Gebruiksaanwijzing OLYMPUS 10X21 RC II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS 10X21 RC II. Wij hopen dat dit OLYMPUS 10X21 RC II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS 10X21 RC II te teleladen.


OLYMPUS 10X21 RC II : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2058 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS 10X21 RC II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder de dopjes en pas de verrekijker met beide handen aan door deze langzaam te bewegen, zoals weergegeven op de afbeelding. Voer de aanpassing uit terwijl u door de verrekijker kijkt, totdat beide ogen praktisch het zelfde beeldveld zien. Kijk naar het object en stel de scherpstelring in zodat uw linkeroog een scherp beeld ziet. [. . . ] B •  reng uw verrekijker naar de Olympus servicedienst als deze beschadigd of defect is. Gebruiksvoorwaarden Deze wereldwijde garantie moet bij een door Olympus geautoriseerde reparatieservicedienst worden overgelegd voordat een reparatie onder de garantievoorwaarden kan worden uitgevoerd. Deze garantie is alleen geldig als de garantieverklaring en het aankoopbewijs bij de Olympus reparatieservicedienst worden overgelegd. Aanvullend op de wereldwijde garantie van één jaar, die door OLYMPUS IMAGING CORP. In acht dat deze garantie aanvullend is en geen invloed heeft op de wettelijke rechten van de klant. Oše ovan e a sk adovan e P a h od áň e o ú an m a emne u e ou hand ou Zne ené o u á u e hand ou a pod namo enou ome ne do upn m om op Na en e ďa e oh adu nepou a e ed d á ben n an o gan é o pú ad á A ďa e oh ad d h e nepou a e u o e ho na dob e e ané m e o de nebude a en o m ep o ám an h o Ne a u e ďa e oh ad n m ná a om a nene ha e ho padnú Na ďa e oh ad nepô ob e e ou ou P po oden a ebo e un odo da e ďa e oh ad do e ného ed a O mpu P av d á sú uvedené v Návode Podm enky á uky Tá o e o e o á á u a mu b up a nená au o o anom e nom en e O mpu p ed a a m a e o e á u ne op a Tá o á u a p a ba p pade e bo e nému en u O mpu p ed o ené p eda om p nen Med ná odn á u n Eu opean and wo dw de wa an a do ad o p eda ob u O em edno o ne e o e o e á u Wo d W de Wa an po o ane OLYMPUS MAG NG CORP apon u a po ue Eu óp a á u a daná OLYMPUS MAG NG EUROPA GMBH o á p a po a 25 o o od dá umu p eda a ďa e oh adu Tá o á u a e p daná a nemá p na á onné pá a á a n a Bakım ve Saklama T  ozları bir üfleyici üfleyin ve temiz bir bez ile hafifçe silin.  Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op de juiste wijze gebruikt wordt (in overeenstemming met de meegeleverde documentatie Voorzichtig gebruik en de gebruiksaanwijzingen), wordt dit product, gedurende een periode van 25 jaar vanaf de datum van aankoop, bij een geautoriseerde Olympus-dealer binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: http://www. Voor aanspraak op deze garantie dient de klant, vóór afloop van de garantieperiode, het product en deze garantieverklaring mee te nemen naar de dealer waar het product aangeschaft is of iedere andere servicedienst van Olympus binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: http://www. Tijdens de World Wide Warranty-periode van één jaar kan de klant het product terugbrengen naar iedere servicedienst van Olympus. Let erop dat niet in alle landen een dergelijke servicedienst van Olympus gevestigd is.  klant dient het product op eigen risico naar de De dealer of de geautoriseerde servicedienst van Olympus te brengen en hij draagt zelf de kosten die ontstaan bij het transport van het product. De klant is zelf verantwoordelijk voor de reparatiekosten, zelfs indien deze gebreken optreden tijdens de hierboven vermelde garantieperiode. (a)  lk gebrek dat optreedt wegens ondeskundig, E onreglementair gebruik (zoals handelingen die niet worden genoemd in Voorzichtig gebruik of andere delen van de gebruiksaanwijzing, etc. (b)  lk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, E wijziging, reiniging, etc. Die niet is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde servicedienst van Olympus. (c)  ebreken of beschadigingen die ontstaan bij het G transporteren, door vallen, stoten, etc. [. . . ] Deze bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke dwingende regelgeving.  Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantieverklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of een geautoriseerde dealer of indien andere documenten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer daarom of uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) aan deze garantieverklaring is toegevoegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS 10X21 RC II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS 10X21 RC II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag