Gebruiksaanwijzing OLYMPUS ADAPTATEUR MMF-1 POUR OBJECTIF FOUR THRIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS ADAPTATEUR MMF-1 POUR OBJECTIF FOUR THRIDS. Wij hopen dat dit OLYMPUS ADAPTATEUR MMF-1 POUR OBJECTIF FOUR THRIDS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS ADAPTATEUR MMF-1 POUR OBJECTIF FOUR THRIDS te teleladen.


OLYMPUS ADAPTATEUR MMF-1 POUR OBJECTIF FOUR THRIDS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (690 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS ADAPTATEUR MMF-1 POUR OBJECTIF FOUR THRIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Omdat de in deze handleiding getoonde illustraties tijdens de ontwikkeling van de camera werden vervaardigd is het mogelijk dat deze afwijken van het uiteindelijke product. Voor klanten in Europa Het waarmerk "CE" garandeert dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie voor wat betreft veiligheid, gezondheid, milieubehoud en persoonlijke veiligheid van de gebruiker. Camera's voorzien van het waarmerk "CE" zijn bedoeld voor verkoop in Europa. Handelsmerken · IBM is een wettig gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation. · Microsoft en Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. [. . . ] · Gebruik geen batterijen waarvan de isolatiemantel verdwenen of beschadigd is omdat de batterijen daardoor kunnen gaan lekken, brand of letsel kunnen veroorzaken. Gebruik dergelijke batterijen niet, ook niet als u ze in die toetstand verkeerden toen u ze aanschafte. · De volgende AA-formaat (R6) batterijen kunt u niet gebruiken. Batterijen waarvan het batterijlichaam slechts gedeeltelijk of helemaal niet door een isolatiemantel is bedekt. Batterijen met een verhoogd mincontact -, maar dat niet door de isolatiemantel wordt afgedekt. Batterijen met een vlak mincontact, dat niet geheel door de isolatiemantel wordt afgedekt. (Dergelijke batterijen mag u niet gebruiken, ook niet als de mincontacten gedeeltelijk zijn bedekt. ) · Lukt het niet NiMH-batterijen (in sommige landen meegeleverd met de camera) binnen de gespecificeerde tijd opnieuw op te laden, laad ze dan niet verder op en gebruik ze niet meer. · Is een batterij gaan lekken, verkleurd of vervormd, of gedraagt deze zich op een of andere manier afwijkend, gebruik dan de camera niet meer. Voortgezet gebruik kan brand veroorzaken of een elektrische schok tot gevolg hebben. · Is batterijvloeistof op uw kleding gelekt, trek het kledingstuk dan uit en spoel het onmiddellijk met ruim, stromend schoon water. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer de vloeistof met uw huid in aanraking is gekomen. · Probeer nooit het batterijcompartiment van de camera te modificeren en steek nooit voorwerpen (behalve het voorgeschreven type batterij) in het batterijcompartiment. Kies de soort batterij die voor uw doel het beste geschikt is. (AA-formaat (R6) alkalinebatterijen Heeft u snel batterijen nodig, dan kunt u ook de overal verkrijgbare AA-formaat (R6) alkalinebatterijen gebruiken. Maar het aantal opnamen dat u daarmee kunt maken is sterk afhankelijk van het fabrikaat van de batterijen, de lichtomstandigheden, enzovoort. In deze camera heeft u twee stuks AA-formaat (R6) alkalinebatterijen nodig. (NiMH-batterijen (heroplaadbare batterijen) Olympus NiMH-batterijen zijn heroplaadbare en economische batterijen. De nu volgende stappen laten zien hoe datum en tijd worden ingesteld wanneer als datumnotatie [Y-M-D] (Jaar / Maand / Dag) is geselecteerd. 00 00 SELECT SET GO OK 2 3 4 14 Stel het jaartal in door op a of c te drukken en kies daarna de cijfergroep voor de maand door op d te drukken. Wilt u naar de voorgaande cijfergroep terugkeren, dan drukt u op b. De eerste twee cijfers van het jaartal zijn vast ingesteld. SELECT X 2005 . 01 00 : 00 SET GO OK Herhaal deze procedure tot u datum en tijd volledig heeft ingesteld. De camera toont de tijd uitsluitend in het 24-uurs systeem zodat 2 p. m. wordt aangegeven als 14:00. Druk op de OK/MENU-knop Z. Wilt u de klok nauwkeurig gelijkzetten, dan drukt u op de OK/MENU-knop Z op het moment dat de klok 00 seconden aanwijst. NL INSCHAKELEN VAN DE CAMERA Opmerking Laat u de camera ongeveer drie (3) dagen zonder batterijen liggen, dan worden voor datum en tijd weer de instellingen af fabriek hersteld. Deze instellingen kunnen eerder verloren gaan wanneer de batterijen maar gedurende een korte tijd in de camera hebben gezeten voordat ze eruit werden gehaald. Controleer, voordat u belangrijke foto's gaat maken, of de juiste datum en tijd zijn ingesteld. Zijn datum en tijdinstellingen verloren gegaan, dan verschijnt een waarschuwing in de monitor als u de camera de volgende keer inschakelt. Taal instellen W De taal waarin de informatie in de monitor wordt weergegeven, kunt u zelf instellen. Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land waar u deze camera kocht. Hoofdmenu [MODE MENU] [SETUP] [W] [SETUP] [W] Met de camera in de stand : Hoofdmenu 1 Selecteer de gewenste taal en druk dan op de OK/MENU-knop Z. SELECT ENGLISH FRANCAIS ESPAÑOL PORTUGUES TIPS GO OK Aantal talen uitbreiden Met de bij de camera geleverde software OLYMPUS Master kunt u het aantal talen waarover uw camera beschikt nog uitbreiden. Voor details raadpleegt u de onderwerpgerichte hulp in de software OLYMPUS Master. Batterijlading De ladingindicator van de batterij geeft aan hoeveel van de batterijlading nog beschikbaar is. e Brandt groen (Verdwijnt na een ogenblik) Camera klaar voor de opname. f Knippert rood De beschikbare batterijlading is gering. Houd nieuwe batterijen bij de hand of laad de batterijen op. [BATTERY EMPTY] (Batterijen leeg) De batterijen zijn uitgeput. NL 15 FOTOGRAFEREN 1 Kader uw opname af. Oranje LED Ontspanknop AF-teken Richt, terwijl u naar het beeld in de monitor kijkt, het AF-teken op uw onderwerp. HQ 2560 1920 5 [IN]: Dit functiepictogram geeft aan dat de beelden worden opgeslagen in het interne geheugen van de camera. 2 Stel scherp op uw onderwerp. Druk de ontspanknop half in en houd hem ingedrukt. Groene LED Functiepictogram # HQ 2560 1920 5 Wanneer in het monitorbeeld de groene LED brandt, worden scherpstelling en belichting vastgehouden (scherpstelgeheugen). [. . . ] U kunt de beelden stuk voor stuk wissen, maar u kunt ook alle in het interne geheugen of op het kaartje opgeslagen beelden in één keer wissen. Wilt u de in het interne geheugen opgeslagen beelden wissen, dan moet u eerst het kaartje uit de camera halen. Wilt u de op het kaartje opgeslagen beelden wissen, dan moet u dat kaartje eerst in de camera zetten. Controleer eerst alle beelden zorgvuldig voordat u beelden wist, zodat u niet onbedoeld beelden wist die u eigenlijk had willen bewaren. NL 25 BEELDEN WEERGEVEN Een enkel beeld wissen S 1 2 Geef het beeld weer dat u wilt wissen en druk dan op de wisknop S. Daarmee opent u het instelmenu [S ERASE] (Wissen). SELECT ERASE YES NO GO OK Selecteer [YES] en druk dan op de OK/MENU-knop Z. Nu wordt het beeld gewist en het menu gesloten. Alle beelden wissen R Met deze functie wist u alle in het interne geheugen of op het kaartje opgeslagen beelden. Hoofdmenu [MODE MENU] [MEMORY (CARD)] [ALL ERASE] ALL ERASE CAUTION ERASING ALL YES NO SELECT GO OK 1 Selecteer [YES] en druk dan op de OK/MENU-knop Z. Nu worden alle beelden gewist. 26 NL BEELDEN WEERGEVEN Formatteren < I Met deze functie formatteert u het interne geheugen of het kaartje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS ADAPTATEUR MMF-1 POUR OBJECTIF FOUR THRIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS ADAPTATEUR MMF-1 POUR OBJECTIF FOUR THRIDS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag