Gebruiksaanwijzing OLYMPUS VH-520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VH-520. Wij hopen dat dit OLYMPUS VH-520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VH-520 te teleladen.


OLYMPUS VH-520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1990 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS VH-520 (2273 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS VH-520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA VH-520 Gebruiksaanwijzing ● Bedankt voor uw aankoop van een Olympus digitale camera. Lees voordat u uw nieuwe camera in gebruik gaat nemen, eerst deze instructies grondig door om optimaal van uw camera te kunnen genieten en een lange levensduur te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u later nog iets kunt opzoeken. ● Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met de camera vertrouwd te maken. [. . . ] 7) Write Protect Memory Full Card Full Card Setup Power Off Format Overige “De camera maakt geluid bij het nemen van foto's. “ ● Het is mogelijk dat de camera de lens activeert en geluid maakt, zelfs wanneer u geen handelingen uitvoert. Dit betekent dat de camera automatisch aan het scherpstellen is om klaar te zijn om een foto te nemen. *1 Memory Setup Power Off Memory Format *2 Breng belangrijke beelden over naar een computer voordat u beelden gaat wissen. Alle gegevens worden gewist. NL 45 Foutmelding Oplossing Probleem met het interne geheugen/kaart Neem foto's voor u ze bekijkt. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruik retoucheringssoftware om het beeld op een computer te bekijken. Als u het beeld nog steeds niet kunt bekijken, is het beeldbestand beschadigd. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruik retoucheringssoftware om het beeld op een computer te bewerken. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruik een computer om de foto's te printen. Fotografeertips Als u niet zeker weet hoe u de gewenste foto kunt maken, raadpleegt u de volgende informatie. No Picture Scherpstellen “Scherpstellen op het onderwerp“ ● Een foto maken van een onderwerp dat niet in het midden van de monitor staat Nadat u heeft scherpgesteld op een object dat zich op dezelfde afstand als het onderwerp bevindt, kadreert u de opname en maakt u de foto. 28) op [Face/iESP] ● Een foto nemen van een onderwerp in de schaduw Met de AF-hulpverlichting verloopt het scherpstellen gemakkelijker. 29) ● Een foto maken van onderwerpen waarop moeilijk automatisch kan worden scherpgesteld In de volgende gevallen stelt u scherp op een object (door de ontspanknop half in te drukken) met hoog contrast op dezelfde afstand van het onderwerp, waarna u de foto kadreert en de opname maakt. Picture Error The Image Cannot Be Edited Battery Empty Cannot Print*3 *3 Deze camera kan beelden die met een andere camera werden gemaakt, niet altijd printen. Onderwerpen met weinig contrast 46 NL Als zeer heldere onderwerpen in het midden van de monitor staan Cameratrilling “Foto's nemen zonder cameratrilling“ ● Selecteer [C Sport] in de motiefprogramma's (Blz. 13) De stand [C Sport] werkt met een korte sluitertijd en kan de cameraonscherpte van een bewegend onderwerp verminderen. ● Foto's maken met hoge ISO-gevoeligheid Als u een hoge ISO-gevoeligheid selecteert, kunt u foto's nemen met een hoge sluitertijd, zelfs op plaatsen waar u geen flitser mag gebruiken. 25) Object zonder verticale lijnen*1 U kunt de opname ook kadreren door de camera verticaal te houden om scherp te stellen, waarna u terugkeert naar de horizontale positie om de foto te nemen. *1 Objecten op verschillende afstand Belichting (helderheid) “Beelden maken met de juiste helderheid“ ● Foto's maken met [Face/iESP] (Blz. 28) Er wordt een goede belichting gehanteerd voor een gezicht in tegenlicht en het gezicht wordt opgelicht. ● Foto's maken van een wit strand of in de sneeuw Selecteer [q Beach & Snow] in het motiefprogramma (Blz. 13). Snel bewegend onderwerp Het onderwerp staat niet in het midden van het beeld NL 47 ● Foto's maken met belichtingscorrectie (Blz. 24) Regel de helderheid bij terwijl u het scherm bekijkt om de foto te maken. sneeuw), zijn de beelden meestal donkerder dan het eigenlijke onderwerp. Gebruik de belichtingscorrectie om in de positieve (+) richting bij te regelen, zodat de witte tinten overeenkomen met de realiteit. Als u daarentegen foto's neemt van zwarte onderwerpen, regelt u bij in de negatieve (-) richting. Beeldkwaliteit “Scherpere foto's maken“ ● Foto's maken met lage ISO-gevoeligheid Als de foto met een hoge ISO-gevoeligheid wordt gemaakt, kan er ruis optreden (kleine gekleurde punten en ongelijkmatige kleuren die niet in het oorspronkelijk beeld voorkomen) en kan het beeld er korrelig uitzien. 25) Kleurschakering “Foto's maken met kleuren in dezelfde schakering als in de realiteit“ ● Foto's maken door witbalans te selecteren (Blz. 24) In de meeste omgevingen kunt u normaal gesproken de beste resultaten verkrijgen in de instelling [WB Auto], maar voor sommige onderwerpen kunt u experimenteren met andere instellingen. (Dit geldt bijvoorbeeld voor een zonnescherm bij heldere hemel, gemengde natuurlijke en kunstmatige lichtinstellingen enz. ) Tips voor weergave / bewerking Beelden weergeven “Beelden in het interne geheugen en op de kaart weergeven“ ● Haal de kaart uit de camera en bekijk de beelden in het interne geheugen “De batterij en de kaart plaatsen en verwijderen (in de handel verkrijgbaar)“ (Blz. [. . . ] Controleer daarom of uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) aan deze garantieverklaring is toegevoegd. Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze dienstverlening te weigeren, indien noch de garantieverklaring volledig is ingevuld, noch het bovengenoemde document toegevoegd is of indien de informatie die daar in staat onvolledig of niet leesbaar is. 2 Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek bewaard te worden. * Raadpleeg de lijst op de website: http://www. olympus. com voor het geautoriseerde, internationale servicenetwerk van Olympus. 66 NL i. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS VH-520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS VH-520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag