Gebruiksaanwijzing OLYMPUS FE-4010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS FE-4010. Wij hopen dat dit OLYMPUS FE-4010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS FE-4010 te teleladen.


OLYMPUS FE-4010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1745 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS FE-4010 (2362 ko)
   OLYMPUS FE-4010 FE-4010 MANUAL DE INSTRUES (2099 ko)
   OLYMPUS FE-4010 FE-4010 MANUEL D'INSTRUCTIONS (2512 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS FE-4010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het belang van de voortdurende verbetering van onze producten, behoudt Olympus zich het recht voor de in deze handleiding gepubliceerde informatie bij te werken of aan te passen. De afbeeldingen van het scherm en de camera zijn tijdens de ontwikkeling van het toestel vervaardigd en kunnen verschillen bij het toestel dat u in handen hebt. Stap De inhoud van de doos controleren 1 Camerariem LI-42B lithium-ionbatterij LI-41C batterijlader Digitale camera USB-kabel AV-kabel microSD-koppeling Andere niet afgebeelde accessoires: Handleiding (deze handleiding), OLYMPUS Master 2, garantiekaart. De inhoud kan variëren naar plaats van aankoop. Stap De camera gereedmaken "De camera gereedmaken" (blz. 10) 2 4 Stap Fotograferen en beelden weergeven "Fotograferen, weergeven en wissen" (blz. [. . . ] *2 De tijdsduur voor de instelling voor datum en tijd terugkeert naar de standaardinstelling, is afhankelijk van de oplaadtoestand van de batterijen. 13) Kaart / intern geheugen "Er verschijnt een foutmelding". "Foutmelding" (blz. 42) Ontspanknop "Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt". Sluimerstand annuleren. Om de batterij te sparen gaat de camera automatisch naar de sluimerstand en wordt de monitor uitgeschakeld als de camera gedurende 3 minuten niet wordt bediend terwijl hij ingeschakeld is Er wordt geen opname gemaakt in deze stand, zelfs niet als de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Bedien de zoomknoppen of een andere knop om de camera uit de sluimerstand te halen, voordat u een foto maakt. Als er 12 minuten niks gebeurt met de camera, gaat deze automatisch uit. Wacht tot # (flitser wordt opgeladen) niet meer knippert voordat u foto's maakt. Varia "De camera maakt geluid bij het nemen van foto's". Het is mogelijk dat de camera de lens activeert en geluid maakt, zelfs wanneer u geen handelingen uitvoert. Dit betekent dat de camera automatisch aan het scherpstellen is om klaar te zijn om een foto te nemen. NL 41 Foutmelding Als één van de volgende meldingen op de monitor verschijnt, probeert u de aangegeven oplossing uit. Foutmelding Oplossing Probleem met het kaartje Steek een nieuw kaartje in de camera. Probleem met het kaartje Gebruik een computer om de instelling alleen-lezen op te heffen. · Wis ongewenste beelden. *1 Probleem met het kaartje · Vervang het kaartje. 20) Regel de helderheid bij terwijl u het scherm bekijkt om de foto te maken. sneeuw), zijn de beelden meestal donkerder dan het eigenlijke onderwerp. Gebruik de knop F om in de positieve (+) richting bij te regelen, zodat de witte tinten overeenkomen met de realiteit. Als u daarentegen foto's neemt van zwarte onderwerpen, regelt u bij in de negatieve (-) richting. Als zeer heldere onderwerpen in het midden van het scherm staan Object zonder verticale lijnen*1 *1 U kunt de opname ook kadreren door de camera verticaal te houden om scherp te stellen, waarna u terugkeert naar de horizontale positie om de foto te nemen. Objecten op verschillende afstand NL 43 Kleurschakering "Foto's maken met kleuren in dezelfde schakering als in de realiteit" Foto's maken door [WB] te selecteren (blz. 25) In de meeste omgevingen kunt u normaal gesproken de beste resultaten verkrijgen in de instelling AUTO, maar voor sommige onderwerpen kunt u experimenteren met andere instellingen. (Dit geldt bijvoorbeeld voor een zonnescherm bij heldere hemel, gemengde natuurlijke en kunstmatige lichtinstellingen enz. ) Beelden nemen met [FILL IN] (blz. 19) flitser U kunt de flitser ook gebruiken als u foto's wenst te maken bij TL-licht of ander kunstlicht. Tips voor weergave / bewerking Beelden weergeven "Beelden in het interne geheugen en op het kaartje weergeven" Verwijder het kaartje wanneer u beelden bekijkt uit het interne geheugen "De batterij en de xD-Picture CardTM (afzonderlijk verkocht) in de camera plaatsen" (blz. 11) "Het microSD-kaartje / microSDHC-kaartje gebruiken (afzonderlijk verkocht)" (blz. 12) Beeldkwaliteit "Scherpere foto's maken" Foto's maken met de optische zoom Gebruik de digitale zoom (blz. Foto's maken met lage ISO-gevoeligheid Als de foto met een hoge ISO-gevoeligheid wordt gemaakt, kan er ruis optreden (kleine gekleurde punten en ongelijkmatige kleuren die niet in het oorspronkelijk beeld voorkomen) en kan het beeld er korrelig uitzien. Het resulterende beeld vertoont ook meer korrel dan bij een lage ISO-gevoeligheid. [. . . ] Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het transporteren, door vallen, stoten, etc. Gebreken of beschadigingen die ontstaan door een brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen. Elk gebrek dat optreedt wegens onzorgvuldige of ongeschikte opslag (zoals opbergen op een plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen en relatieve vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc. ), ondeskundig onderhoud, etc. Indien de garantieverklaring op een of andere wijze gewijzigd wordt met betrekking tot het jaar, de maand en de datum van aankoop, de naam van de klant, de naam van de dealer, en het serienummer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS FE-4010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS FE-4010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag