Gebruiksaanwijzing OLYMPUS LS-20M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS LS-20M. Wij hopen dat dit OLYMPUS LS-20M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS LS-20M te teleladen.


OLYMPUS LS-20M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3107 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS LS-20M (3678 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS LS-20M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LINEAIRE PCM-RECORDER LS-20M Lineaire PCM-recorder GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES NL Hartelijk dank voor uw aankoop van een digitale voicerecorder van Olympus. Lees deze instructies voor meer informatie over een correct en veilig gebruik van dit product. Houd de instructies bij de hand zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Voor geslaagde opnamen het is aanbevolen de opnamefunctie en het volume te controleren voordat u het apparaat gebruikt. [. . . ] · Indexmarkeringen kunnen niet worden ingesteld of gewist in een vergrendeld bestand ( Blz. · Een indexmarkering kan niet worden toegevoegd aan een filmbestand dat met de recorder werd opgenomen, of aan een bestand in MP3-indeling. Films afspelen n U kunt filmbestanden afspelen die met de recorder werden opgenomen. De recorder kan ook worden aangesloten op een televisie, zodat u op een groot scherm van HD-films kunt genieten. a Bestandslengte b Bestandsnummer c Niveaumeter d Verstreken afspeeltijd Knop STOP(4) Druk op de knop + of - om een comfortabel luisterniveau in te stellen. · Het volume kan worden aangepast binnen een bereik van [00] tot [30]. +- -knop. Knop `OK 3 Druk op de knop STOP (4) wanneer u het afspelen wilt stoppen. · [L] verschijnt op het LCD-subscherm. Films afspelen n 1 Selecteer het filmbestand dat u wilt afspelen(Blz. 32). Druk op de knop `OK om het afspelen te starten. Opmerking · Films die met een ander apparaat dan de recorder werden opgenomen, of filmbestanden die van een pc werden geïmporteerd, worden mogelijk niet correct afgespeeld. a b c d NL Films afspelen n Vooruitspoelen Terugspoelen 3 Films afspelen n NL Terwijl de recorder in de bestandsweergave in de stopmodus is, houdt u de knop 9 ingedrukt. · [ß] verschijnt op het LCD-subscherm. Druk op de knop `OK om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar het werd gestopt. Terwijl de recorder in de bestandsweergave in de stopmodus is, houdt u de knop 0 ingedrukt. · [TM] verschijnt op het LCD-subscherm. Druk op de knop `OK om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar het werd gestopt. Houd de knop 9 ingedrukt terwijl de recorder in de afspeelmodus staat. Terwijl de recorder in afspeelmodus staat, houdt u de knop 0 ingedrukt. · Wanneer u de knop 0 loslaat, hervat de recorder het normale afspelen. · De recorder stopt wanneer het begin van het bestand is bereikt. Houd de knop 0 ingedrukt om door te gaan met de controle vanaf het einde van het vorige bestand. · Wanneer u de knop 9 loslaat, hervat de recorder het normale afspelen. · De recorder stopt wanneer het einde van het bestand is bereikt. Houd de knop 9 ingedrukt om door te gaan met de markering aan het begin van het volgende bestand. Films afspelen n Het begin van een bestand zoeken Druk op de knop 9 terwijl de recorder in de afspeelmodus is. · De recorder springt naar het begin van het volgende bestand. 3 Films afspelen n Druk op de knop 0 terwijl de recorder in de afspeelmodus is. · De recorder springt naar het begin van het huidige bestand. Druk twee keer op de knop 0 terwijl de recorder in de afspeelmodus is. · De recorder springt naar het begin van het vorige bestand. NL Films afspelen n Films afspelen op een televisie U kunt een in de handel verkrijgbare HDMIminikabel (type D) gebruiken om de recorder aan te sluiten op een HD-compatibele televisie. Schakel de recorder en de televisie uit voor u de verbinding tot stand brengt. Verbinding met HDMI-minikabel Opmerkingen · Het videosysteem dat op uw televisie wordt gebruikt, is afhankelijk van uw land of regio. Wijzig de instelling voor het uitgangssignaal bij de instelling [HDMI] van de recorder overeenkomstig het signaal van de televisie ( Blz. · Voor meer informatie over het wijzigen van de ingangsinstelling van de televisie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de televisie. · Gebruik een HDMI-kabel die overeenkomt met de HDMI-microconnector op de recorder en de HDMI-connector op de televisie. · Afhankelijk van de instellingen van de televisie kunnen de weergegeven beelden en informatie bijgesneden zijn. · Terwijl de recorder aangesloten is via een HDMI-kabel kan geen geluid en geen film worden opgenomen. · Wanneer de recorder door middel van de USB-kabel verbonden is met de computer, mag u de HDMI-kabel niet verbinden met de recorder. · Het LCD-hoofdscherm schakelt niet in terwijl de recorder verbonden is met een HDMI-kabel. · Wanneer de recorder wordt verbonden met een televisie die de bemonsteringsfrequenties van 96 kHz en 88, 2 kHz ondersteunt, wordt het geluid alleen weergegeven via de luidspreker van de televisie, niet via de luidspreker of de hoofdtelefoon van de recorder. [. . . ] · Er zullen verschillen optreden in de beschikbare opnametijd omdat er, afhankelijk van de SD card, verschillen kunnen zijn in het beschikbare geheugen. Gids voor opnametijden De volgende waarden zijn alleen richtlijnen. 4 1920×1080 30fps: Filmmodus [96 kHz/24 bit] [88. 2 kHz/24 bit] [48 kHz/16 bit] [44. 1 kHz/16 bit] SD card 1 GB 7 min. 5 u. 10 Specificaties 4 1280×720 30fps: Filmmodus [96 kHz/24 bit] [88. 2 kHz/24 bit] [48 kHz/16 bit] [44. 1 kHz/16 bit] SD card 1 GB 10 min. 8 u. 4 640×480 30fps: Filmmodus [320 kbps 44. 1 kHz] [256 kbps 44. 1 kHz] [128 kbps 44. 1 kHz] SD card 1 GB 30 min. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS LS-20M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS LS-20M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag