Gebruiksaanwijzing OLYMPUS TG-830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS TG-830. Wij hopen dat dit OLYMPUS TG-830 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS TG-830 te teleladen.


OLYMPUS TG-830 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1701 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS TG-830 (2565 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS TG-830

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA TG-830 Handleiding ● Wij danken u voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u hem ook later nog eens kunt raadplegen. ● Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met uw camera vertrouwd te maken. [. . . ] Om de batterij te sparen gaat de camera automatisch naar de sluimerstand en wordt de monitor uitgeschakeld als de camera gedurende 3 minuten niet wordt bediend terwijl hij ingeschakeld is Er wordt geen opname gemaakt in deze stand, zelfs niet als de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Bedien de zoomknoppen of een andere knop om de camera uit de sluimerstand te halen, voordat u een foto maakt. Als er 12 minuten niks gebeurt met de camera, gaat deze automatisch uit. ● Wacht tot # (flitser wordt opgeladen) niet meer knippert voordat u foto's maakt. ● Tijdens langdurig gebruik van de camera kan de interne temperatuur oplopen, wat ertoe kan leiden dat de camera automatisch wordt uitgeschakeld. De externe temperatuur van de camera kan ook oplopen tijdens gebruik, dit is echter normaal en wijst niet op een storing. Problemen oplossen Batterij “De camera werkt niet, zelfs als de batterijen geplaatst zijn. “ ● Plaats opgeladen batterijen in de juiste richting. “De batterij en het kaartje (in de handel verkrijgbaar) plaatsen en verwijderen“ (Blz. 5) ● De prestaties van de batterij kunnen tijdelijk lager liggen wegens de lage temperatuur. Neem de batterijen uit de camera en warm deze op door deze een tijdje in uw zak te houden. Kaart/intern geheugen “Er verschijnt een foutmelding. “ “Foutmelding“ (Blz. 66) Lens “De lens is aan de binnenzijde bedampt. “ ● Er zit waarschijnlijk veel vocht in de camera. Voor u de camera opnieuw gebruikt, dient u de batterij en het geheugenkaartje te verwijderen, waarna u de camera volledig laat drogen met het klepje over de batterij/het kaartje geopend. 64 NL Monitor “Onduidelijk beeld. “ ● Er kan zich condensatie gevormd hebben. Schakel de camera uit, wacht tot de camera zich aangepast heeft aan de omgevingstemperatuur en droog is voor u foto's neemt. “Het licht wordt in de foto gevangen. “ ● Als u een foto neemt in donkere situaties, kunnen er weerkaatsingen van de flitser zichtbaar zijn op het stof in de lucht. Varia “De camera maakt geluid bij het nemen van foto's. “ ● Het is mogelijk dat de camera de lens activeerten geluid maakt, zelfs wanneer u geen handelingen uitvoert. Dit betekent dat de camera automatisch aan het scherpstellen is om klaar te zijn om een foto te nemen. “De kompasrichting is niet correct of de kompasnaald knippert. “ ● Het kompas werkt niet zoals verwacht in de omgeving van sterke elektromagnetische velden die bijvoorbeeld worden geproduceerd door televisies, magnetrons, grote elektromotoren, radiozenders en hoogspanningsleidingen. De normale werking kan soms worden hersteld door de camera in een cijfer acht te bewegen terwijl u uw pols draait. Functie Datum en tijd “De instellingen voor datum en tijd keren terug naar de standaardinstelling. “ ● Als de batterijen gedurende ongeveer 3 dag*1 uit de camera worden gehaald, keren de instellingen voor de datum en de tijd terug naar de standaardinstellingen en moet u deze informatie dus opnieuw instellen. *1 De tijdsduur voor de instelling voor datum en tijd terugkeert naar de standaardinstelling, is afhankelijk van de oplaadtoestand van de batterijen. 7) NL 65 Foutmelding ● Als een van de volgende meldingen op de monitor verschijnt, probeert u de aangegeven oplossing uit. Foutmelding Oplossing Probleem met het kaartje Steek een nieuw kaartje in de camera. Probleem met het kaartje De schrijfbeveiliging van het kaartje staat op “LOCK“. • Wis ongewenste beelden. *1 Probleem met het kaartje • Vervang het kaartje. • Wis ongewenste beelden. *1 Probleem met het kaartje Gebruik FG om [Format] te selecteren en druk op de knop A. [. . . ] Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. die niet is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde servicedienst van Olympus. Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het transporteren, door vallen, stoten, etc. Gebreken of beschadigingen die ontstaan door een brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS TG-830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS TG-830 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag