Gebruiksaanwijzing OLYMPUS DP-20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS DP-20. Wij hopen dat dit OLYMPUS DP-20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS DP-20 te teleladen.


OLYMPUS DP-20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3371 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS DP-20 (3362 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS DP-20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien u ruis bemerkt, verplaats u dan naar een andere locatie of haal de recorder uit de buurt van dergelijke apparaten. U mag de recorder in geen geval zelf uit elkaar halen, repareren of wijzigen. Gebruik de recorder niet tijdens de besturing van een voertuig (zoals een fiets, motor of gocart). Houd de recorder buiten bereik van kinderen. Waarschuwing met betrekking tot gegevensverlies: · Gegevens die in het geheugen worden opgeslagen, kunnen worden beschadigd of gewist bij een verkeerde bediening, bij defecten aan de recorder of tijdens reparatiewerkzaamheden. [. . . ] · Doe het volgende wanneer u tijdens het gebruik van dit product ongebruikelijke dingen opvallen, zoals een vreemd geluid, hitte, rook of brandlucht: 1 verwijder onmiddellijk de batterijen en wees voorzichtig dat u zich niet verbrandt, en 2 neem contact op met uw dealer of lokale Olympus-vertegenwoordiger voor onderhoud. · Zorg dat u het isolatievel van de batterijen niet verwijdert of beschadigt. · Gebruik de batterijen niet als u onregelmatigheden ontdekt, zoals lekkage, een verandering van de kleur of een vervorming. · Koppel de lader los als het opladen nog niet is voltooid na de tijd die hiervoor normaal zou nodig zijn. · Als er batterijvloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, moet u het gebied onmiddellijk afspoelen met schoon water. · Wanneer u oplaadbare batterijen die al enige tijd niet zijn gebruikt, wilt gebruiken, moet u ze opladen voor het gebruik. Als de werkingstijd korter wordt hoewel de oplaadbare batterij volledig volgens de voorschriften geladen is, dient u ze te vervangen. 2 Aan de slag 1 Batterijen installeren Het indicatielampje voor het opnemen licht op tijdens het opnemen. Opnemen a b c d e f g a Huidige datum / b Indicatie opnamemodus / c Indicatie microfoongevoeligheid / d Totaal aantal opgenomen bestanden voor de datum / e Huidig bestandsnummer / f Verstreken opnametijd / g Resterende opnametijd ``` ` Oogje voor polsriem · Polsriem is niet bijgeleverd. Batterij-indicatie: Wanneer [ ] op het scherm verschijnt, moet u de batterijen zo snel mogelijk vervangen. Wanneer de batterijen te leeg zijns, verschijnt het bericht [ ] en [Battery Low] op het scherm en schakelt de recorder uit. 2 Het toestel inschakelen Schuif de POWER-schakelaar naar de positie [ON]. Het toestel uitschakelen: Terwijl de recorder in de stopmodus staat, verschuift u de POWER-schakelaar naar de positie [OFF/HOLD]. Energiebesparingsmodus: Wanneer de recorder aanstaat en gedurende minimaal 10 minuten niet wordt gebruikt, gaat het scherm uit en schakelt de recorder over op de energiebesparingsmodus. Druk op een willekeurige knop om de energiebesparingsmodus te verlaten. HOLD: Als u de POWER-schakelaar in de positie [OFF/HOLD] plaatst, blijven de huidige instellingen behouden en worden alle knoppen en schakelaars uitgeschakeld. · Wanneer u deze recorder voor het eerst gebruikt of wanneer u deze inschakelt nadat u de batterijen langer dan 30 minuten uit het toestel hebt gehaald (bv. bij het vervangen van de batterijen enz. ), keert de tijd terug naar de standaardinstelling en wordt [Set Time & Date] weergegeven. Als de recorder zich in de opnamemodus bevindt en u op de REC-knop (x) drukt, wordt de opname gepauzeerd. Als u nogmaals op de RECknop (x) drukt, wordt de opname hervat. Microfoongevoeligheid Hoog Draai de microfoon in de richting van de bron die moet worden opgenomen. Dit is en zeer gevoelige modus die de omgevingsgeluiden kan opnemen. (AH) Laag Dit is het standaardniveau voor de microfoongevoeligheid. (AL) · Wanneer [Memory Full] of [Maximum File Size is reached] wordt weergegeven, kan de recorder niet verder opnemen. Verwijder eventuele onnodige bestanden voor u verder gaat met opnemen. · Wanneer de resterende opnametijd minder bedraagt dan 60 seconden, begint het indicatielampje voor opnemen te knipperen. [. . . ] V3: U hoort weinig of geen geluid uit de luidspreker tijdens het afspelen. Voer aanpassingen uit zoals de oortelefoon verder van de microfoon plaatsen, de microfoon niet naar de oortelefoon richten, het volume op de opnamemonitor verlagen, enz. A5: Door op de REC-knop (x) te drukken: · Controleer of [Memory Full] wordt weergegeven op het scherm. Dit symbool [een doorgekruiste rolcontainer WEEE Annex IV] geeft aan dat oude elektrische en elektronische apparatuur apart wordt ingezameld in landen die zijn aangesloten bij de EU. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS DP-20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS DP-20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag