillende weergavestanden beschikbaar voor verschillende luisterstijlen. Alleen model VN-733PC [Aan]: Past delen met laag volume van geluidsbestanden tijdens het afspelen aan, zodat ze luider worden. [Uit]: De functie Spraakbalans is uitgeschakeld. 1 Druk op de knop +/– om [Afspeelbereik] of [Herhalen] te selecteren. [Afspeelbereik]: Hiermee kunt u een bereik bestanden opgeven voor weergave. Weergavemenu [Afspeelmenu] [Herhalen]: Speelt de bestanden in het ingestelde bereik herhaaldelijk af. Een overspringafstand instellen [Skipinterval] Met de functie [Skipinterval] kunt u tijdens de weergave een bepaald gedeelte vooruit overslaan (doorskippen) of achteruit overslaan (terugskippen) in een bestand. Dit is handig om de afspeelpositie snel te verplaatsen of een kort segment herhaald af te spelen. Wanneer [Normale modus] is geselecteerd 2 Druk op de knop +/– om een instelling te selecteren. Wanneer [Afspeelbereik] is geselecteerd: [Bestand]: Stopt de weergave als het huidige bestand is afgespeeld. [Map]: Speelt alle bestanden in de huidige map na elkaar af, waarbij de weergave wordt gestopt als het laatste bestand in de map is afgespeeld. Als [Herhalen] geselecteerd is: [Aan]: De bestanden in het opgegeven weergavebereik worden herhaaldelijk afgespeeld. [Uit]: Annuleert herhaald afspelen. 4 Weergavemenu [Afspeelmenu] 1 Druk op de knop +/– om [Doorskippen] of [Terigskippen] te selecteren. OPMERKING • Wanneer [Afspeelbereik] is ingesteld op [Bestand], knippert [Eind] gedurende 2 seconden op het display als het laatste bestand in de map is afgespeeld, waarna de weergave stopt aan de beginpositie van het laatste bestand. • Wanneer [Afspeelbereik] is ingesteld op [Map], knippert [Eind] gedurende 2 seconden op het display als het laatste bestand in de map is afgespeeld, daarna stopt de weergave aan de beginpositie van het eerste bestand in de map. [Doorskippen]: Start de weergave nadat de afspeelpositie met de ingestelde hoeveelheid vooruit werd verplaatst. [Terigskippen]: Start de weergave nadat de afspeelpositie met de ingestelde hoeveelheid achteruit werd verplaatst. 2 Druk op de knop +/– om een instelling te selecteren. Wanneer [Doorskippen] is geselecteerd: [Bestandskippen], [10 sec. skippen] Wanneer [Terigskippen] is geselecteerd: [Bestandskippen], [1 sec. skippen] NL 43 Weergavemenu [Afspeelmenu] Wanneer [Simpele modus] is geselecteerd Doorskippen/Terugskippen 1 2 Druk op de knop `OK om het afspelen te starten. Druk tijdens het afspelen op de knop 9 of 0. • Het afspelen start nadat met de ingestelde hoeveelheid werd doorgeskipt of teruggeskipt. 1 Druk op de knop +/– om [Bestandskippen], [05sec. [. . . ] • Merk op dat Olympus niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of inkomstenverlies ten gevolge van schade aan of verlies van opgenomen gegevens, ongeacht wat de oorzaak of aard ervan is. <Voorzorgsmaatregelen voor opgenomen bestanden> • Merk op dat Olympus niet aansprakelijk kan worden gesteld wanneer opgenomen bestanden worden gewist of niet meer afspeelbaar zijn ten gevolge van storingen in de voicerecorder of pc. • Het opnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is alleen toegestaan voor uw eigen persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik zonder de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, is verboden door de wetten op het auteursrecht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS VN-731PC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS VN-731PC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag